Iskalnik

Dogodki05.09.14

Novo spletno stran še dopolnjujemo. Vabimo vas h komentarjem, predlogom in pripombam.30.03.20

Obveščamo vas, da konzorcij EIFL omogoča popuste pri plačilu APC-jev pri treh založnikih: De Gruyter, SAGE in Edward Elgar Publishing. Seznam revij s popusti

Slovenski konzorciji so v svojih pogajanjih omogočili popuste plačila APC-jev tudi pri drugih založnikih. Informacije, kako do teh popustov, in založnike najdete v zavihku  Ugodnosti za raziskovalce UM https://libguides.ukm.um.si/odprimoUM/ugodnosti na portalu ODPRIMO:UM https://libguides.ukm.um.si/odprimoUM .


 26.03.20

Univerzitetna knjižnica Maribor v času zaprtja knjižnice zaradi epidemije koronavirusa nudi širok nabor storitev ter vas vabi k uporabi.

SPLOŠNE INFORMACIJE IN PODALJŠEVANJE GRADIVA
Za informacije smo na voljo vsak dan od ponedeljka do petka med 8.30 in 14.30 na telefonski številki (02) 25 07 431 ter na e-naslovu ukm@um.si

DOSTOP DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V DIGITALNI OBLIKI
Gradivo je dostopno na naslednjih povezavah:

 • Naročniški elektronski viri omogočajo dostop do večine naročenih elektronskih informacijskih virov za študente in zaposlene Univerze v Mariboru tudi od doma ob uporabi oddaljenega dostopa
 • UM:NIK omogoča hkratno iskanje po elektronskih in tiskanih informacijskih virih Univerze v Mariboru. Obsega bibliografske podatke več milijonov različnih elektronskih virov svetovnih založnikov ter kataloge tiskanih virov, ki so za izposojo sicer dostopni na Univerzi v Mariboru. Nekatera besedila so dostopna vsem v celoti, dostop do celih besedil licenčnih virov pa je omejen na študente in zaposlene Univerze v Mariboru ob uporabi oddaljenega dostopa.
 • Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM) je institucionalni repozitorij Univerze v Mariboru. Zraven diplomskih, magistrskih, doktorskih in drugih del študentov vključuje tudi recenzirane objave iz sofinanciranih projektov, elektronske visokošolske učbenike in učna gradiva ter druga dela, katerih avtorji so sodelavci Univerze v Mariboru ali je Univerza v Mariboru njihov založnik.
 • Repozitorij UKM ponuja prost in brezplačen dostop do raznovrstnih digitalnih in digitaliziranih vsebin kulturne zgodovine Maribora in Štajerske.
 • Mariborski biografski leksikon ponuja številne biografske in bibliografske podatke o pomembnih Mariborčanih.
 • Portal Kamra zbira digitalne vsebine o lokalnem okolju v slovenskem jeziku; vsebine so dostopne vsem, članstvo v knjižnici ali prijava nista potrebna.
 • Ostali prostodostopni ali odprtodostopni viri.

DOSTOP DO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA V FIZIČNI OBLIKI
Izposoja, naročanje oz. rezerviranje gradiva v času zaprtja knjižnice niso mogoči. Gradivo lahko vrnete v vračalnik knjig v Miklošičevi ulici. Ker v času zaprtja knjižnice opominov ne bomo izstavljali, lahko vračilo gradiva opravite tudi po ponovnem odprtju. Takrat boste lahko dvignili tudi gradivo, ki ste ga rezervirali pred zaprtjem knjižnice in za katerega ste prejeli obvestilo, da vas čaka v knjižnici. Podatke o izposojenem, podaljšanem, rezerviranem in vrnjenem gradivu lahko preverite preko Moje knjižnice ali aplikacije mCOBISS.

VČLANITE SE V UKM
Tudi v času zaprtja knjižnice se lahko včlanite ter uporabljate nekatere naše storitve. Včlanite se lahko preko spletnega vpisa ali pa nam pošljite sporočilo na e-naslov ukm@um.si, kjer lahko članstvo tudi podaljšate.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
Zahtevek za medknjižnično izposojo knjižničnega gradiva lahko oddate preko spletne storitve Moja knjižnica, iskalnika UM:NIK ali preko elektronske pošte na ill.ukm@um.si. V najkrajšem možnem času vam bomo skušali posredovati gradivo, ki ga imajo knjižnice na voljo v digitalni obliki. Knjižničnega gradiva v tiskani obliki v času zaprtja knjižnice ne izposojamo.
Za informacije o medknjižnični izposoji smo na voljo tudi na telefonski številki (02) 25 07 421 vsak dan od ponedeljka do petka med 8.30 in 14.30.
Navodila za naročanje preko spletne storitve Moja knjižnica

IZDELAVA CIP ZAPISOV
Izdelava CIP zapisov o publikaciji poteka nemoteno. CIP zapis naročite na e-naslovu cip.ukm@um.si. Več dodatnih informacij lahko dobite na telefonski številki (02) 25 07 445 vsak dan od ponedeljka do petka med 8.30 in 14.30.

DOMOZNANSTVO
Za informacije z domoznansko vsebino pošljite vprašanje na e-naslov domoznanstvo.ukm@um.si.
Več dodatnih informacij lahko dobite na telefonski številki 051 315 207 vsak dan od ponedeljka do petka med 8.30 in 14.30.

BIBLIOGRAFIJA
Za vnos bibliografije pošljite na e-naslov bibliografije.ukm@um.si skenirane strani originalnega dokumenta. V kolikor je dokument javno objavljen v elektronski obliki na spletu, pošljite povezavo do CELEGA besedila objave. Če bomo za vnos potrebovali dodatne informacije, vas bomo kontaktirali.

V času zaprtja knjižnice svetovanje glede vrednotenja žal ne bo vedno mogoče. Informacije o tem najdete na povezavah Bibliografije, Bibliografija raziskovalcev na UM in Nezaupanja vredne založniške prakse.

Za pripravo oddaje vloge za pridobitev naziva si lahko pomagate z aplikacijo Bibliografski kazalci uspešnosti za izvolitev v naziv na UM.

Za informacije o bibliografijah smo na voljo tudi na telefonski številki (02) 25 07 447 vsak dan od ponedeljka do petka med 8.30 in 14.30.

ODPRTA ZNANOST
Informacije o odprti znanosti in možnosti objavljanja v odprtem dostopu na UM najdete na ODPRIMO:UM.


 25.03.20

Obveščamo vas, da je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Zdravko Kačič danes izdal posodobljen Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa. Načrt se posodablja glede na aktualne razmere.

Na podlagi še veljavnih ukrepov Vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev bo študij na daljavo trajal do preklica.

Podrobnejša navodila so navedena v dopolnjenem Načrtu Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa v priponki in na spletni strani Univerze v Mariboru.

Osnovna navodila za preprečevanje okužbe s koronavirusom so dostopna na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ): https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

PRILOGA:

Načrt UM za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (1.4.2020).pdf

Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous work in the Time of Coronavirus

 

Več informacij


10. marec 2020
Z Načrtom Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa se želi:
 • prispevati k zmanjšanju negativnega vpliva in motenj, ki jih lahko povzroči koronavirus na vzgojno-izobraževalno in raziskovalno delo; 
 • opredeliti aktivnosti in kadrovske vire, ki omogočajo delovanje vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega procesa; 
 • zagotoviti učinkovitost organizacije ter vzpostavitev dobre notranje in zunanje komunikacije z
 • izvajalci pedagoškega procesa, ostalimi zaposlenimi, študenti, ministrstvom in javnostjo;
 • zagotoviti zaščito ljudi in omejevanje širjenja infekcije ter obolevnosti v kolektivu, 
 • zagotoviti večjo zdravstveno varnost in osveščenost.

Načrt se bo kontinuirano obnavljal, dopolnjeval in testiral skladno s potrebami. O vseh spremembah boste sproti obveščeni.23.03.20

V času zaprtja knjižnice vam na vaš računalnik s pomočjo programa TeamViewer namestimo orodje za citiranje EndNote X9. Pogoj za namestitev na daljavo je, da ste zaposleni na Univerzi v Mariboru ali imate status študenta Univerze v Mariboru.

Za namestitev orodja se morate predhodno dogovoriti preko elektronske pošte podpora.ukm@um.si. Za komunikacijo preko elektronske pošte uporabljajte izključno elektronski naslov Univerze v Mariboru (um.si ali student.um.si).13.03.20

Obveščamo vas, da bo UKM s ponedeljkom 16. 3. 2020 zaprta za uporabnike.

Zato smo prilagodili delovanje knjižnice.
Izposoja gradiva NE bo mogoča, prav tako ne naročanje oz. rezerviranje gradiva.
Vračanje gradiva je možno preko vračalnika knjig na Miklošičevi ulici.
Uporabniki si lahko izposojeno gradivo tudi podaljšajo preko servisa Moja knjižnica v COBISS+ in z mobilno aplikacijo mCOBISS.

Opomini in izterjava knjižničnega gradiva so ustavljeni.

Uporabnikom so nemoteno na razpolago elektronski viri in druge elektronske storitve.
Uporabnike prosimo, da informacije poiščete na spletni strani oz. pokličete med 8.30 in 14.30:

 • splošne informacije, podaljševanje gradiva, dostop do e-virov: 25 07 431
 • medknjižnična izposoja: 25 07 421
 • izdelava CIP zapisa: 25 07 445
 • bibliografije: 25 07 447

Tajništvo knjižnice je dosegljivo na telefonski številki: 25 07 485

Informacije so dosegljive tudi preko elektronske pošte ukm@um.si.

Hvala za razumevanje12.03.20

Spoštovani uporabniki,

UKM je upoštevajoč Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa sprejela naslednje ukrepe za uporabnike, ki pričnejo veljati v petek, 13. marca 2020 ter bodo veljali do preklica:

1. Zaprejo se vse čitalnice ter v celoti II. in III. nadstropje knjižnice.

2. Odprta bo le izposoja v prvem nadstropju, kjer boste lahko prevzemali naročeno gradivo. Za vračilo gradiva priporočamo uporabo vračalnika knjig, ki je dostopen iz Miklošičeve ulice.

3. Za rezerviranje in podaljševanje gradiva uporabite servis Moja knjižnica v COBISS+ in mobilno aplikacijo mCOBISS oz. e-pošto ukm@um.si ali telefon 02/25-07-429 in 430.

4. Ustavljeni so opomini in izterjava knjižničnega gradiva.

5. V čim večji meri uporabljajte elektronske storitve ter na ta način zmanjšajte število obiskov knjižnice.

Fotokopirnica Sončna pot v pritličju bo delovala nemoteno.

Vse podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani knjižnice www.ukm.um.si, na spletni strani Univerze v Mariboru, na FB strani UK12.03.20

Spoštovani,

skladno z napotki za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom (SARS-CoV-2) prosimo uporabnike in obiskovalce:

 • ki so bolni z znaki akutne okužbe dihal (npr. vročina, kašelj, težko dihanje),
 • ki so se v zadnjih 14 dneh zadrževali na območjih, kjer obstaja povečano tveganje za okužbo z novim koronavirusom ali
 • so bili v tem obdobju v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila potrjena okužba z novim koronavirusom,

da NE VSTOPAJO v knjižnico in čitalnico ČUK.

Več informacij na telefonski številki 02/25 07-431.

Napotki v zvezi s koronavirusom UM: https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=3010

Ključne informacije NIJZ: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov


 06.03.20

V sodelovanju z EIFL sta konzorcij COSEC in založnik De Gruyter podpisala pogodbo, ki avtorjem z Univerze v Mariboru prinaša 30-odstotni popust na stroške objav prispevkov (APC) v odprtem dostopu.
Popust velja za prispevke, ki bodo oddani v časovnem obdobju od 26. 02. 2020 do 31. 12. 2021 za objavo v revijah, katerih seznam najdete na http://bit.ly/2wnHU4M.
Več informacij najdete na povezavi https://libguides.ukm.um.si/odprimoUM/ugodnosti
 05.03.20

Danes, 5. 3. 2020, bo po 19. uri zaradi vzdrževalnih del na omrežju moteno delovanje nekaterih servisov (DKUM, oddaljeni dostop do e-virov …).

Prosimo za razumevanje.


 12.03.20

Zaradi trenutne situacije in priporočil pristojnih služb vas obveščamo, da sta predavanji ob 150. obletnici rojstva Alfreda Adlerja za dne 12. 3. 2020 odpovedani in prestavljeni na kasnejši čas.

Hvala za razumevanje


 11.03.20

Glazerjeva dvorana

V Zasedanjih s knjigami se bo z avtorjem o knjigi, ki je izšla pri založbi Sidarta, pogovarjal Tone Partljič.

Sreda, 11. marec, 17.0028.02.20

Spoštovani,

slovensko vozlišče RDA vabi na delavnico o ravnanju z raziskovalnimi podatki, ki bo 11. marca 2020 v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Na delavnici bodo udeleženci spoznali izbrane primere uveljavljenih orodij oz. predlog načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki. Predstavljeni bodo tudi postopki štirih slovenskih repozitorijev, ki omogočajo hranjenje in dostop do podatkov. Delavnica je namenjena raziskovalcem, podpornim službam v raziskovalnih institucijah, knjižničarjem in drugim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z raziskovalnimi podatki.

Delavnica je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa prosimo za prijavo do najkasneje 4. marca. Več informacij je na voljo na povezavi.

Prosimo, da vabilo posredujete po svojih komunikacijskih kanalih.

Vljudno vabljeni!

Lep pozdrav,

Koordinacija RDA vozlišča Slovenija03.03.20

Glazerjeva dvorana

Knjigo o sopranistki Vilmi Bukovec bo v Zasedanjih s knjigami predstavil njen avtor Marko Košir.

Torek, 3. marec, 17.00


 02.03.20

Avla

Mariborski fotograf Teodor Veingerl predstavlja ujete trenutke, ustavljene v času. Nekateri med njimi so povsem osebni, nekateri so se zapisali v zgodovino.

Odprtje: ponedeljek, 2. marec, 18.00

Na ogled do 14. marca.24.02.20

Glazerjeva dvorana

SKUPŠČINA KLUBA PRIJATELJEV UKM IN POGOVOR S STOJANOM KERBLERJEM
 

 Z letošnjim Prešernovim nagrajencem za življenjsko delo, fotografom Stojanom Kerblerjem, se bo pogovarjal Aleš Šteger. Pred pogovorom bo redna letna skupščina Kluba prijateljev UKM.

Ponedeljek, 24. februar, 17.00

 21.02.20

Spoštovani uporabniki,
v petek, 21. februarja 2020, bodo med 15. in 17. uro na UM potekala nujna vzdrževalna dela.
Prosimo za razumevanje.20.02.20

Glazerjeva dvorana

S predstojnico Družbenomedicinskega inštituta ZRC SAZU in urednico zbornika dr. Lilijano Šprah se bo pogovarjala Meta Lavrič, mlada raziskovalka na Slovenskem centru za raziskovanje samomora UP IAM.

Četrtek, 20. februar, 17.00


 12.02.20

Glazerjeva dvorana

V Zasedanjih s knjigami se bo z avtorji pogovarjal zelo dober poznavalec Štukljevega življenja in eden od recenzentov knjige, ki jo je izdala Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani – Franček Jauk.

Sreda, 12. februar, 17.00

  

 31.01.20

Likovno razstavišče

Razstavljen bo izbor ilustracij iz stripa Naš Maister ilustratorja, striparja in predavatelja na ALUO Damijana Stepančiča.

Na ogled od 3. do 29. februarja.05.02.20

Glazerjeva dvorana

Spominjanja, ki jih organizira Zveza kulturnih društev Maribor v sodelovanju z UKM, bodo ob kulturnem prazniku posvečena spominu na Prežihovega Voranca – pisatelja in politika.

Sreda, 5. februar, 17.00


 31.01.20

UKM se ob slovenskem kulturnem prazniku z razstavo, povezano s knjigo, poklanja fotografu Stojanu Kerblerju, letošnjemu prejemniku Prešernove nagrade za življenjsko delo. 

Knjižno razstavišče
Na ogled od 7. do 29. februarja.


 28.01.20

Izpitno obdobje se je začelo - študentom želimo veliko novih spoznanj in uspešno opravljanje izpitov!

Prostor za študij, učbenike, elektronske vire, navdih in dobre želje najdete tudi v knjižnici.

Čitalnica ČUK je v izpitnem obdobju, od 27. januarja do 21. februarja, odprta od 9. do 24. ure, ob nedeljah pa od 18. do 24. ure.


