Iskalnik

2008/2009

Program dela Komisije za kakovost UKM v študisjkem letu 2008/2009 je sledeč:

  • Sestajanje Komisije za kakovost UKM na rednih sejah.
  • Izvedba samoevalvacije Univerzitetne knjižnice za študijsko leto 2007/2008.
  • Sodelovanje pri izdelavi akcijskega načrta na podlagi Samoevalvacijskega poročila UKM za študijsko leto 2007/2008.
  • Spremljanje uresničevanja korektivnih ukrepov iz akcijskega načrta Samoevalvacijskega poročila UKM za študijsko leto 2006/2007.
  • Izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov s storitvami UKM.
  • Udeležba na skupnem letnem sestanku s člani Komisije za ocenjevanje kakovosti univerze ter člani komisij za kakovost članic UM.
  • Spodbujanje uveljavljanja profesionalnih in etičnih vrednot kot temeljev zagotavljanja kakovosti v Univerzitetni knjižnici Maribor.
  • Vključevanje vseh zaposlenih v UKM k prizadevanjem za dvig kakovosti na UM.
  • Ažuriranje vsebine spletne podstrani za področje kakovosti Univerzitetne knjižnice Maribor.