 27.01.20

Rektor Univerze v Mariboru je sodelavki UKM dr. Vlasti Stavbar podelil Nagrado Univerze v Mariboru za strokovno delo.

Dr. Vlasta Stavbar, vodja Enote za domoznanstvo in posebne zbirke UKM, se je s svojim dolgoletnim delom v UKM izkazala z vrhunskimi prispevki, ki so izjemno pozitivno vplivali na strokovni razvoj domoznanstva v okviru slovenskega knjižničarstva ter na rast ugleda Univerzitetne knjižnice in Univerze v Mariboru kot ustanove.

Svečano listino Univerze v Mariboru je zaradi odličnega sodelovanja z UKM ter prenosom znanja prejelo podjetje Tenzor d.o.o.

Dr. Vlasti Stavbar in podjetju Tenzor iskreno čestitamo!


 29.01.20

Glazerjeva dvorana

V Spominjanjih, ki jih organizira Zveza kulturnih društev Maribor v sodelovanju z UKM, bo jubilant govoril o svoji ustvarjalni poti, o njem pa bosta spregovorila tudi Ilka Riedl in Tone Partljič.

Sreda, 29. januar, 17.00

 


 16.01.20

Glazerjeva dvorana

Mednarodno znanstveno srečanje v sklopu projekta ŠOA – spominjajmo se 2020, ki ga organizira Sinagoga Maribor s soorganizatorji – UKM, Prvo gimnazijo Maribor in III. gimnazijo Maribor.

Petek, 24. januar, 9.00


 22.01.20

Glazerjeva dvorana

Film režiserja Roberta Kaczmareka (2019, 57 min.) je pripravil Inštitut za narodni spomin iz Varšave; dogodek v sklopu projekta ŠOA – spominjajmo se 2020, ki ga organizira Sinagoga Maribor s soorganizatorji.

Sreda, 22. januar, po odprtju razstave v Avli, ki bo ob 17.0022.01.20

Avla

Razstava je posvečena poljskim diplomatom, ki so med drugo svetovno vojno reševali Jude; dogodek v sklopu projekta ŠOA – spominjajmo se 2020 v organizaciji Sinagoge Maribor in soorganizatorjev.

Odprtje: sreda, 22. januar, 17.00, odprtju bo sledila projekcija filma v Glazerjevi dvorani

Na ogled do 29. februarja.23.01.20

Komisija za raziskovalno in razvojno delo Univerze v Ljubljani ter nacionalna točka OpenAIRE-Advance organizirata delavnico o odprti znanosti, namenjeno raziskovalcem.

Delavnica bo potekala v četrtek, 23. januarja 2020, med 9. in 15. uro na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, na spletu pa si bo mogoče ogledati neposredni prenos.

Program in druge informacije o delavnici:

Udeležba na delavnici v prostorih Pravne fakultete je brezplačna, potrebna pa je prijava prek spletnih strani delavnice. Za spremljanje video prenosa prijava ni potrebna.


 13.01.20

UKM objavlja prosto delovno mesto Vodja enote za informatiko in digitalno knjižnico.
Rok za prijavo kandidatov: 28.1.2020

Razpis15.01.20

Glazerjeva dvorana

Predstavitev knjige Marka Koširja, Mladena Bogića in Josipa Orbanića

Avtorji bodo v Zasedanjih s knjigami predstavili monografijo o vseh vozilih te vrste pri nas od leta 1903 do današnjih dni.

Sreda, 15. januar, 17.0008.01.20

Obveščamo vas, da trenutno ne deluje oddaljen dostop do elektronskih virov UM.
Težavo odpravljamo.
Hvala za razumevanje!09.01.20

Glazerjeva dvorana

V Zasedanjih s knjigami bo v pogovoru z avtorico predstavljena najnovejša knjiga iz zbirke Pojmovniki, ki izhaja pri Založbi Aristej.

Četrtek, 9. januar, po odprtju razstave, ki bo ob 17. uri v Likovnem razstavišču.06.01.20

Avla

Razstavljen bo izbor ilustracij iz stripa Naš Maister ilustratorja, striparja in predavatelja na ALUO Damijana Stepančiča.

Razgiban, napet in zgodovinsko verodostojen strip o Rudolfu Maistru bosta 14. januarja ob 17. uri. predstavila avtor besedil Mihael Glavan in ilustrator Damijan Stepančič.

Na ogled od 7. do 20. januarja 2020.06.01.20

Likovno razstavišče

Razstava ilustracij, ki jih za knjižno zbirko Pojmovniki riše priznani slovenski stripar in ilustrator Izar Lunaček.

Odprtje: četrtek, 9. januar, 17.00; sledil bo pogovor ob knjigi Migracijski pojmovnik.

Na ogled do 1. februarja 2020.


 23.12.19

V petek, 20. decembra 2019, so bile v Plečnikovi čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani podeljene Čopove diplome za leto 2019.
Čopove diplome so najvišje državne nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku stroke.

Iz utemeljitve:
»Vodilo delovanja dr. Jerneje Ferlež je nenehno prepletanje strokovnega dela z udejstvovanjem v širšem družbenem okolju. V središču njenega strokovnega in znanstveno raziskovalnega polja ostaja človek kot osnovni gradnik humanosti in družbenosti. Z izredno tenkočutnostjo do uporabnikov knjižničnih storitev postavlja gledišče posameznika vedno v ospredje in središče svojega strokovno znanstveno raziskovalnega načina delovanja.«16.12.19

Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) v decembru 2019 dodatno ponuja in koordinira testne dostope do sledečih e-virov:

statista – statistični podatki o trgih in potrošnikih

Statista je v svetovnem merilu ena največjih platform, ki ponuja statistike in podatke o različnih trgih. Dostopnih je več kot 1,5 milijona statistik, napovedi, dosjejev, poročil in infografik za 80.000 področij iz več kot 22.500 virov. Vsebina je kombinacija ekonomskih podatkov, vpogledov v obnašanje potrošnikov, anket in demografskih trendov – tako je moč najti podatke o vrednosti trga hrane za hišne ljubljenčke v Združenem kraljestvu, do deleža populacije, ki bere dnevno časopisje na Norveškem ali o številu igralcev mobilnih igric na Kitajskem…

Podatki se lahko prenašajo na računalnik v štirih različnih formatih, akademskemu osebju je dovoljena uporaba v publikacijah (npr. predstavitev na konferencah), podprto je tudi avtomatsko citiranje. Več o platformi najdete na spletni strani ponudnika, kjer se nahajajo tudi učni pripomočki. Testno obdobje traja do konca meseca februarja 2020.

Vstopna povezava: http://www.ukm.um.si/elektronski-viri#s

Prosimo vas, da o dostopu obvestite tudi vaše kolege in študente.
Vaša mnenja in odzive glede testiranj pošljite na e-naslov bojan.ostir@um.si.


 06.12.19

Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM)

v decembru 2019 ponuja in koordinira testne dostope do naslednjih e-virov:

EBONITETE.SI – zakladnica poslovnih informacij
EBONITETE.SI je aplikacija, ki ponuja množico informacij o poslovanju podjetij, ki so potrebne za učinkovito sprejemanje odločitev in obvladovanje tveganj, predvsem na področju nabave, prodaje, financ, računovodstva in kontrolinga. Na enem mestu lahko pridobite splošne, računovodske in ostale finančne podatke o izbranem podjetju, ki so primerni za poglobljene analize in študije (predvsem modul STATISTIKA).

V času testiranja je na voljo paket NAPREDNI PLUS, ki ponuja napredne vsebine in funkcionalnosti. Testno obdobje traja do konca leta 2019. Vir je v celoti dostopen znotraj univerzitetnega računalniškega omrežja, omogočen je tudi oddaljeni dostop.

Vstopna povezava: http://www.ukm.um.si/elektronski-viri#e

Oxford Journals Collection – znanstvene revije v online e-obliki
Oxford Journal Collection je zbirka 357 prestižnih multidisciplinarnih znanstvenih časopisov. Producent zbirke je založba Oxford University Press, ki je del Univerze v Oxfordu. Vsebinsko zbirka pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja, mnoge revije iz zbirke so indeksirane v najpomembnejših citatnih zbirkah. Zbirka je dosegljiva prek vmesnika Oxford Academic Journals, podrobneje pa je opisana v predstavitveni brošuri. Testno obdobje traja do konca januarja 2020.

Vstopna povezava: http://www.ukm.um.si/elektronski-viri#o

 

ProQuest Primary Sources
ProQuest Primary Sources je zbirka ProQuestovih baz podatkov oz. informacijskih virov, ki omogoča dostop do primarnih virov in dokumentov, od časnikov, časopisov, revij, knjig, do vladnih dokumentov (USA, UK) in drugih virov. Primary Sources kot zbirka zbirk podpira vsebinsko različna in posebna področja. Testno obdobje traja do 3. januarja 2020.

V tokratnem testiranju so na voljo različne zbirke, ki so dostopne prek različnih iskalnih vmesnikov:

American Periodicals‎  (1740–1940)
Art & Architecture Archive‎  (1860–2015)
Digital National Security Archive‎
Early English Books Online 
Early European Books
History Vault US Military Intell Reports 1911–1944
History Vault World War II
Periodicals Archive Online‎
ProQuest Historical Newspapers: The Guardian and The Observer‎ 
Trench Journals and Unit Magazines of the First World War‎
Psychological Experiments Online

Vstopna povezava: http://www.ukm.um.si/elektronski-viri#p

Prosimo vas, da o dostopu obvestite tudi vaše kolege in študente.
Vaša mnenja in odzive glede testiranj pošljite na e-naslov bojan.ostir@um.si.10.12.19

Glazerjeva dvorana

V Zasedanjih s knjigami se bo s pisateljem, scenaristom, režiserjem in blogerjem pogovarjala gospa Milena Avsec. Pogovoru bo sledilo srečanje bralnega kluba in Kluba prijateljev UKM.

Torek, 10. december, 17.00       03.12.19

Novo Unescovo priporočilo spodbuja dostop do izobraževalnih virov za vse

V smeri kakovostnega izobraževanja in dostopa do informacij za vse, je UNESCO storil  pomemben korak - generalna skupščina Unesca je sprejela Priporočilo o odprtih izobraževalnih virih (ang. Open Educational Resources - OER). Novo priporočilo bo podprlo razvoj in izmenjavo odprtih licenčnih učnih gradiv, ki bodo koristili študentom, učiteljem in raziskovalcem po vsem svetu. "Priporočilo OER bo prispevalo k  oblikovanju odprtih in vključujočih družb znanja in k doseganju ciljev trajnostnega razvoja ZN," je poudaril g. Moez Chakchouk, pomočnik generalnega direktorja Unesca za komunikacije in informiranje.

https://en.unesco.org/news/new-unesco-recommendation-will-promote-access...29.11.19

Knjižno razstavišče
Avtorja razstave v sklopu projekta Stičišča češke in slovenske kulture ... v literaturi sta Peter Kuhar in Borut Gombač. 

Odprtje: četrtek, 5. december, 17.00

Slavnostni nagovor: dr. Boštjan Žekš, svetovalec predsednika Republike Slovenije.
Kulturni program: Marko Mandir, bas, Adriana Magdovski, klavir.

Odprtju bo sledil pogovor v Glazerjevi dvorani.

Glazerjeva dvorana
VEZI MED ČEŠKO IN SLOVENSKO KNJIŽEVNOSTJO: pogovor ob odprtju razstave

Z novinarjem, prevajalcem in poznavalcem češke kulture Petrom Kuharjem ter lektorjem za slovenščino na graški univerzi, prej na univerzah v Katovicah in Pragi, dr. Andrejem Šurlo se bo pogovarjal Borut Gombač.

Četrtek, 5. december– po odprtju razstav, ki se prične ob 17. uri

Na ogled do 1. februarja 2020.

 05.12.19

Likovno razstavišče

Kustos razstave hrvaškega akademskega slikarja Nenada Opačića je Mario Berdič.

Odprtje: četrtek, 5. december, 17.00

Na ogled do 4. januarja 2020.

 04.12.19

Glazerjeva dvorana

V Zasedanjih s knjigami se bo z avtorjem pogovarjal urednik in direktor založbe Beletrina Mitja Čander.

Sreda, 4. december, 17.00          

 02.12.19

Avla

Fotografska razstava članov Fotografskega društva TOTIFOTO

Razstavljajo Cvetka Zavernik, Anita Bračič Nemec, Suzana Pomer, Breda Jurečko, Dušanka Mlakar, Mojca Šoštarič, Andreja Cvetko, Bojan Zavernik, Dušan Bagar, Aleš Žiberna, Marjan Hren, Edvard Weiss, Igor Mlakar, Oliver Kolenič, Nikola Ivanuša, Iztok Kobal, Viljem Šetar, Andrej Kresnik, Miran Mežnar, Zdenko Frangež, Slavko Neral.

Odprtje: ponedeljek, 2. december, 18.00

Na ogled do 4. januarja 2020.

 25.11.19

Sodelavka UKM dr. Vlasta Stavbar, zgodovinarka in bibliotekarka, specialistka za domoznanstvo, urednica Časopisa za zgodovino in narodopisje je na Dnevu kulturnih društev Maribora prejela Karlinovo medaljo s priznanjem.

Sodelavki čestitamo!26.11.19

Glazerjeva dvorana

Predstavitev knjige Aleša Gabriča.

V Zasedanjih s knjigami se bo z dr. Alešem Gabričem o knjižni noviteti pogovarjala zgodovinarka dr. Vlasta Stavbar.

Torek, 26. november, 17.0021.11.19

Glazerjeva dvorana

V Spominjanjih bosta o Brandlovi uvodoma spregovorili zasl. prof. dr. Manica Špendal in dr. Karmen Salmič Kovačič. Dogodek organizirata Zveza kulturnih društev Maribor in UKM.

Četrtek, 21. november, 17.0014.11.19

Glazerjeva dvorana

Literarni dogodek organizirata Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete UM in UKM.

Sreda, 20. november, 17.00 14.11.19

Glazerjeva dvorana

V Zasedanjih s knjigami se bosta ob svetovnem dnevu filozofije z avtorjem pogovarjala dr. Nenad Miščević in dr. Rudi Kotnik, pogovor bo moderiral dr. Bojan Borstner.

Torek, 19. november, 17.0022.11.19

Likovno razstavišče

 Organizator razstave je Center za socialno delo Maribor, sodelujejo umetniki Boris Beja, Mina Fina, Jaka Babnik, Valerie Wolf Gang, Hana Karim, Nina Koželj, Tadej Vaukman, Tanja Radež in Saša Bezjak.

Odprtje: petek, 22. november, 17.00

Na ogled do 30. novembra.13.11.19

UKM objavlja prosto delovno mesto Vodja enote za informatiko in digitalno knjižnico . Rok za prijavo kandidatov: 21.11.2019

Razpis14.11.19

Učilnica Brede Filo

Univerzitetna knjižnica Maribor organizira izobraževanje in predstavitev informacijskih virov Oxford


v četrtek, 14. novembra, 10.00–(predvidoma) 11.30 v Učilnici Brede Filo Univerzitetne knjižnice Maribor, Gospejna 10.

Oxford Art Online
Oxford Music Online
Oxford Academic Journals

Nekatere zbirke ponudnika Oxford University Press imamo na Univerzi v Mariboru naročene že dlje časa, nekatere so novost.

Oxford Music Online je temeljna enciklopedija muzikologije in glasbe nasploh.
Oxford Art Online je temeljna enciklopedija umetnosti – slikarstva, kiparstva, arhitekture in dekorativnih umetnosti.
Namen predstavitve je spodbuditi uporabo obeh zbirk.
Zbirka e-časopisov Oxford Journals Collection bo v mesecu decembru na voljo za testiranje.

Predstavitev, ki bo v angleškem jeziku, bo izvedla ga. Marzena Giers-Fidler, predstavnica založbe Oxford University Press.

Vabljeni!

Več o virih najdete na spletni strani ponudnika.

Prosimo vas, da o dostopu in predstavitvi obvestite tudi vaše kolege in študente.

 13.11.19

Glazerjeva dvorana

Predstavitev knjige Ivana Šprajca
V Zasedanjih s knjigami se bo z avtorjem pogovarjala vodja Raziskovalne postaje ZRC SAZU Maribor dr. Mateja Ratej.

Sreda, 13. november, 17.00

 06.11.19

UKM objavlja prosto delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/1 v Enoti za izposojo in posredovanje dokumentov za določen čas. Rok za prijavo kandidatov: 11.11.2019.

Razpis29.10.19

Knjižno razstavišče

ZNANSTVENE IN STROKOVNE MONOGRAFIJE TER UNIVERZITETNI UČBENIKI AVTORJEV EPF, IZDANI V ZADNJEM DESETLETJU

Razstavo ob 60. obletnici Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor bo odprla prodekanica EPF prof. dr. Zdenka Ženko, avtorja sta Ines Luetić Gusel (EPF) in Miloš Petrovič (UKM).

Odprtje: sreda, 6. november, 13.00

Na ogled do 30. novembra.

 29.10.19

Avla

VIDNO IN NEVIDNO GLEDALIŠČE

Izbor gledaliških plakatov iz Zbirke drobnih tiskov UKM je ob 100-letnici SNG pripravila Gabrijela Kolbič.

Na ogled do 16. novembra.

 29.10.19

Glazerjeva dvorana

POGLED IZZA MEJE: predstavitev knjige Bojana Brezigarja

V Zasedanjih s knjigami se bo z avtorjem pogovarjal novinar Večera Boris Jaušovec.

Četrtek, 7. november, 17.00

 29.10.19

Glazerjeva dvorana

OSEBNOSTI SLOVENSKE MEDICINE: znanstveno srečanje

Dogodek, na katerem bo predstavljenih 19 osebnosti iz sveta medicine, organizirajo Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor, Medicinska fakulteta UM in UKM.

Torek, 5. november, 9.00–16.00

 

 28.10.19

Glazerjeva dvorana

V Spominjanjih se bo z jubilantko pogovarjala mag. Majda Potrata. Dogodek organizira Zveza kulturnih društev Maribor.

Ponedeljek, 28. oktober, 17.0021.10.19

Koordinacija RDA vozlišča Slovenija vas v novembru vljudno vabi v Maribor na sklop dogodkov pod naslovom Odprta znanost. Prvi del se bo v četrtek, 14. novembra 2019, začel s konferenco ODPRTI RAZISKOVALNI PODATKI V SLOVENIJI, ki ji bo sledil sestanek delovne skupine vozlišča za koordinacijo infrastrukturnih podatkovnih storitev, popoldne pa predstavitev Nacionalne iniciative za slovensko skupnost odprte znanosti in delavnica o odprti znanosti. Bogat program Delavnice za raziskovalce se bo zaključil v petek, 15. novembra 2019.


Soorganizatorji srečanja so RDA vozlišče Slovenija, društvo Mlada akademija Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, projekt NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe), Univerzitetna knjižnica Maribor in zavod Arnes. Dogodek je del aktivnosti, ki jih izvaja Research Data Alliance (RDA) vozlišče Slovenija skozi projekt razpisa RDA EU 4.0 v koordinaciji Arhiva Družboslovnih podatkov. RDA je mednarodna članska organizacija, ki se osredotoča na razvoj infrastrukturnih in skupnostnih dejavnosti, ki zmanjšujejo ovire pri izmenjavi in deljenju podatkov. Združenje pospešuje podatkovne inovacije po vsem svetu. Cilj vozlišča RDA Slovenija je delovati kot dolgoročna osrednja točka srečevanja med RDA in strokovnjaki s področja dela s podatki, raziskovalnimi agencijami in drugimi zainteresiranimi stranmi v Sloveniji.

Konferenca je namenjena predvsem izmenjavi informacij o delovanju in načrtih posameznih storitev in projektov, povezanih z raziskovalnimi podatki. Poseben poudarek bo na koordinaciji infrastrukturnih storitev za podporo ravnanju z raziskovalnimi podatki, uveljavitvi načel Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih raziskav in raziskovalnih podatkov (↗) in pregledu trenutne situacije glede odprtih raziskovalnih podatkov po posameznih področjih znotraj slovenske raziskovalne skupnosti. K razpravi na konferenci so vabljeni nosilci vzpostavljenih infrastrukturnih dejavnosti na področju raziskovalnih podatkov in njihovi snovalci, raziskovalci, oblikovalci raziskovalne politike in njeni izvajalci, predstavniki akademskih in raziskovalnih ustanov in drugi, delavnica pa je namenjena akademskemu osebju in raziskovalcem z vseh področij znanosti, predvsem tistim na začetku karierne poti.


Več o dogodkih v PROGRAMU.


Dogodek je brezplačen, prosimo pa, da se nanj PRIJAVITE.
 

Vabljeni!

 21.10.19

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je objavila drugi Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2019) (v nadaljevanju: javni razpis).

Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo teh stroškov (v nadaljevanju: stroški APC) izvedeno med 2. 11. 2018 in 1. 9. 2019. Znanstvene objave morajo biti v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti razvrščene vsaj v kategoriji A'.

Javni razpis je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 ter omogoča približevanje načelom Načrta S (ang. Plan S)  zavezništva agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti in Evropske komisije (Koalicija S, ang. Coalition S). Podrobnejše informacije so dosegljive  v spletni rubriki Odprt dostop.

Rok za oddajo prijav je 25. 10. 2019 do 14. ure.

Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 450.000 EUR. Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi zmožnostmi.

 25.10.19

Glazerjeva dvorana

Knjigo bodo predstavili prevajalka dr. Fanika Krajnc - Vrečko, dr. Vincenc Rajšp (Slovenski inštitut na Dunaju) in urednik knjige in zbirke dr. Luka Vidmar (ZRC SAZU).

Petek, 25. oktober, 13.00

 22.10.19

Glazerjeva dvorana

Predstavljena bo vrsta opernih zvezd, ki so nastopile na mariborskih opernih odrih, predstavitev nekaterih pa bo pospremljena tudi s posnetki njihovih nastopov.

Torek, 22. oktober, 17.0016.10.19

Zabavna šola filma za vse generacije.
OSNOVE ANIMIRANEGA FILMA
Izvajalca:
Jože Slaček, Kristijan Robič
KJE: Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana
KDAJ: 22. november 2019—24. april 2020
Informacije in prijave do 25. novembra 2019 na http://www.ukm.si/,
po e-pošti karmen.salmic@um.si, po tel. (02) 25 07 472, 031 705 471

FilMika
OSNOVE ANIMIRANEGA FILMA
Filmika – zabavna šola filma za vse generacije že tretjič vabi k vpisu v okviru kulturno-umetniškega opismenjevanja Univerzitetne knjižnice Maribor. Prvič (2013) in drugič (2014/15) je bila posvečena igranemu filmu, tokrat pa bo umetniškemu svetu animacije. V šestmesečni šoli (24 srečanj po 3 šolske ure) boste dobili celovit vpogled v tehnike, zgodovino, izdelavo in produkcijo animiranega filma. Seznanili se boste z osnovami, ki vam bodo omogočale nadgrajevanje in ustvarjanje na tem področju. Teoretično delo se bo prepletalo s praktičnim, odvisno od vaše želje in aktivnosti. Lahko boste ostali zgolj opazovalci. Predznanje ni potrebno.
Šola bo potekala od 22. novembra 2019 do 24. aprila 2020, pretežno ob ponedeljkih, v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor od 16.30 do 19. ure. Vodil jo bo Jože Slaček ob asistenci Kristijana Robiča.
Cena šole je 240 EUR, z možnostjo plačila na 6 obrokov (nov.–apr.). Za prijavo velja ob izpolnjeni prijavnici plačilo prvega obroka. Prijavnica in navodila za plačilo so v priponki.
Ne zamudite priložnosti, pridružite se čarobnemu svetu animacije.
V L J U D N O  V A B L J E N I !

PROGRAM

PRIJAVNICA
 24.10.19

 

Čitalnica ČUK, UKM

Univerzitetna knjižnica Maribor vabi na ogled dokumentarnega filma v mednarodnem tednu odprtega dostopa:

Dokumentarni film Paywall: The Business of Scholarship se ukvarja s temo odprtega dostopa na področju raziskovanja in znanosti ter prikazuje, kako vodilne založbe znanstvene literature na račun raziskovalcev in knjižnic kujejo velike dobičke.

Na okrogli mizi na temo odprtega dostopa bodo sodelovali: red. prof. dr. Janja Hojnik, red. prof. dr. József Györkös, red. prof. dr. Zoran Ren, izr. prof. dr. Andraž Stožer in mag. Dunja Legat.

24.10.2019 ob 17:30

 

 

 

 

 22.10.19

Čitalnica ČUK, UKM

Univerzitetna knjižnica Maribor vabi na dogodke v mednarodnem tednu odprtega dostopa:

Predavanje »Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?«
(B. Korez, B. Klemenčič, J. Grašič)

Odprti dostop do znanstvenih publikacij je v okviru evropskega raziskovalnega programa obvezen. Predstavili vam bomo, kaj glede odprtega dostopa od raziskovalcev pričakuje Evropska skupnost, kako to doseči, kako vnesti svoja dela v DKUM in druge koristne informacije.

22., 23. in 24. 10. 2019 ob 10.00

Predavanja so vključena v sklop izobraževanj Izpopolni UM: Prijava

Čitalnica ČUK, UKM

Ogled dokumentarnega filma Paywall in okrogla miza »Odprimo:UM«

Dokumentarni film Paywall: The Business of Scholarship se ukvarja s temo odprtega dostopa na področju raziskovanja in znanosti ter prikazuje, kako vodilne založbe znanstvene literature na račun raziskovalcev in knjižnic kujejo velike dobičke.

Na okrogli mizi na temo odprtega dostopa bodo sodelovali: red. prof. dr. Janja Hojnik, red. prof. dr. József Györkös, red. prof. dr. Zoran Ren, izr. prof. dr. Andraž Stožer in mag. Dunja Legat.

24.10.2019 ob 17:30

 15.10.19

Obveščamo vas, da bo v torek, 15. oktobra 2019, potekala izvedba nadgradnje strojne opreme na strežniku detektorja podobnih vsebin. V času posega spletna stran DKUM in spletne storitve detektorja ne bodo dosegljive, kar bo vplivalo tudi na vtičnik za preverjanje podobnih vsebin v okolju Moodle. Nadgradnja se bo pričela okrog 9. ure zjutraj in lahko traja večji del dneva.

Hvala za razumevanje.17.10.19

Glazerjeva dvorana

Predvajanje filma, ki prinaša celovit pogled prof. Franja Štiblarja na ekonomsko in družbeno situacijo v Sloveniji. Z njim se bo pogovarjal odgovorni urednik časnika Večer Matija Stepišnik.

Četrtek, 17. oktober, 17.0016.10.19

Čitalnica ČUK

Delavnico bodo ob Evropskem dnevu oživljanja izvedli študenti Medicinske fakultete v Mariboru – člani Društva študentov medicine Maribor.

Sreda, 16. oktober, 10.00   

 14.10.19

Glazerjeva dvorana

V Zasedanjih s knjigami bosta v tednu Borštnikovega srečanja knjigo predstavila avtorica in pisatelj ter poznavalec gledališča Tone Partljič. Z njima se bo pogovarjala dr. Ignacija Fridl Jarc.

Ponedeljek, 14. oktober, 17.0011.10.19

Avla

Branje poezije z brezdomci.

Petek, 11. oktober, 10.0010.10.19

Glazerjeva dvorana

PREDSTAVITEV ZBORNIKA O LITERARNI VEČJEZIČNOSTI

Sodelujejo doc. dr. Alenka Koron (urednica), prof. dr. Andrej Leben (urednik), red. prof. dr. Silvija Borovnik, Sašo Zver, BA in Felix Kohl, MA. Prireditelji: Inštitut za slavistiko Univerze v Gradcu, ZRC SAZU, Oddelek za slovanske jezike in književnosti in Oddelek za germanistiko UM FF.

Četrtek, 10. oktober, 17.00

 09.10.19

Pod arkadami UKM

Dogodek ob začetku študijskega leta, v soorganizaciji s ŠOUM. Študentski oktober v UKM.

Sreda, 9. oktober, 19.0009.10.19

Velika čitalnica, 3. nadstropje

Nov usmerjevalni sistem UKM bomo predstavili skupaj z ljudmi, po katerih so poimenovane študijske sobe. Študentski oktober v UKM.

Sreda, 9. oktober, 17.0004.10.19

Pod arkadami UKM

Prodaja odpisanega knjižničnega gradiva po simboličnih cenah. Študentski oktober v UKM.

Torek, 8. oktober–četrtek, 10. oktober, 11.00–17.0008.10.19

Avla

V okviru Študentskega oktobra bo predaval znanstvenik, ki spoznanja iz fizike zanimivo povezuje z družbenimi pojavi in ekonomskimi zakonitostmi.

Torek, 8. oktober, 17.0030.09.19

Vabljeni na pester izbor dogodkov ob začetku študijskega leta. Pripravili smo predavanje, koncert, šahovski turnir, tržnico pod arkadami in predstavitev novega usmerjevalnega sistema UKM – vabljeni bruci, študenti in vsi drugi. Spoznajte knjižnico kot prostor učenja, raziskovanja, navdiha in druženja.30.09.19

Študenti in raziskovalci, vabljeni na kratko predstavitev orodja za citiranje in organizacijo referenc EndNoteX9. Predstavitev bo potekala v štirih terminih v oktobru.

Prijavite se na povezavi https://bit.ly/2nUNk2X.20.09.19

UM, Univerzitetna knjižnica Maribor, išče sodelavca v Enoti za informatiko in digitalno knjižnico.

Vse zainteresirane kandidate/kandidatke vabimo, da pošljejo vlogo skupaj z življenjepisom na  elektronski naslov: tajnistvo.ukm@um.si ali po pošti na naslov: Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor. Vloge sprejemamo do 20.10.2019.

Razpis19.09.19

Glazerjeva dvorana

V prisotnosti rektorja prof. dr. Zdravka Kačiča bodo v razpravi sodelovali predstavniki MOM in UM. Sovoditelja bosta nekdanja predsednica mestne skupščine Magdalena Tovornik in nekdanji rektor in župan zasl. prof. dr. Alojz Križman - v okviru prireditev ob stoletnici rojstva prvega rektorja Univerze v Mariboru Vladimirja Bračiča.

Ponedeljek, 23. september, 17.0024.09.19

Čitalnica ČUK

Predstavitev spletne platforme, ki omogoča vpogled v evalvacijo raziskovalnega dela, bosta v angleškem jeziku izvedla Josef Jilek in Marko Zovko, predstavnika Clarivate Analytics.

Torek, 24. september, 9.00

InCites je spletna platforma, ki omogoča vpogled v evalvacijo raziskovalnega dela. Ponudnik in producent tega orodja in podatkovne zbirke je Clarivate Analytics (prej Thomson Reuters), ki ga poznamo tudi kot ponudnika informacijskih servisov kot so Web Of Science, Journal of Citations Report …

Testni dostop do InCites je omogočen do 12. oktobra 2019. Za prijavo v servis je potreben osebni uporabniški račun, ki si ga predhodno kreirate v informacijskem servisu Web Of Science (WoS). V Incites se nato z uporabo avtorizacijskih podatkov WoS osebnega uporabniškega računa prijavite neposredno na naslovu incites.clarivate.com ali iz seznama elektronskih virov UKM. Več o viru najdete na spletni strani ponudnika.

Vaše mnenje o spletni platformi InCites lahko pošljete na e-naslov bojan.ostir@um.si.

 12.09.19

Knjižno in Likovno razstavišče, Avla, Miklošičeva ulica

Razstavo v vseh knjižničnih razstaviščih in na ulici, med knjižnico in gledališčem, s katero se UKM poklanja stoletnici SNG Maribor, so pripravile dr. Jerneja Ferlež, Gabrijela Kolbič, dr. Karmen Salmič Kovačič in dr. Vlasta Stavbar.

Odprtje: sobota, 21. september, 18.00

Na ogled do 26. oktobra.

 13.09.19

Likovno razstavišče
Avtor, gost letošnjega festivala Vilenica, bo knjigo predstavljal v Švicarskem knjižnem kotičku UKM. Dogodek bo povezovala literarna kritičarka in prevajalka Tanja Petrič.
Petek, 13. september, 11.00
 05.09.19

Glazerjeva dvorana

Z avtorjem se bo pogovarjal in dogodek povezoval Dominik Olmiah Križan, pesmi bosta interpretirala Vojko Zidar in Mitja Reichenberg, predvajani bodo tudi odlomki iz filmov skupine W.O.R.M.S. režiserja Uroša Smaska.

Četrtek, 19. september, 17.0010.10.19

Univerzitetna knjižnica Maribor v okviru »Študentskega oktobra 2019« vabi  vse ljubitelje šaha,
da se  v četrtek, 10. 10. 2019, udeležijo 8.  šahovskega turnirja UKM, ki bo potekal  od 17. ure naprej!

Igralo se bo  v 10 minutnih hitro poteznih partijah!
Udeležba na turnirju je brezplačna.
Zmagovalci turnirja dobijo knjižne nagrade.

Rok za oddajo prijave na šahovski turnir je najkasneje do ponedeljka, 7. oktobra 2019 oziroma do zasedbe prostih mest.

Prijavite se lahko na tej povezavi ali osebno v knjižnici.

 06.09.19
Avla
 
GREMO NA LUNO: Zaradi slabega vremena tokrat v Glazerjevi dvorani.

Sprehod iz serije Iz knjižnice v mesto bodo vodili dr. Igor Žiberna (FF UM) ter Boža Janžekovič in
Renata Močnik (UKM).
 
Petek, 6. september, 18.0030.08.19
Glazerjeva dvorana
 
O knjigi, ki je izšla pri Založbi Pivec, se bo v Zasedanjih s knjigami z avtorico, dr. Mojco Ramšak, pogovarjal Stane Kocutar.
 
Torek, 3. september, 17.0030.08.19
Likovno razstavišče
 
BOJAN GOLČAR: POSLEDICE – DAN PO JUTRIŠNJEM
 
Golčarjeve impresivne fotografije so njegov umetniški komentar vizije posledic človekovih radikalnih
posegov v naravno okolje, Festival fotografije Maribor 2019.
 
 
Avla
 
POKRAJINA: fotografska razstava
 
Skupinska razstava članic in članov Fotokluba Maribor v okviru Festivala fotografije Maribor 2019.
Odprtje obeh razstav Festivala fotografije Maribor 2019: četrtek, 5. september, 18.00
Na ogled od 5. do 18. septembra.

 23.09.19

Spoštovani bruci!

Želite, da postane opravljanje študijskih obveznosti preprosto in učinkovito?

V prihodnjem tednu, tik pred začetkom študijskega leta, tudi v UKM pričenjamo z dogodki v okviru Uvajalnega tedna. Da bi brucem približali poti iskanja informacij, smo pripravili pester program predstavitev knjižnice in njenih storitev.

Vabljeni!

 

 10.07.19

Od naslednjega tedna dalje velja za poslovanje UKM poletni delovni čas:

Ponedeljek, 15. julij – sobota, 17. avgust 2019

- ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 14. ure
- sreda od 8. do 17. ure
- sobota od 9. do 13. ure
 

Čitalnica ČUK

15. 7.–17. 8. 2019

20. 6.–13. 7. 2019, 19. 8.–14. 9. 2019

ponedeljek–sobota od 12. do 24. ure

ponedeljek–sobota od 9. do 24. ure

nedelja od 18. do 24. ure

nedelja od 18. do 24. ure


 17.06.19

Anketni vprašalnik najdete na strani Kako sem zadovoljen s storitvami UKM, pri informatorju ali v čitalnicah. Vaše odgovore pričakujemo do 29. 6. 2019.

Hvala za sodelovanje!

Komisija za kakovost UKM

 14.06.19

V preteklem letu smo v Univerzitetni knjižnici Maribor od dedičev dobili v dar zajeten izbor portretne, reporterske in umetniške fotografije mojstra Boga Čerina (1947-2017). S pregledno poletno domoznansko razstavo bomo v treh razstaviščih UKM razgrnili del gradiva iz njegove dragocene zapuščine. Avtorica razstav je Gabrijela Kolbič.

Knjižno razstavišče
DOKUMENTARNA, REPORTERSKA FOTOGRAFIJA IN DOKUMENTARNO GRADIVO

Likovno razstavišče
AKTI

Avla
PORTRETI

Odprtje: četrtek, 20. junij, 17.00
Govornika:
Matej Peljhan iz Fotografske zveze Slovenije
Branimir Ritonja v imenu Fotokluba Maribor
Umetniški program: No Name Blues Band

Na ogled od 20. junija do 31. avgusta.

 13.06.19

Glazerjeva dvorana

V Zasedanjih s knjigami bodo predstavljeni rezultati projekta, ki ga je vodila izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert (FF UM). Unikatne tipanke z zvočnimi prilogami bodo predstavili mentorji, študenti in drugi sodelujoči v projektu.

Ponedeljek, 17. junij, 17.0013.06.19

Univerzitetna knjižnica Maribor v juniju 2019 ponuja in koordinira testni dostop do zbirke ProQuest One Academic

Institut informacijskih znanosti (IZUM) se je s ponudnikom ProQuest dogovoril za možnost testiranja multidisciplinarne zbirke s celotnimi besedili člankov, e-knjig, doktorskih disertacij ter magistrskih nalog, novic in video vsebin ProQuest One Academic. Testni dostop je omogočen do 4. julija 2019 direktno na naslovu: https://search.proquest.com/ ali posredno na http://www.ukm.um.si/elektronski-viri#p.
 

Predstavitev

informacijskega vira ProQuest One Academic bo v v prostorih UKM, v Glazerjevi dvorani, na Gospejni 10 v Mariboru, v četrtek 20. junija ob 10:30 uri. Predstavitev, ki bo v angleškem jeziku, bo izvedla ga. Eva Czegledy, predstavnica ponudnika ProQuest. Vabljeni!


Vaše mnenje o ProQuest One Academic bo zelo pomembno pri odločitvi za naročilo, zato vas prosimo, da ga podate preko spletnega obrazca ali pošljete na naslov podpora@izum.si.

Več o viru najdete na spletni strani ponudnika.

Prosimo vas, da o dostopu in predstavitvi obvestite tudi vaše kolege in študente.

 13.06.19

Glazerjeva dvorana

V Zasedanjih s knjigami se bo z avtorjem pogovarjala Darka Zvonar Predan.

Četrtek, 13. junij, 17.0013.06.19

Glazerjeva dvorana

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja bo knjižnico in njene storitve predstavila Tina Šrot iz UKM.

Četrtek, 13. junij, 10.0008.06.19

Glazerjeva dvorana

V Spominjanjih bosta spregovorila dr. Fanika Krajnc Vrečko (»Trubarjevi predgovori v hrvaških glagolskih in ciriličnih tiskih«) in ddr. Stanko Jambrek (»Trubar i Hrvati«).

Dogodek bosta pospremili razstavi v Likovnem in Knjižnem razstavišču.

Sobota, 8. junij, 11.0003.06.19

Likovno razstavišče

Kustos razstave akademske slikarke Irene Gayatri Horvat, ki je del obeleževanja Dneva Primoža Trubarja 2019, je Mario Berdič.

Na ogled od 5. do 17. junija.03.06.19

Knjižno razstavišče

Razstavo s posebnim poudarkom na Trubarjevih prizadevanjih za glagolske in cirilične tiske so pripravile mag. Majda Potrata, Neli Sorger in dr. Fanika Krajnc Vrečko.

Na ogled od 7. do 17. junija.04.06.19

Glazerjeva dvorana

Avtor bo v Zasedanjih s knjigami predstavil priročnik za visokošolske učitelje, povzel sodobna spoznanja in predstavil značilnosti na študenta osredinjenega poučevanja.

Torek, 4. junij, 17.0030.05.19

Univerzitetna knjižnica Maribor v juniju 2019 ponuja in koordinira testni dostop do zbirke Research Monitor

Research Monitor je vir ekonomskih informacij, predvsem poročil in raziskav o industriji, državah in potrošnikih s celega sveta. Zanimiv je predvsem za ekonomiste in druge znanstvene discipline, ki potrebujejo tovrstne informacije. Na zahtevo ponudnika je prijava v bazo specifična in poteka izključno z osebno avtentikacijo preko oddaljenega dostopa. Rezultate iskanja je mogoče natisniti, ni pa jih mogoče prenesti na svoj računalnik. Več o viru najdete na spletni strani ponudnika.

Vstopna povezava: http://www.ukm.um.si/elektronski-viri#r

Prosimo vas, da o dostopu obvestite tudi vaše kolege in študente. Vaša mnenja in odzive glede testiranja pošljite na naslov bojan.ostir@um.si.


 28.05.19

Raziskovalni proces se začne s pregledom že obstoječih dognanj na nekem področju ter z iskanjem virov in literature. Da bi vam olajšali to fazo raziskovanja, smo v Univerzitetni knjižnici Maribor pripravili pregled orodij, ki iskanje olajšajo in ga naredijo učinkovitejšega. Preizkusite jih, uporabljajte jih!
28.05.19

Glazerjeva dvorana

Revijo bodo predstavili dr. Zdenka Petermanec (UKM), Saša Verbič, predsednik Nacionalnega sveta slovenske manjšine v Srbiji, red. prof. dr. Marko Jesenšek, član SAZU, red. prof. dr. Maja Đukanović in dr. Tanja Tomazin (Filološka fakulteta Univerze v Beogradu).

Časopis Slovenika je dostopen na: http://slovenci.rs/slovenika/

Torek, 28. maj, 17.0020.05.19

Glazerjeva dvorana

Pogovor več sogovornikov o Šiftarjevih prizadevanjih za razvoj romske skupnosti v Prekmurju bosta povezovala Majda Potrata in Franci Pivec. Organizacija: Zveza kulturnih društev Maribor in JSKD Maribor.

Vabilo

Ponedeljek, 20. maj, 16.0016.05.19

Univerzitetna knjižnica Maribor objavlja prosto delovno mesto Strokovni delavec V v Enoti za izposojo in posredovanje dokumentov.

Rok za prijavo je 5 dni oz. do 21.5.2019.

Razpis15.05.19

Rojstna hiša Rudolfa Maistra, Kamnik

 

Avtorici razstave:
Alenka  Juvan (Rojstna hiša Rudolfa Maistra)
Dr. Vlasta Stavbar (UKM)15.05.19

Glazerjeva dvorana

CHRISTIAN THANHÄUSER: pogovor z umetnikom in založnikom

 Pogovor ob razstavi Razdvojene pokrajine bo povezovala prof. dr. Vesna Kondrič Horvat. Prireditev bo v nemškem jeziku.

Sreda, 15. maj, 17.00

 10.05.19

Avla

Lesorezi Christiana Thanhäuserja k delu Karla Krausa Svet insektov – risbe s tušem in predmeti iz tiskarske delavnice.

Na ogled do 17. junija.03.05.19

Kulturno-umetniško društvo Moment, ki programsko osmišlja Intimni oder v GT22, letos med 11. in 18. majem organizira 4. Mednarodni festival neodvisnih uprizoritvenih umetnosti Prestopi (Crossing). Uporabnikom UKM podarjajo po dve vstopnici za deset različnih predstav. Prevzamete jih lahko v izposoji UKM od ponedeljka, 6. 5. 2019, kjer bodo na voljo, dokler ne poidejo.

Več o predstavah in prizoriščih: https://prestopi.si/.

 

Na voljo sta po dve vstopnici za predstave:

12. 5. 2019 Viktorija 2.0
13. 5. 2019 Antiwords / Nebesede
13. 5. 2019 Moçambique / Mozambik
14. 5. 2019 In, predstava bo?
15. 5. 2019 Heroj 2.0
15. 5. 2019 Sorry
16. 5. 2019 Mi ne gremo nikamor
16. 5. 2019 Alien Express: Drugi let
17. 5. 2019 23 Toughts About Conflict / 23 misli o konfliktu
17. 5. 2019 The Smooth Life / Lahkotno življenje (za termin ob 15.00)08.05.19

Glazerjeva dvorana

Pogovor z avtoricami prispevkov dr. Barbaro Pregelj, Kristino M. Pučnik, Urško P. Černe in Polono Brumen ter predstavniki društev, ki so sodelovala pri pripravi publikacije, bo vodil dr. Simon Zupan. Organizirata UKM in Oddelek za prevodoslovje FF UM.

Sreda, 8. maj, 11.0019.04.19

Avla

Izbor pesmi Sare Špelec iz njene pesniške zbirke »Če«, je za razstavo oblikoval Rafael Kurnik. Slovenski dnevi knjige v Mariboru »Ko te napiše knjiga« 2019.

Odprtje: torek, 23. april, 13.00

Na ogled od 19. aprila do 6. maja.23.04.19

Likovno razstavišče

Avtor, ki se ukvarja z ulično fotografijo, je tokratne fotografije posnel in izbral namensko, ob nastajanju razstave o prostorih branja v Knjižnem razstavišču UKM.

Odprtje: torek, 23. april, 13.00

Na ogled od 19. aprila do 1. junija.24.04.19

Glazerjeva dvorana

Zbornik, ki je izšel pri Kulturnem centru Maribor, bodo predstavili uredniki in avtorji zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, zasl. prof. dr. Vilijem Merhar, dr. Katja Rašič in Borut Ambrožič kot moderator.

Sreda, 24. april, 17.00

 23.04.19

Glazerjeva dvorana

V organizaciji MKC in UKM. Poslanico bo prebrala Aksinja Kermauner, nagovor: direktorica JAK Renata Zamida, glasba: Vesna Čobal in Danijel Marinič.

Torek, 23. april, 13.0017.04.19

Knjižno razstavišče

KNJIGO SEM DRŽALA TAKO, DA SO VSI LAHKO VIDELI, KAJ BEREM

Razstavo o prostorih, kjer beremo, sta ob 22. Slovenskih dnevih knjige v Mariboru pripravila Borut Gombač in dr. Jerneja Ferlež. Organizacija: UKM in MKC.

Odprtje: torek, 23. april, 13.00

Na ogled od 19. aprila do 1. junija.18.04.19

UKM objavlja prosto delovno mesto SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III)  v Enoti za informatiko in digitalno knjižnico. Rok za prijavo je 8 dni oz. do 26.4.2019.

Razpis16.04.19

Glazerjeva dvorana

Knjiga iz knjižne zbirke Zora bo predstavljena ob 100-letnici priključitve Prekmurja k matični Sloveniji. Z akad. prof. dr. Markom Jesenškom se bo pogovarjala prof. dr. Natalija Ulčnik.

Torek, 16. april, 17.0015.04.19

Glazerjeva dvorana

Terenska radijska oddaja ob letošnjih Slovenskih dnevih knjige v Mariboru, sogovornice: dr. Dragica Haramija, dr. Vesna Vuk Godina in dr. Jerneja Ferlež, pogovor vodi Nataša Rižnar. Organizacija: MKC, Radio Maribor, UKM.

Ponedeljek, 15. april, 9.30

 

NOVINARSKA KONFERENCA
Pred začetkom festivala Slovenski dnevi knjige v Mariboru. Organizacija MKC in UKM.

Ponedeljek, 15. april, 11.00

 

 

 11.04.19

Glazerjeva dvorana

Predavanje, ki ga soorganizira UKM, je del Meseca krajinske arhitekture 2019 v organizaciji Društva krajinskih arhitektov Slovenije.

Četrtek, 11. april, 17.0009.04.19

Glazerjeva dvorana

Fanzin, ki ga izdaja Kulturni center Maribor, bosta predstavila Dušan Hedl in Sara Nuša Golob Grabner, glasbena gosta bosta Alina Hirtl in Primož Rajtmajer.

Torek, 9. april, 17.0005.04.19

Glazerjeva dvorana

DEMOKRACIJA IN RESNICA: okrogla miza ob knjigi red. prof. dr. Snježane Prijić-Samaržija

V pogovoru ob knjigi rektorice Univerze na Reki bodo ob avtorici sodelovali še red. prof. dr. Nenad Miščević, doc. dr. Smiljana Gartner, izr. prof. dr. Boris Vezjak, izr. prof. dr. Friderik Klampfer in red. prof. dr. Bojan Borstner kot moderator.

Petek, 5. april 2019, 12.00

 01.04.19

Filmika prestavljena na jesen

Obveščamo vas, da je izvedba Filmike – zabavne šole filma za vse generacije: osnove animiranega filma, prestavljena na jesenski čas.

 02.04.19

Glazerjeva dvorana

Okroglo mizo bo vodil novinar in zgodovinar Stane Kocutar.

Torek, 2. april, 15.00

 02.04.19

Avla


Gostujoča razstava Narodnega muzeja Slovenije.

Na ogled od 2. do 15. aprila.

 22.03.19

UKM objavlja prosto delovno mesto J015038 - STROKOVNI DELAVEC V, v Enoti za izposojo in posredovanje dokumentov, šdm: 3001171, za nedoločen čas, s poskusnim delom 2 meseca, s polnim delovnim časom, 1 delavec, M/Ž.

Razpis28.03.19

Mesto, nekdanja kaznilnica

ANDRIĆ V MARIBORSKI KAZNILNICI: v sklopu Festivala sprehodov, ki ga organizira Rajzefiber

Sprehod do nekdanje kaznilnice z branjem Andrićevih pisem in poezije pripravljata UKM in Mariborska knjižnica. Prijave na domači strani Rajzefibra.

Četrtek, 28. marec, 17.0026.03.19

Glazerjeva dvorana

MIHA MALEŠ: OBRAZI IZ SANJ: gradivo zbrala in uredila Breda Ilich Klančnik

Knjigo bodo v Zasedanjih s knjigami predstavili urednica, pisec spremne besede Miklavž Komelj, oblikovalec Sašo Urukalo in urednica pri Založbi Pivec Milena Pivec.

Torek, 26. marec, 17.00

 

 21.03.19

Pred zgradbo rektorata

Berejo: Anja Golob, Valter Čučkovič, Uroš Kaurin, dr. Maja Godina Golija, Katja Beck Kos, Jelka Vrečko, dr. Fanika Vrečko, Matija Stepišnik, Boris Svetel in Tomo Podstenšek. Povezuje: Zora A. Jurič, glasba: Peter Andrej.
Četrtek, 21. marec, 12.0020.03.19

Fotografsko razstavo, ki je del projekta Bookconnect, organizirata društvi Sonček Maribor in Kreativci Zenica. Upodablja ljudi z in brez ovir z enakim motivom – branje knjige.

Svečana predstavitev razstave: petek, 29. marec, 17.00

Na ogled od 26. marca do 1. aprila.

 18.03.19

UKM objavlja prosto delovno mesto J015038 STROKOVNI DELAVEC V, V ENOTI ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA, za določen čas 1 meseca, s krajšim delovnim časom 32/ ur na teden.

Razpis15.03.19

Študijskim sobam v čitalnicah UKM smo dali imena in podobe. V kratkem bomo v prostor knjižnice umestili še citate ljudi, po katerih smo študijske sobe poimenovali. Izbrali smo posameznike različnih strokovnih in generacijskih pripadnosti, ki jim je skupno, da so karizmatični in ustvarjalni. Želimo, da bi vam bilo to v navdih.

Poimenovanje in označitev študijskih sob je predzadnja faza novega usmerjevalnega sistema, ki smo ga pripravili v UKM. Avtorica grafične podobe je Klavdija Vnuk.12.03.19

Filmika – zabavna šola filma za vse generacije že tretjič vabi k vpisu v okviru kulturno-umetniškega opismenjevanja Univerzitetne knjižnice Maribor. Prvič (2013) in drugič (2014/15) je bila posvečena igranemu filmu, tokrat pa bo na vrsti umetniški svet animacije.
V trimesečni filmski šoli bodo udeleženci lahko dobili celovit vpogled v tehnike, zgodovino, izdelavo in produkcijo animiranega filma. Seznanili se bodo z osnovami, ki jim bodo omogočale nadgrajevanje in ustvarjanje na tem področju. Teoretično delo se bo prepletalo s praktičnim, odvisno od želje in aktivnosti udeležencev, zato morebitni izdelki v procesu niso izključeni. Lahko boste ostali zgolj opazovalec.
Šola bo potekala od 1. aprila do 21. junija 2019 petkrat mesečno (3 x PON, 2 x PET) v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor od 16.30 do 19. ure. Vodil jo bo Jože Slaček ob asistenci Kristijana Robiča.
Cena šole je 160 EUR, z možnostjo plačila na 4 obroke (marec, april, maj, junij). Za prijavo velja ob izpolnjeni prijavnici plačilo prvega obroka. Izpis iz šole je mogoč le z zdravniškim potrdilom, ob nezadostnem številu kandidatov vam denar vrnemo.

Več o šoli tukaj


Ne zamudite priložnosti in spoznajte ekskluzivni svet animacije!
 08.03.19

Univerzitetna knjižnica Maribor vas vljudno vabi na predstavitev e-vira Nature Research, ki bo v sredo, 13. marca 2019, ob 14.00, v Glazerjevi dvorani.

Prijazeno vabljeni!07.03.19

Pomemben del Arnesove vloge v raziskovalno-izobraževalni skupnosti je izobraževanje uporabnikov in prenos znanja. S tem namenom smo v sklopu programa SIO-2020 pripravili številne množične odprte spletne tečaje – MOST. Kratica MOST je slovenska različica kratice MOOC, Massive Open Online Course.

https://www.arnes.si/most-prijavite-se-na-nove-tecaje

(povzeto iz spletne strani https://www.arnes.si/)12.03.19

Glazerjeva dvorana

STO LET VERIGARJEV, PRVIH SLOVENSKIH ZNAMK: predavanje

V organizaciji Filatelističnega društva Maribor in Univerzitetne knjižnice Maribor bo predaval mag. Bojan Bračič.

Torek, 12. marec, 17.00

 07.03.19

Spoštovani uporabniki,

zaradi tehnične dograditve informacijskega sistema UKM v četrtek, 7. 3. 2019, po 19. uri ne bosta delovala spletna stran UKM in oddaljen dostop do elektronskih virov.

Prosimo za razumevanje.

 08.03.19

Razstavišče

Gostujočo razstavo o razglednicah zgodovinske Spodnje Štajerske (1890–1920), v kateri so uporabljene tudi razglednice iz Zbirke drobnih tiskov UKM, je pripravila projektna skupina z Univerze v Gradcu.

Odprtje: petek, 8. marec, 12.00, po predavanju

Na ogled od 8. do 30. marca.08.03.19

Glazerjeva dvorana

Predavala bo mag. dr. Karin Almasy, sodelavka pri projektu graške univerze »Postcarting Lower Styria«, spregovoril pa bo tudi vodja projekta prof. dr. Heinrich Pfandl.

Petek, 8. marec, 11.00, pred odprtjem razstave01.03.19

Glazerjeva dvorana

O knjig aforizmov Črna svila z raskavo obrobo in knjigi poezije Nekaj o očeh se bo z avtorjem pogovarjal Borut Gombač, brali bosta Petra Bauman in Darinka Lozinšek, glasba Strahinja Popović.

Četrtek, 7. marec, 17.0004.03.19

Avla

Fotografije, ki jih je avtor posnel med vožnjo z avtomobilom, prinašajo utrip ulic predmestja Mombase.

Na ogled od 4. do 18. marca.

 06.03.19

Likovno razstavišče

Avtorica najnovejši simbolno-strukturalistični ciklus posveča 50. obletnici prvega človekovega pristanka na Luni. Kustos: Mario Berdič.

Odprtje: sreda, 6. marec, 17.00

Na ogled od 6. do 30. marca.26.02.19

Univerzitetna knjižnica Maribor zbira ponudbe za najem gostinskega lokala "Sova".

Razpis in obrazec za najem22.02.19

Glazerjeva dvorana

Dogodek organizira Popotniško združenje Slovenije.

Sreda, 27. februar, 17.0020.02.19

Univerzitetna knjizžnica Maribor objavlja prosto delovno mesto SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1, šdm: 3001154, v Enoti za informatiko in digitalno knjižnico, za nedoločen čas s polnim delovnim časom in  poskusnim delom treh  mesecev, (M/Ž).

Razpis

 18.02.19

Glazerjeva dvorana

MED SODOBNIM IN UNIVERZALNIM: pogovor s skladateljem, dirigentom in pedagogom red. prof. mag. Tomažem Svetetom

Z letošnjim prejemnikom nagrade Prešernovega sklada in članom Kluba prijateljev UKM se bo pogovarjala dr. Karmen Salmič Kovačič.

Torek, 19. februar, 18.00

 

 18.02.19

Glazerjeva dvorana

SKUPŠČINA KLUBA PRIJATELJEV UKM

Torek, 19. februar, 17.00

 

MED SODOBNIM IN UNIVERZALNIM:

pogovor s skladateljem, dirigentom in pedagogom red. prof. mag. Tomažem Svetetom

Z letošnjim prejemnikom nagrade Prešernovega sklada in članom Kluba prijateljev UKM se bo pogovarjala dr. Karmen Salmič Kovačič.

Torek, 19. februar, 18.00

 

 

 

 

 

 12.02.19

Avla, mesto

Odprtje razstave, predstavitev knjige Ex Ponto, promocija filatelistične kuverte in sprehod do nekdanje mariborske kaznilnice. Organizatorji: Domoznanski muzej Travnik, Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica Maribor.

Torek, 12. februar, 14.00: dogodek v Avli, 15.00: sprehod

 12.02.19

Gostujoča razstava domoznanskega muzeja Travnik ob stoletnici izida zbirke Ex Ponto. Organizatorji: Domoznanski muzej Travnik, Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica Maribor.

Odprtje: torek, 12. februar – 14.00,  (voden sprehod do nekdanje mariborske kaznilnice – 15.00)30.01.19

Univerzitetna knjižnica Maribor objavlja prosto delovno mesto  J017909 TAJNIK DRUGE ČLANICE VII/2, šdm: 3001044, za mandatno dobo štirih let, od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2023 s polnim delovnim časom 40 ur/teden, M/Ž

Razpis

 29.01.19

Avla

Avtorica razstave v sklopu prireditev ob Cankarjevem letu 2018 je Silva Belšak v sodelovanju z Matejo Pongrac.

Na ogled do 2. marca.29.01.19

Likovno razstavišče

Razstava je poskus prikaza linije avtorjevega študioznega pristopa pri postopni graditvi minimalistične avtorske poetike in njegovega stika s svetovnimi tendencami. Kustos: Goran Milovanović.

Na ogled do 2. marca.

 29.01.19

 

Knjižno razstavišče

Ob odprtju Glazerjeve knjižnice in ob slovenskem kulturnem prazniku – razstava iz cikla Včasih zasebno, namenjenega predstavitvi zapuščin iz fonda UKM – letos zapuščine Janka Glazerja.

Na ogled do 20. aprila.

 29.01.19

Univerzitetna knjižnica Maribor vas z veseljem obvešča, da je na Univerzi v Mariboru za zaposlene in študente dostopna nova verzija programskega orodja Endnote X9

Gre za program – orodje za upravljanje referenc in citiranje, ki omogoča bistveno lažje delo pri iskanju, organiziranju in deljenju referenc. Pisanje člankov in drugih del je udobnejše zaradi funkcionalnosti, ki jih ponuja. Podrobnejše informacije o Endnote-u X9 (navodila, pomoč, primerjave, on-line izobraževanje ...) najdete na tej spletni strani.

Kje dobim Endnote X9?

Program Endnote X9 vam, če ste zaposleni na UM ali študent UM s statusom, ob izkazani želji na vaš računalnik namesti fakultetni IKT koordinator, lahko pa vam ga namestimo tudi v UKM.

Za namestitev programa v UKM se predhodno dogovorite z elektronskim sporočilom na naslov podpora.ukm@um.si. Navedite vrsto operacijskega sistema oz. računalnika (Windows ali Macintosh). Program se lahko namesti na do tri uporabnikove osebne naprave. Ker gre za lokalno namestitev, morate imeti poln/administrativni dostop do vašega računalnika.

V UKM bomo izvajali tudi izobraževanja za uporabo tega orodja. Vabljeni!

Prosimo vas, da o dostopu obvestite tudi vaše kolege in študente. Vaša mnenja in odzive pošljite na naslov bojan.ostir@um.si.

 29.01.19

V počastitev kulturnega praznika bo v Univerzitetni knjižnici Maribor v torek, 5. februarja 2019, ob 17. uri odprta Glazerjeva knjižnica.

Ob tem bosta odprti tudi razstavi Včasih zasebno: iz osebne zapuščine Janka Glazerja v Knjižnem razstavišču in Bogdan Borčič: grafike iz zbirke Galerije Božidar Jakac v Likovnem razstavišču.

Slavnostni govornik bo pesnik, literarni ustvarjalec in knjižničar Borut Gombač, v kulturnem programu pa bosta nastopila kantavtor Peter Andrej in kitarist Bor Zazula, prapravnuk Janka Glazerja.

 

 25.01.19

Glazerjeva dvorana

Mednarodno znanstveno srečanje v sklopu dogodkov ŠOA – spominjamo se 2019 v organizaciji Centra kulturne dediščine Sinagoga Maribor in soorganizatorjev.

Program znanstvenega srečanja

Petek, 25. januar, 9.00−14.3018.01.19

 

https://www.varninainternetu.si/mocno-geslo/

(povzeto iz fb strani Varni na internetu)18.01.19

Univerzitetna knjižnica Maribor vas z veseljem obvešča, da so na Univerzi v Mariboru za zaposlene in študente dostopni novi in razširjeni e-viri:

Nature Research
Portal Nature Research omogoča dostop do polnih besedil publikacij Nature in do nekaterih drugih publikacij, ki izhajajo pod skupnim okriljem te založbe. Med dostopnimi naslovi je nekaj najeminentnejših revij nasploh – Nature, Nature Physics, Nature Chemistry, Nature Medicine in druge. Vsebine člankov prinašajo najnovejša odkritja v svetovnem merilu na različnih področjih naravoslovja in naslavljajo nekatera od najpomembnejših vprašanj sodobnega časa. Po pogodbi dostopne revije poleg revij skupine Nature vključujejo tudi revije založbe Palgrave Macmillan (PMJ), ki pa so zaradi založniških razmerij dostopne znotraj servisa SpringerLink. 

MathSciNet (AMS)
MathSciNet
(elektronska verzija publikacije Mathematical Reviews) je podatkovna zbirka z več orodji, ki uporabniku pomagajo najti literaturo s področja matematike in sorodnih znanstvenih področij. Zbirka ponuja vpogled v citiranost avtorjev, člankov, revij in knjig v okviru obsega referenčnih seznamov zbirke. Več o zbirki najdete na spletni strani Ameriškega matematičnega društva (AMS).

Kluwer Law International Journal Library
V letu 2019 je bil razširjen nabor dostopnih revij znotraj servisa HeinOnline, ki ponuja literaturo s področja prava. Dodatno so dostopne revije iz zbirke Kluwer Law International Journal Library, ki jo sestavljajo eminentne pravne revije založbe Kluwer. Zaradi založniških omejitev ima večina revij te posebne zbirke triletni embargo na dostop do polnega besedila.  

MLA International Bibliography with Full Text
Zbirka MLA International Bibliography je z letom 2019 zaradi založniških pogodb migrirala na iskalno platformo ponudnika EBSCO. Vsebinsko je zbirka doživela razširitev iz zbirke povzetkov na zbirko obogateno s polnimi besedili, kar se odraža pri imenu zbirke – »with full text«.

Prosimo vas, da o dostopu obvestite tudi vaše kolege in študente. Vaša mnenja in odzive pošljite na naslov bojan.ostir@um.si.

 

 23.01.19

Glazerjeva dvorana

Pogovor z ddr. Antonom Stresom, dr. Tanjo Ozvatič, dr. Bojanom Borstnerjem, dr. Tomažem Kerestešem in dr. Brankom Klunom bo moderiral dr. Edvard Kovač.

Sreda, 23. januar, 17.0017.01.19

Četrtek, 17. januar 2019, 9.40 v predavalnici 2.12 Filozofske fakultete v Mariboru.

Avtorico bo predstavila mag. Anna Leskovich.
Dogodek organizirata UKM - Avstrijska čitalnica in Oddelek za germanistiko FF UM.
Branje bo v nemškem jeziku.

 04.01.19

Spoštovani, zaradi tehničnih težav trenutno ne deluje oddaljeni dostop do elektronskih virov.

Prosimo za razumevanje.

 27.12.18

Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije je mag. Dunji Legat, bibliotekarski specialistki iz UKM, za njen neprecenljiv prispevek k razvoju knjižničnega sistema Univerze v Mariboru ter krepitvi družbenega položaja knjižnic in knjižničarske stroke podelila Čopovo diplomo za leto 2018.

Sodelavki iskreno čestitamo!

 19.12.18

V sredo, 19. 12. 2018, vas ob 19. uri vljudno vabimo v Kavarno Veronika, Kamnik, na odprtje razstave in ponovitev dela projekta Univerzitetne knjižnice Maribor v Maistrovem letu,
MANJ ZNANI MAISTER: POET IN BIBLIOFIL.

Prisluhnili bomo šansonom na Maistrova besedila, ki jih je za to priložnost uglasbil in jih izvaja dramski igralec ter šansonjer Jure Ivanušič.
Maistrove pesmi bo interpretiral dramski igralec Peter Boštjančič.

Avtorici projekta: dr. Karmen Salmič Kovačič in dr. Vlasta Stavbar

 17.12.18

Spoštovani!

Univerzitetna knjižnica Maribor bo med prazniki poslovala po spremenjenem urniku.

Ponedeljek, 24. 12. 2018

Odprto od 8. do 13. ure, ČUK od 12. do 18. ure

Torek, 25. 12. 2018

Knjižnica in ČUK zaprta (prazniki)

Sreda, 26. 12. 2018

Četrtek, 27. 12. 2018

Odprto od 8. do 19. ure, ČUK od 12. do 24. ure

Petek, 28. 12. 2018

Sobota, 29. 12. 2018

Odprto od 9. do 13. ure, ČUK od 12. do 24. ure

Nedelja, 30. 12. 2018

Knjižnica zaprta, ČUK odprt od 18. do 24. ure

Ponedeljek, 31. 12. 2018

Knjižnica in ČUK zaprta (kolektivni dopust)

Torek, 1. 1. 2019

Knjižnica in ČUK zaprta (praznik)

Sreda, 2. 1. 2019

Knjižnica zaprta, ČUK odprt od 18. do 24. ure

 

Želimo vam prijetne praznike in srečno 2019!10.12.18

Likovno razstavišče

Razstavo o spomeniku Ivana Cankarja pred Cankarjevim domom v Ljubljani je v sodelovanju z UGM pripravila kustosinja Breda Ilich Klančnik.

Odprtje: četrtek, 13. december 2018, 18.00, po predstavitvi monografije10.12.18

Knjižno razstavišče in Avla

Avtorica razstave v sklopu prireditev ob Cankarjevem letu 2018 je Silva Belšak v sodelovanju z Matejo Pongrac.

Odprtje: četrtek, 13. december 2018, 18.00, po predstavitvi monografije

Na ogled do 31. januarja 2019.12.12.18

Filozofska fakulteta UM, predavalnica 0.2

Avtorico bo predstavila mag. Anna Leskovich, organizira Avstrijska čitalnica Maribor v sodelovanju s FF UM in Avstrijskim kulturnim forumom. Literarno branje bo v nemškem jeziku.

Sreda, 12. december, 11.3012.12.18

Pravna fakulteta, predavalnica A

Okroglo mizo − prvo gostovanje Zasedanj s knjigami na drugi lokaciji − bo povezovala doc. dr. Mateja Jemec Tomazin iz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, kjer je knjiga tudi izšla.

Sreda, 12. december, 14.0030.11.18

Spoštovani,

Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor objavlja razpis za zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem za opravljanje gostinske dejavnosti v Univerzitetni knjižnici Maribor »Lokal SOVA«.

Rok za oddajo ponudbe je petek 21. 12. 2018, najkasneje do 12.00 ure.30.11.18

Glazerjeva dvorana

Knjigo, ki je izšla pri Kulturnem centru Maribor bo v Zasedanjih s knjigami predstavila avtorica Darka Zvonar Predan, z njo se bo pogovarjala Melita Forstnerič Hajnšek.

Sreda, 5. december, 17.00     

UKM29.11.18

Glazerjeva dvorana

Monografijo bodo predstavili urednica, založnica, soavtorica in umetnikova hči Metka Kavčič ter soavtorja Marko Košan in Meta Gabršek Prosenc, ki bo pogovor tudi povezovala.

Četrtek, 29. november, 17.0023.11.18

Na dan Rudolfa Maistra, 23. novembra 2018, vas ob 18.30 vljudno vabimo v Glazerjevo dvorano Univerzitetne knjižnice Maribor k ogledu igrano-dokumentarne TV drame arhiva RTV Slovenija MAISTROVA NAJDALJŠA MARIBORSKA NOČ scenarista Saše Vuge in režiserja Andreja Stojana (1989, 96 min). Igrajo: Dare Valič, Aleš Valič, Bine Matoh, Boris Juh, Jože Hrovat, Andrej Kurent, Igor Samobor, Alja Tkačev, Mirjam Korbar, Brane Šturbej, Vlado Novak, Tone Kuntner, Borut Veselko idr.
Projekcijo bo pospremil komentar zgodovinarja dr. Gregorja Jenuša.19.11.18

Avla

Ob odprtju bosta spregovorila ravnateljica UKM dr. Zdenka Petermanec in švicarski veleposlanik Nj. eksc. gospod Denis Knobel. Projekt bo predstavila red. prof. dr. Vesna Kondrič Horvat. Iz svojega prvenca Kmetica bo brala pisateljica Noemi Lerch, glasba: Daniel Eyer in Špela Girandon Koren.

Petek, 23. november, 17.00

Razstava ob odprtju Švicarskega knjižnega kotička v UKM.

Na ogled od 23. novembra do 10. decembra 2018.

 22.11.18

AVLA, Maistrova knjižnica

Na dan državne proslave ob dnevu Rudolfa Maistra odpiramo vrata Maistrove zasebne knjižnice, ki jo hrani Univerzitetna knjižnica Maribor.

Četrtek, 22. november, 17.30−19.0009.11.18

Glazerjeva dvorana

Na predstavitvi bodo sodelovali Mihael Glavan, Primož Premzl, Aleš Berger, Vlasta Stavbar, Dejan Kac, Alenka Juvan, Igor Grdina in Milček Komelj, povezoval bo Stane Kocutar.

Sreda, 14. november, 17.0009.11.18

Likovno razstavišče

Akademska slikarka specialistka Anka Krašna s pripovedjo o belih nevestah na tej razstavi nadaljuje zgodbo o v črno odetih in zakritih ženskah s prejšnje razstave Personal v Kibli Portalu; kustosinja je Marjeta Ciglenečki.

Odprtje: torek, 13. novembra 2018, 17.00

Na ogled do 10. decembra 2018.27.11.18

Od preselitve Univerzitetne knjižnice Maribor v namensko zgradbo v Gospejni ulici je minilo 30 let.

Jubilej bomo obeležili s sklopom dogodkov v torek, 27. novembra 2018.

Obujali bomo spomine, načrtovali prihodnost knjižnice, se pogovarjali o knjigah in knjižnicah, poslušali avtorsko glasbo in se družili.

Program:

9.00−13.00: Strokovni omizji o knjižničnih zgradbah (dr. Bernard Rajh, dr. Irena Sapač, dr. Zdenka Petermanec, mod. mag. Franci Pivec; Maruša Zorec, Uroš Lobnik, dr. Franc Trček, mod. mag. Dunja Legat)

13.00−14.00: Voden ogled knjižnice

16.00−17.30: Pogovor Andreja Brvarja in Toneta Partljiča o knjigah in knjižnicah

19.00−20.00: Koncert Roka Vilčnika in skupine Simpatico

Veseli bomo, če se nam boste ob praznovanju pridružili.12.11.18

Avla UKM

Univerzitetna knjižnica Maribor vas v sodelovanju z Veleposlaništvom Izraela vabi na odprtje gostujoče razstave. Otvoritev bo v ponedeljek, 12. novembra 2018, ob 17. uri v Avli Univerzitetne knjižnice Maribor.

Razstava o inovativnosti in prenosu inovacij v prakso je na ogled do 21. novembra 2018.

 

 29.10.18

Glazerjeva dvorana

POGOVOR IN ODPRTJE RAZSTAV V OKVIRU PROJEKTA STIČIŠČA SLOVENSKE IN ČEŠKE KULTURE V … GLASBI

Pogovor s Petrom Kuharjem in prof. dr. Jernejem Weissom, avtorjem monografij Emerik Beran (1868−1940) in Češki glasbeniki v 19. in na začetku 20. stoletja na Slovenskem, bo povezovala dr. Karmen Salmič Kovačič.

Sreda, 7. november, 17.00, ob odprtju dveh razstav

 29.10.18

Knjižno razstavišče

DIRIGENT VÁCLAV TALICH, BEROUN IN ČEŠKI KRAS

EMERIK BERAN SREDI SOBIVANJA RAZLIČNIH KULTUR

Razstavi v okviru projekta Stičišča slovenske in češke kulture … v glasbi.

Avtorja razstav sta Peter Kuhar in dr. Karmen Salmič Kovačič.

Odprtje, sreda, 7. november, 17.00, ob odprtju tudi pogovor v Glazerjevi dvorani

 

Na ogled do 8. decembra 2018.

 05.11.18

Glazerjeva dvorana

Predavala bosta prof. dr. Feliks J. Bister z Dunaja in dr. Vlasta Stavbar iz Maribora. Prvo predavanje bo v nemškem jeziku s povzetkom v slovenskem jeziku, drugo pa v slovenskem jeziku.

Ponedeljek, 5. november, 11.00−12.4525.10.18

Univerzitetna knjižnica Maribor objavlja prosto delovno mesto SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) v Enoti za informatiko in digitalno knjižnico

Razpis22.10.18

Spoštovani uporabniki!

Čitalnica ČUK bo zaradi 7. šahovskega turnirja UKM v petek, 26. oktobra 2018, odprta od 12. do 16. ure.

Hvala za razumevanje!

 22.10.18

Avla

Razstava nas 101 leto po koncu Soške fronte prestavlja stoletje v preteklost in prikazuje boje v največji bitki na slovenskih tleh.

Odprtje: torek, 23. oktober, 17.30

Na ogled do 10. novembra 2018.18.10.18

UKM vas v okviru mednarodnega tedna odprtega dostopa vabi na predavanja »Kaj moram vedeti o odprtem dostopu?« (D. Legat, B. Korez, J. Grašič).
Predstavili vam bomo, kaj od raziskovalcev pričakuje Evropska skupnost glede odprtega dostopa, kako to doseči, kako vnesti svoja dela v DKUM in druge koristne informacije.
Odprti dostop do znanstvenih publikacij je v okviru evropskega raziskovalnega programa obvezen.

Vsak dan od 23. do 25. 10. 2018 ob 10.00 v čitalnici ČUK

Delavnice, ki jih bomo v okviru mednarodnega tedna odprtega dostopa izvedli v UKM, so vključene tudi v sklop predavanj Izpopolni UM. Vsi zaposleni in študentje na UM dobijo potrdila o udeležbi. Seveda pa so delavnice odprte tudi širši javnosti.

Na delavnice se lahko prijavite na spletni strani:
Razvoj in karirera zaposlenih UM  

 19.10.18

Univerzitetna knjižnica Maribor zbira ponudbe za najem gostinskega lokala "Sova".

Več v razpisu16.10.18

Univerzitetna knjižnica Maribor objavlja prosto delovno mesto J017100 Samostojni strokovni delavec VII/1, šdm: 3001181, v Finančno računovodski službi, za nedoločen čas s polnim delovnim časom in  poskusnim delom treh  mesecev, (M/Ž).

Razpis

 12.10.18

Avla

Pogovor dr. Alojza Ihana in dr. Andraža Stožerja, dveh doktorjev medicinskih znanosti in pronicljivih promotorjev znanosti, o medicini, literaturi, družbi in še o čem.

Torek, 16. oktober, 17.0012.10.18

Glazerjeva dvorana

Znanstveno srečanje v sklopu Borštnikovega srečanja organizirata ZRC SAZU Raziskovalna postaja Maribor in Univerzitetna knjižnica Maribor.

Petek, 19. oktober, 10.00−15.0012.10.18

Pod arkadami UKM

Oder bodo pol ure pred začetkom koncerta priljubljenega Adija Smolarja ogreli člani skupine Slam zverine Anka Vidmar, Klavdija Volf, Metka Zadravec, Matic Ačko in Nina Medved.

Četrtek, 18. oktober, 17.30 (Slam zverine), 18.00 (Adi Smolar)12.10.18

Pod arkadami UKM

Prodaja odpisanega knjižničnega gradiva po simboličnih cenah.

Torek, 16. oktober−četrtek, 18. oktober, 11.00−17.0012.10.18

Čitalnica ČUK

Delavnico bodo ob Evropskem dnevu oživljanja izvedli študenti Medicinske fakultete UM − člani Društva študentov medicine Maribor.

Torek, 16. oktober, 10.0012.10.18

Časopisna čitalnica

Priložnostna razstava ob Svetovnem dnevu standardizacije.

Na ogled od 15. do 20. oktobra 2018.26.10.18

Univerzitetna knjižnica Maribor v okviru »Študentskega oktobra 2018« vabi  vse ljubitelje šaha, da se  v petek, 26. 10. 2018, udeležijo 7.  šahovskega turnirja UKM, ki bo potekal  od 17. ure naprej!

Igralo se bo  v 10 minutnih hitro poteznih partijah!
Udeležba na turnirju je brezplačna.
Zmagovalci turnirja dobijo knjižne nagrade.

Rok za oddajo prijave na šahovski turnir je najkasneje do ponedeljka, 22. oktobra 2018 oziroma do zasedbe prostih mest.

Prijavite se lahko na tej povezavi ali osebno v knjižnici.

 05.10.18

Avla

Ob mednarodnem dnevu brezdomnih.

Četrtek, 11. oktober, 10.0005.10.18

Avla

Razstavo je pripravila Študentska organizacija Univerze v Mariboru.

Odprtje sreda, 10. oktober 2018, 12.00

Na ogled do 19. oktobra 2018.05.10.18

Likovno razstavišče

V sodelovanju UGM, UKM, umetnikove pravnukinje Martine Mehrmann-Schmidt, ki je posodila likovna dela in Zgodovinskega arhiva Ptuj, ki je pripravil gradivo rodbin Kasimir in Oeltjen. Kustosinja: Mojca Štuhec.

Odprtje: sreda, 10. oktober, 18.00

Na ogled do 10. novembra 2018.05.10.18

Glazerjeva dvorana, mesto

Od ogleda publikacij in drobnih tiskov ter biografije mariborskega zdravnika Mirka Černiča v knjižnici do nekdanjega Černičevega sanatorija v Tyrševi ulici.

Torek, 9. oktober, 16.0028.09.18

Avla

V nizu razstavljenih portretov lahko sledimo osebnim značajem in razpoloženjem, fotografi pa so vsak po svoje ujeli tudi portretirančev pogled.

Odprtje: ponedeljek, 1. oktober, 17.00

Na ogled do 8. oktobra 2018.28.09.18

Glazerjeva dvorana

Na predstavitvi v ciklu Zasedanja s knjigami bosta sodelovala prevajalec Akoš Dončec in urednik Branko Pintarič, pogovor pa bo moderiral dr. Marko Jesenšek.

Četrtek, 4. oktober, 17.0026.09.18

Univerzitetna knjižnica Maribor s kratkim filmom predstavlja svojo dejavnost, zgradbo in utrip, ki ga ustvarjajo uporabniki.21.09.18

Glazerjeva dvorana

Brošura je nastala v okviru projekta »Monitoring gliv na Mariborskem otoku« Gobarskega društva Lisička Maribor.

Sreda, 26. september, 17.00

 13.09.18

Glazerjeva dvorana

 

POMEMBNA ŽENSKA: ob 80-letnici smrti Marije Maister

V ciklusu Spominjanja bosta o osebnosti in delovanju soproge legendarnega generala spregovorili dr. Vlasta Stavbar in mag. Majda Potrata.

Sreda, 19. september, 17.00.

 13.09.18

Avla

STOJAN KERBLER VODI PO RAZSTAVI SVOJIH FOTOGRAFIJ

 

Svojo razstavo Izbor bo predstavil sam mojster fotografije, eden najbolj prepoznavnih slovenskih fotografov. Festival fotografije Maribor 2018.

 

Četrtek, 20. september, 16.30

 13.09.18

Knjižno razstavišče

MAISTROVA KNJIŽNICA V MAISTROVEM LETU 2018

Izsek iz ene najlepših zasebnih knjižnic, ki domuje v UKM, sta v razstavi predstavili dr. Vlasta Stavbar in dr. Karmen Salmič Kovačič.

 

Na ogled do 29. septembra 2018.

 10.09.18

Vljudno vabljeni k vpisu v igralsko šolo UKM in MKC!07.09.18

Glazerjeva dvorana

O knjigi s podnaslovom »Naš najdražji gost kralj Aleksander I. Karađorđević v slovenski časopisni zapuščini (1918−1934)« se bosta pogovarjala avtorica in ljudski ustvarjalec Nani Poljanec.

Sreda, 12. september, 17.0007.09.18

Vurnikova kolonija

Od zbirnega mesta pri cerkvi sv. Rešnjega telesa (Cesta zmage 29) bo po Vurnikovi koloniji vodila umetnostna zgodovinarka dr. Marjeta Ciglenečki.

Torek, 11. september, 16.0007.09.18

Avla

Eden najbolj prepoznavnih slovenskih mojstrov fotografije bo s serijo fotografskih kolažev predstavil način dela v analogni post produkciji umetniške fotografije. V okviru Festivala fotografije Maribor.

Na ogled od 12. do 29. septembra 2018.07.09.18

Likovno razstavišče

Avtor fotografske razstave je mariborski umetniški fotograf in univerzitetni profesor, ki ustvarja in razstavlja že 25 let. Festival fotografije Maribor 2018.

Odprtje: sreda, 12. september, 18.00

Zvočne pokrajine bo vizualnim dodal pianist Dejan Berden.

Na ogled od 12. do 29. septembra 2018.05.09.18

Spoštovani uporabniki, v petek, 14. septembra, in v soboto, 15. septembra 2018, bo knjižnica UKM zaradi strokovnega izobraževanja poslovala po spremenjenem urniku.

Hvala za razumevanje!30.08.18

Čitalnica Čuk

POZIVNI ŠAHOVSKI TURNIR: v organizaciji KGD Reciklaža

Turnir se bo začel s kratkim nastopom dela glasbene zasedbe Kontrakvartet.

Petek, 7. september, 18.00

 30.08.18

Glazerjeva dvorana

ŠAH V LITERATURI: predavanje Darka Špelca

Vzvratni kronološki pregled od sodobnosti do srednjeveških zapisov in nazaj do »pozabljene« renesanse, v organizaciji KGD Reciklaža.

 

Četrtek, 6. september, 18.00

 17.09.18

Spoštovani bruci!

Želite, da postane opravljanje študijskih obveznosti preprosto in učinkovito?
Potem nas obiščite zadnji teden v septembru, ko vam bomo predstavili knjižnico in storitve, ki to omogočajo.
Vabljeni!

Podrobnejši program Uvajalnega tedna za bruce
 

 19.07.18

Biblosov bralnik inkBOOK je idealen za mlade in večno mlade, za bolj in manj ostre oči, za poležavanje na domačem kavču in potepanja na drugem koncu sveta.
Več o Biblosu: www.biblos.si
Več o bralniku inkBOOK: www.biblos.si/bralnik

Promocijski video: https://www.youtube.com/watch?v=cLsr0bIqSC0&t=20s

 04.07.18

Poleti bo Univerzitetna knjižnica Maribor poslovala po spremenjenem urniku.28.06.18

Glazerjeva dvorana

 Knjigo, ki bo predstavljena v Zasedanjih s knjigami, sta uredili dr. Martina Repas in dr. Vesna Rijavec, slednja bo predstavitev tudi povezovala.

Torek, 3. julij, 17.0019.06.18

Vljudno vas vabimo na mednarodni znanstveni simpozij
NEMŠKE JEZIKOVNE MANJŠINE V VZHODNOEVROPSKIH REGIJAH DEUTSCHE SPRACHMINDERHEITEN IM ÖSTLICHEN EUROPA, ki bo:

21. junija 2018 v Ljubljani,
22. junija 2018 v Mariboru
23. junija 2018 v Kočevju

Drugi dan simpozija bo potekal 22. junija 2018 med 10. in 18. uro v Glazerjevi dvorani UKM.

Prisrčno vabljeni!
 18.06.18

Vaše mnenje je za nas pomembno!

Anketni vprašalnik najdete na domači strani UKM, pri informatorju ali v čitalnicah.
Vaše odgovore pričakujemo do 7. 7. 2018.
Hvala za sodelovanje!

Komisija za kakovost UKM

Kako sem zadovoljen s storitvami UKM

 18.06.18

Knjižno razstavišče

V glasbeno-literarnem performansu bodo nastopili: dramska igralca Jure Ivanušič in Peter Boštjančič, Komorni zbor Škrjanček KUD Rače, zborovodja Tone Žuraj in Oktet Arion iz Ljutomera pod vodstvom Vita Žerdina.

Četrtek, 21. junij, 18.0018.06.18

Poletne domoznanske razstave v UKM v okviru Maistrovega leta 2018:

Knjižno razstavišče
POGLED V MAISTROVO KNJIŽNICO

Likovno razstavišče
NAJLEPŠE ZVENEČE MAISTROVE PESMI

Avla

PODOBE RUDOLFA MAISTRA V UKM
Avtorici projekta in razstav sta dr. Karmen Salmič Kovačič in dr. Vlasta Stavbar.

Odprtje vseh treh razstav in glasbeno-literarni performans Manj znani Maister: poet in bibliofil

četrtek, 21. junij, 18.00

 

 08.06.18

Glazerjeva dvorana

Povzročena drugačnost: seksizem, moč in politika

Na Zasedanjih s knjigami se bodo pogovarjali uredniki knjige - prof. Michelle Gadpaille, prof. Victor Kennedy in prof. Vesna Kondrič Horvat, ki bo pogovor tudi moderirala.

Sreda, 13. junij, 17.0006.06.18

Knjižno razstavišče

Avtorici razstave v sklopu prireditev Dan Primoža Trubarja 2018 sta mag. Majda Potrata in Neli Sorger. Razstavo bo odprl dr. Jonatan Vinkler, kulturni program Valentin Novak in Rene Črešnar.

Odprtje: petek, 8. junij, 18.15 (po okrogli mizi)

Razstava bo na ogled od 8. do 18. 6. 2018.06.06.18

Glazerjeva dvorana

O Primožu Trubarju bosta spregovorila njegova odlična poznavalca dr. Kozma Ahačič: Trubar, Dalmatin, Bohorič in sodobna slovenščina in Fanika Krajnc Vrečko: Mariborski trubarolog Jože Rajhman med teologijo in literarno zgodovino.

Okrogli mizi bo sledilo odprtje razstave »Lubi Slouenci« v Knjižnem razstavišču UKM.

Petek, 8. junij, 17.0001.06.18

Glazerjeva dvorana

S Tonetom Kuntnerjem se bo o pesniški zbirki, povezani tudi z Ivanom Cankarjem, pogovarjal Borut Gombač.

Sreda, 6. junij, 17.0030.05.18

Avla UKM

Vabimo vas na otvoritev razstave Ivo Čerle in Boris Čerle: RISBE
Otvoritev bo v petek, 1. junija 2018, ob 17. uri v Avli Univerzitetne knjižnice Maribor
 

 25.05.18

Obveščamo vas o spremembi načina oddaje doktorskih del v podatkovno zbirko Proquest Dissertations & Theses Global. Od 24. maja 2018 administrativni portal  za oddajo del v omenjeno bazo, do katerega so doktorandi dostopali preko spletne povezave (https://www.etdadmin.com/cgi-bin/school?siteId=422) objavljene na spletni strani DKUM, ne bo več deloval.

Univerza v Mariboru je s Proquestom podpisala novi dogovor, s katerim prehajamo na avtomatsko prevzemanje doktoratov iz Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Zato za vnos doktoratov v največjo svetovno zbirko doktorskih nalog doktorandi ne bodo več skrbeli sami.

Po sklepu Senata Univerze v Mariboru z dne 18. 10. 2011 in letos sprejetim Pravilnikom o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru je oddaja doktorskih disertacij v podatkovno zbirko Proquest Dissertations & Theses Global obvezna. Do danes se v omenjeni bazi nahaja 154 doktoratov študentov Univerze v Mariboru.25.05.18

Glazerjeva dvorana

Pogovor v sklopu cikla Zasedanja s knjigami bo usmerjala urednica monografije dr. Mateja Ratej. Ob tej priložnosti bo dr. Maja Godina Golija predstavila prispevek o zdravniku in muzealcu Amandu Raku.

Torek, 29. maj, 17.0022.05.18

Informacijski servis Scopus omogoča iskanje po multidisciplinarni bibliografski bazi podatkov z indeksi citiranosti. Vključuje podatke iz več kot 21.000 najbolj prestižnih in vplivnih znanstvenih revij na svetu, več kot 40.000 knjig, 6,5 milijona konferenčnih zapisov in 24 milijonov patentov.

https://home.izum.si/izum/ft_baze/scopus.asp

 

Vir: fb stran COBISS - poti do znanja, IZUM, Maribor22.05.18

GDPR – Splošna uredba o varstvu podatkov velja tudi za osebne podatke o članih knjižnice, ki jih v sistemu COBISS.SI obdeluje IZUM. Knjižnice tukaj nastopajo v vlogi upravljavca, IZUM pa v vlogi obdelovalca osebnih podatkov. Oboji smo dolžni pripraviti določene dokumente in izvesti nekatere ukrepe. V IZUM-u se na te novosti že nekaj časa intenzivno pripravljamo. V prispevku na COBISS blogu so povzeti najpomembnejši elementi uredbe in dejanja.

http://blog.cobiss.si/2018/04/30/gdpr-cobiss-in-knjiznice/

Vir: fb stran COBISS - poti do znanja, IZUM, Maribor17.05.18

Glazerjeva dvorana

V sklopu cikla Zasedanja s knjigami se bo z zgodovinarjem, znanstvenikom, raziskovalcem, pesnikom, pisateljem in popotnikom Draganom Potočnikom pogovarjala urednica Milena Pivec.

Torek, 22. maj, 17.0011.05.18

Glazerjeva dvorana

V Zasedanjih s knjigami se bo z avtorico o knjigi Grdi filozofi in drugih avtoričinih knjigah, ki so izšle pri založbi Kulturni center, pogovarjal dr. Marko Jesenšek.

Sreda, 16. maj, 17.0011.05.18

Glazerjeva dvorana

Z avtorico se bo o knjigi, ki je izšla pri Univerzitetni založbi v knjižni zbirki Zora, pogovarjala ddr. Francka Premk. Predstavitev je del cikla Zasedanja s knjigami.

Ponedeljek, 14. maj, 17.00

 11.05.18

Avla

Razstava nemškega slikarja, katerega intimne likovne izpovedi, razmišljanja o času, človeški neumnosti in propadanju odlikujeta ostrina misli in prefinjen humor; kustos: Mario Berdič.

Razstava bo na ogled od 14. do 30. 5. 2018.05.05.18

Glazerjeva dvorana

MAJNIŠKA DEKLARACIJA IN DEKLARACIJSKO GIBANJE, SLOVENSKA POLITIKA V HABSBURŠKI MONARHIJI, OD VOLILNE REFORME DO NOVE DRŽAVE (1906−1918): predstavitev knjige dr. Vlaste Stavbar

Z avtorico se bo o knjigi, ki je izšla pri Založbi Pivec, pogovarjal Stane Kocutar. Predstavitev je del cikla Zasedanja s knjigami.

Četrtek, 10. maj, 17.0005.05.18

Likovno in Knjižno razstavišče

Razstavo so pripravili Univerzitetna knjižnica Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor, Umetniški kabinet Primož Premzl in Dravske elektrarne Maribor, avtorji so dr. Vlasta Stavbar, mag. Nina Gostenčnik in Primož Premzl.

Odprtje: torek, 8. maj, 16.00

Razstava bo na ogled do 2. 6. 2018.04.05.18

Mednarodna znanstvena konferenca

V  ponedeljek in torek, 7. in 8. maja 2018, bo v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor Mednarodna znanstvena konferenca o filozofiji duha in kognitivnem modeliranju v izobraževanju.

Več o konferenci na:

http://pce.fnm.um.si/

 23.04.18

Glazerjeva dvorana

Več avtorjev: SKRIVNOST FANNY HAUSSMANN

Katarina Podbevšek: GOVORNOST LITERARNIH BESEDIL

V Zasedanjih s knjigami bosta v pogovoru o dveh novih knjigah založbe Aristej sodelovali avtorici dr. Jožica Čeh Steger in dr. Katarina Podbevšek.

Sreda, 25. april, 17.0023.04.18

Glazerjeva dvorana

Dogodek organizirata Avstrijska čitalnica Univerzitetne knjižnice Maribor in Društvo slovensko-avstrijsko prijateljstvo Maribor.

Sreda, 25. april, 11.0020.04.18

Glazerjeva dvorana

TRANSKULTURALITÄT DER DEUTSCHSCHWEIZER LITERATUR. ENTGRENZUNG DURCH KULTURTRANSFER UND MIGRATION: predstavitev knjige dr. Vesne Kondrič Horvat

Dogodek organizirata Avstrijska čitalnica Univerzitetne knjižnice Maribor in Oddelek za germanistiko Filozofske fakultete UM, sodelujejo študenti MA-programa Medkulturna germanistika.

Torek, 24. april, 17.0019.04.18

Glazerjeva dvorana

Predstavitev knjige dr. Silvije Borovnik

V Zasedanjih s knjigami se bo o knjigi, ki je izšla v knjižni zbirki Zora, z avtorico pogovarjala dr. Blanka Bošnjak.

Ponedeljek, 23. april, 17.0016.04.18

Avla

21. SLOVENSKI DNEVI KNJIGE V MARIBORU »KO TE NAPIŠE KNJIGA«: slavnostno odprtje

V organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor in Univerzitetne knjižnice Maribor. Poslanico ob svetovnem dnevu knjige bo prebral predsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina.

Petek, 20. april, 13.0016.04.18

Knjižno in Likovno razstavišče

Razstavo z izhodiščem v zgodbi Dan potem iz zbirke kratkih zgodb Mojce Kumerdej Temna snov ter v znanstveni paradigmi temne snovi so pripravili Borut Gombač, dr. Jerneja Ferlež in dr. Robert Repnik.

Odprtje: petek, 20. april, 13.00

Razstava bo na ogled do 5. 5. 2018.12.04.18

Filozofska fakulteta, učilnica 0.17

Predavanje in delavnica prof. dr. Cornelie Zwischenberger na temo tolmačenja: dogodka v organizaciji Oddelka za prevodoslovje FF UM in Avstrijske čitalnice UKM

Torek, 17. april, 12.00 - predavanje
Sreda, 18. april, 10.00 - delavnica12.04.18

Glazerjeva dvorana

Predstavitev knjige Marka Koširja in Petra Bedjaniča

V Zasedanjih s knjigami se bo z avtorjem pogovarjal Tilen Draksler, v glasbenem programu pa bosta nastopili Petya Ivanova in Olga Pečeny, SNG Maribor. Predstavljena bo tudi razstava Marka Koširja.

Torek, 17. april, 17.0012.04.18

Glazerjeva dvorana

O Zofki Kveder se bo z dr. Katjo Mihurko Poniž pogovarjala mag. Majda Potrata. Dogodek sodi v cikel Spominjanja, ki ga organizira Zveza kulturnih društev Maribor.

Ponedeljek, 16. april, 17.0009.04.18

Avla

Predstavitev programa in vstavitev teksta letošnje osrednje gostje Mojce Kumerdej v časovno kapsulo.

Petek, 13. april, 12.0009.04.18

Glazerjeva dvorana

Dogodek v organizaciji Avstrijske čitalnice UKM in Avstrijskega kulturnega foruma Ljubljana bo povezovala Urška P. Černe. Predstavljen bo roman o avstrijskih priseljencih iz jugovzhodne in vzhodne Evrope - Čelo, s tokom.

Četrtek, 12. april, 17.0005.04.18

Knjižno razstavišče, mesto

Sprehod od razstave o Slovenskem narodu v UKM do lokacij njegovih mariborskih uredništev in tiskarn

Sprehod iz cikla Iz knjižnice v mesto bosta vodila dr. Jerneja Ferlež in Dejan Kac.

Ponedeljek, 9. april, 16.0030.03.18

Avla

Avtor razstave o umetniški poti slovenske sopranistke, ki jo je dirigent Samo Hubad imenoval »slovenska Maria Callas«, je Marko Košir. 

 

 30.03.18

Glazerjeva dvorana

SLOVENIJA V VOJNI 1941−1945: predstavitev knjige Zdenka Čepiča, Damijana Guština in Nevenke Troha

V ciklu Zasedanja s knjigami se bo z avtorji, sodelavci Inštituta za novejšo zgodovino, pogovarjal dr. Marjan Žnidarič.

 

Sreda, 4. april, 17.00

 26.03.18

Glazerjeva dvorana

Skupščina članov Kluba prijateljev UKM in predavanje dr. Aleksandre Gačić in dr. Gregorja Jenuša o Karlu Verstovšku.

 

Četrtek, 29. marec, 17.00

 23.03.18

Knjižno razstavišče

2. aprila 1868 je v Mariboru izšla prva številka časnika »Slovenski narod«.
Dokumentarna razstava o nastanku in pomenu časnika Slovenski narod, ki je začel izhajati v Mariboru 2. aprila 1868.
Avtorja: Dejan Kac, dr. Vlasta Stavbar

Razstava bo na ogled od 28. 3. do 11. 4. 2018.22.03.18

Glazerjeva dvorana

V ciklu Zasedanja s knjigami se bo o knjigi, ki obravnava izgnanstvo domoljubov iz Štajerske, Koroške in Gorenjske ter bojno pot 5. (slovenskega) bataljona na sremski fronti, z avtorjem pogovarjal Stane Kocutar.

Torek, 27. marec, 17.0015.03.18

SNG Maribor, Komorni oder

TI: javna produkcija igralske šole Izrazi.se

Igrajo: Andrej Marinič, Tamara Markelj, Matic Tement, Jan Bilodjerič, Aida Al Shammary, Barbara Medved, Luka Potpara, Aleksandra Koprivnik, Maša Kelbič Štrafela, Črt Kaiser, Kristijan Robič, Pavli Koropec; mentorstvo in režija: Iztok Bevk.

Petek, 23. marec, 19.00 in sobota, 24. marec, 17.30

 15.03.18

Čitalnica ČUK

POEZIJA POVEZUJE: javno branje ob mednarodnem dnevu poezije

Brali bodo: Irena Varga, Karmen Zupančič, Matic Ačko, Kristina Kočan, Robert Kereži, Miha Bezeljak, Angela Fujs, mag. Majda Potrata, Jože Kos Grabar; povezuje Zora A. Jurič; glasba Marko Grobler.

Sreda, 21. marec, 12.00

 15.03.18

Glazerjeva dvorana

IZBRANA POGLAVJA IZ ZGODOVINE SELITEV OD ZAČETKOV DO DANES: predstavitev knjige dr. Matjaža Klemenčiča in dr. Aleša Mavra

V Zasedanjih s knjigami se bosta z avtorjema pogovarjala dr. Tomaž Kladnik in urednik zbirke Zora dr. Marko Jesenšek.

 

Torek, 20. marec, 17.00

 15.03.18

Glazerjeva dvorana

KLJUČI OD LABIRINTA: predstavitev knjige Alenke Jensterle-Doležal

Z avtorico se bosta pogovarjala dr. Silvija Borovnik in urednik zbirke Zora dr. Marko Jesenšek. Dogodek je del cikla Zasedanja s knjigami.

 

Ponedeljek, 19. marec, 17.00

 12.03.18

COBISS+ knjižnicam in uporabnikom knjižnic omogoča online dostop do naslednjih baz podatkov:

 • vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov COBIB.SI – skupni katalog slovenskih knjižnic, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI
 • lokalne baze podatkov – katalogi knjižnic v sistemu COBISS.SI
 • druge baze podatkov v sistemu COBISS.SI – specializirane baze podatkov, ki so del sistema COBISS.SI
 • drugi informacijski viri – tuje in domače specializirane baze podatkov

COBISS+ je namenjen vsem uporabnikom; raziskovalcem, učencem, študentom, staršem, profesorjem, upokojencem ... Torej vsakomur, ki išče relevantne informacije ali gradivo, ki je na voljo v slovenskih knjižnicah, tudi če gre za elektronsko gradivo.

https://plus.si.cobiss.net/opac7/news

(povzeto iz spletne strani IZUM-a)

 01.03.18

Glazerjeva dvorana

ALI SE ŠTUDENTI ZNAJO UČITI, PROFESORJI PA POUČEVATI? : predstavitev opusa Barice Marentič Požarnik in pogovor o družinski spominski literaturi Babičina beseda

V Zasedanjih s knjigami se bo z red. prof. ddr. Barico Marentič Požarnik o njenem znanstvenem opusu in o spominski literaturi, ki jo je zapisala Olga Šlebinger, pogovarjal Stane Kocutar.

 

Četrtek, 8. marec, 17.00

 01.03.18

Pred Glazerjevo dvorano

TIPANKE: študentski projekt

Predstavljene bodo tipanke, posebne knjige, ki so jih izdelali študenti 4. letnika Oddelka za likovno umetnost, Likovna pedagogika Pedagoške fakultete UM pod mentorstvom dr. Jerneje Herzog in dr. Aksinije Kermauner ter pod častnim pokroviteljstvom dr. Jasne Murgel.

 

Četrtek, 8. marec, 16.15−16.45

 01.03.18

Avla

SINERGIJE 2: fotografska razstava Štefi P. Borko

Gre za ciklus večinoma barvnih fotografij, ki upodabljajo starostnike z živalmi. Vsaka fotografija kaže drugo osebno zgodbo, ki gledalcu omogoča opazovanje in identifikacijo. 

Odprtje, sreda, 7. marec, 12.00
Razstava bo na ogled do 30. 3. 2018.

 01.03.18

Likovno razstavišče

eNAkopRAVNOST JE raz(no)LIČNA: fotografska razstava Sandre Požun

Projekt barvnih aktov, ki nastaja od leta 2015, je fotografinja umestila v isti prostor, v katerem je različne ljudi posnela ne le brez oblek, ampak razgaljene balasta zunanjega sveta.

Odprtje, sreda, 7. marec, 12.00

Razstava bo na ogled do 11. 4. 2018.23.02.18

"Kultura je zanimanje za sočloveka, je radovednost, je spoštovanje do drugega, do tega kar ima ta človek povedati in to, da spoštujemo drugo mnenje in dejstvo, da smo drugačni. Da smo lahko drugačni. Da smo radovedni, da ohranjamo otroško veselje v sebi. Da se učimo drug od drugega, naj zveni klišejsko, ampak učimo se prav vsak dan."
Celoten govor23.02.18

Glazerjeva dvorana

Z ustanoviteljem projekta in urednikom zbirke Dušanom Hedlom se bo pogovarjal Borut Gombač, UKM. Literarno-glasbeni nastop: Ditka & Feri Lainšček, uglasbitve: Ditka, Tadej Vesenjak, recital: Milojka B. Komprej, Sara Špelec, Jan Šmarčan, Bojan Tomažič in Željko Perović.

Sreda, 28. februar, 17.0023.02.18

Spoštovani uporabniki,
obveščamo vas, da bomo s 1. 3. 2018 prešli na nov način uporabe in izposoje inventarja (tablični računalniki, slušalke, študijske sobe, klavinova idr.).
Uporaba in izposoja inventarja je namenjena izključno članom ter se zadolži s knjižnično izkaznico oz. študentsko izkaznico pri knjižničarju v posameznih nadstropjih. Po končani uporabi se inventar vrne knjižničarju, ki ga razdolži.16.02.18

Glazerjeva dvorana

V ciklu Zasedanja s knjigami se bo z avtorjem o knjigi, ki sta jo izdala Inštitut za novejšo zgodovino in Arhiv Republike Slovenije, pogovarjal urednik zbirke dr. Aleš Gabrič.

Sreda, 21. februar, 17.00

 

 

 09.02.18

Unpaywall je brezplačna razširitev za brskalnike Chrome in Mozilla. Program išče prosto dostopne verzije polnih besedil, ki so na voljo na različnih vladnih in univerzitetnih spletnih strežnikih. Ko uporabnik naleti na plačljivi znanstveni članek, se ob strani zaslona prikaže zeleni ali sivi jeziček. Zeleni znak za odklepanje pomeni, da brezplačna različica članka obstaja in jo lahko takoj preberete, medtem ko siva ikona za zaklepanje pomeni, da orodje ne more najti brezplačne različice.09.02.18

Glazerjeva dvorana

Z Andrejem Brvarjem se bo v ciklu Zasedanja s knjigami pogovarjal glavni urednik založbe Beletrina Mitja Čander. Dogodek organizirata založba Beletrina in UKM.

Petek 16. februar, 17.0009.02.18

Glazerjeva dvorana

V ciklu Zasedanja s knjigami se bo z avtorjem pogovarjala direktorica Založbe Obzorja Nevenka Richter Peče.

Četrtek, 15. februar, 17.0006.02.18

V četrtek, 8. 2. 2018, bo knjižnica ZAPRTA.
Čitalnica ČUK bo odprta od 18. do 24. ure05.02.18

Knjižno razstavišče

Razstava v počastitev slovenskega kulturnega praznika v Univerzitetni knjižnici Maribor.

Odprtje razstave: sreda, 7. februar 2018, 13.00

Slavnostni nagovor: Jurij Drevenšek, dramski igralec, kulturni program: študenti glasbe vokalistki Eva Hrastar, Saša Borec in pianist Matic Trčko.

Razstava bo na ogled do 26. 3. 2018.

 05.02.18

Likovno razstavišče

Razstava v počastitev slovenskega kulturnega praznika v Univerzitetni knjižnici Maribor. Kustodinja razstave je dr. Marjeta Ciglenečki.

Odprtje razstave: sreda, 7. februar 2018, 13.00

Razstava bo na ogled do 3. 3. 2018.05.02.18

Avla

Fotografska razstava člana Fotokluba Maribor Iztoka Kobala z naravoslovno in popotniško tematiko.
Odprtje razstave: torek, 6. februar 2018, 17.00

Razstava bo na ogled do 3. 3. 2018.29.01.18

Spoštovani,

Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM) Vas v sodelovanju s podjetjem EBSCO Information Services vabi na predstavitev informacijskih servisov podjetja EBSCO:

Kraj: Univerzitetna knjižnica Maribor, učilnica Brede Filo, 1. nadstropje
Datum in čas: sreda, 31. januar 2018, od 13:00 do 14:30
Predavatelj: Martin Kolman, Training Specialist                       

Program:

 • predstavitev informacijskih platform in baz podatkov, ki so nam na voljo (Ebscohost, EDS,  eBook Academic Collection);
 • interakcije Ebscovih servisov in orodij za urejanje citatov (npr. Endnote);
 • varstvo osebnih podatkov in EBSCO;
 • novosti.

Vljudno vas prosimo, da sporočite vašo prisotnost na e-naslov bojan.ostir@um.si.

Veselimo se vašega obiska!

 26.01.18

Glazerjeva dvorana

Predstavitev knjige patra Karla Gržana

V okviru cikla Zasedanja s knjigami se bo s patrom Karlom Gržanom pogovarjal Večerov novinar Bojan Tomažič.

Sreda, 31. januar, 17.0022.01.18

Spoštovani uporabniki,
v sredo, 24. januarja 2018, bo Univerzitetna knjižnica Maribor zaradi splošne stavke javnega sektorja ZAPRTA!

Čitalnica ČUK bo ta dan odprta od 9. do 24. ure!

Gradivo lahko vrnete v trezor v Miklošičevi ulici in bo razdolženo naslednji dan.
Hvala za razumevanje in podporo!

Stavkovni odbor UKM18.01.18

Glazerjeva dvorana

V sklopu cikla Zasedanja s knjigami se bo s pesnikom in pisateljem Teodorjem Lorenčičem pogovarjal pesnik Borut Gombač.

Torek, 23. januar, 17.0017.01.18

Zaradi izpitnega obdobja bo čitalnica ČUK od 17. 1. do 23. 2. 2018 odprta od 9. do 24. ure.15.01.18

Avla

Sprehod skozi otroštvo in mladost, zamah in zaplov v čustva.
Možnost ogleda bo med petkom in soboto, 19. 1. 2018−20. 1. 2018, v Avli Univerzitetne knjižnice Maribor
Sodelujoče: Vesna Godler, Barbara Győrfi, Tonja Jelen in Monika Pocrnjić.

Odprtje razstave: petek, 19. 1. 2018, ob 13.00

Predavanji o spominski knjigi: petek, 19. 1. 2018, ob 17.00 in sobota, 20. 1. 2018, ob 11.00 (Barbara Győrfi in Tonja Jelen),

Glasbeni performans in video-zvočna spominska knjiga: petek, 19. 1. 2018, ob 17.30 in sobota, 20. 1. 2018, ob 11.30 (Vesna Godler).12.01.18

Glazerjeva dvorana

V sklopu cikla Zasedanja s knjigami bodo knjigo, ki je izšla v Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru,  predstavili urednica Eva Konečnik Kotnik in pisci prispevkov Igor Žiberna, Ana Vovk Korže, Uroš Horvat in Vladimir Drozg.

Geografsko spoznavanje pokrajine je preraslo golo zbiranje podatkov in ustvarjanje seznamov. Novejša geografija skuša pokrajino prikazati v novi luči in pokazati še neodkrite vsebine okolja, v katerem živimo. Hkrati pa opozoriti na negativne razvojne trende, na neželene pojave in procese ter s tem povečati osveščenost ljudi za razmere v prostoru. Knjiga Geografija Podravja je rezultat dela slovenskih geografov in prinaša vrsto prispevkov o spreminjanju rabe tal, o demografskih razmerah, o politični orientaciji prebivalcev Podravja, o razvoju naselij, gospodarskih in demografskih razmerah v Mariboru, o degradiranih območjih, o urejanju struge reke Drave.
Sreda, 17. januar, 17.0028.12.17

Vljudno vas vabimo na predstavitev knjige Miha Maleš – Slikajoči pesnik

Pogovor bo v sredo, 3. januarja 2018, ob 17. uri
v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor.

Monografija iz zbirke Album Miha Maleš – slikajoči pesnik celovito osvetljuje življenje in umetniško delo Mihe Maleša (1903–1987), slikarja, grafika, fotografa, založnika in oblikovalca. Knjigo je ob tridesetletnici umetnikove smrti v souredništvu Nele Malečkar zasnovala umetnostna zgodovinarka Breda Ilich Klančnik. Z raziskovanji pa so se ji pridružili naslednji avtorji: Asta Vrečko, Milček Komelj, Marko Lesar, Miklavž Komelj, Irene Mislej, Katarina Mihelič, Ifigenija Simonović, Josip Korošec, Travica Maleš Grešak, Metka Krašovec in Črtomir Frelih. Album, ki vsebuje bogato slikovno gradivo (fotografije, rokopise, risbe, slike, grafike, monotipije, poslikano keramiko in tapiserije), je oblikoval Klemen Kunaver.
 19.12.17

Želimo vam prijetne praznike in srečno 2018!15.12.17

Izbrano gradivo iz Zbirke drobnih tiskov UKM
21. december 2017 do 31. januar 2018
Razstavišča Univerzitetne knjižnice Maribor

Knjižno razstavišče: for Yu
Gradivo iz Zbirke drobnih tiskov UKM

Likovno razstavišče: Propagandni plakati 1945-1990
Plakati iz Zbirke drobnih tiskov UKM

Avla: Reklamni plakati 1945-1990
Plakati iz Zbirke drobnih tiskov UKM

Avtorica projekta: Gabrijela Kolbič

Projekt v okviru kulturnih projektov MOM: kulturna dediščina

 15.12.17

1. nadstropje

DOGODEK OB PREDSTAVITVI GLASBENEGA FOTELJA BEATNIK 

Dogodek ob predstavitvi nove pridobitve Univerzitetne knjižnice Maribor bodo z glasbo popestrili mladi izvajalci.

Torek, 19. december, 17.0011.12.17

Univerzitetna knjižnica Maribor vas z veseljem obvešča,

da je na Univerzi v Mariboru za zaposlene in študente dostopno programsko orodje

Endnote X8

Endnote X8  je program - orodje za upravljanje referenc in citiranje, ki omogoča bistveno lažje delo pri iskanju, organiziranju in deljenju referenc. Pisanje člankov in drugih del je udobnejše zaradi funkcionalnosti, ki jih ponuja:

 • zbiranje informacij iz elektronskih in tradicionalnih virov,
 • organizacijo referenc po lastnih potrebah,
 • iskanje primerne znanstvene revije za objavo vašega članka (Match),
 • oblikovanje referenc po svojih potrebah, bodisi za bibliografije, bodisi za citiranje med pisanjem naloge, članka, ... (Cite while you write).

Natančnejše funkcionalnosti EndNote X8 so opredeljene na tej spletni strani, primerjavo z osnovno spletno verzijo (Endnote basic), ki nam je bila do sedaj na voljo v okviru dostopa do Web of Science, pa najdete tukaj. EndNote X8 je namizna (desktop) verzija programa in v primerjavi s spletno nudi številne dodatne možnosti za upravljanje referenc, medsebojno povezovanje in organizacijo dela.

Kje dobim Endnote X8?

Program Endnote X8 vam, če ste zaposleni na UM ali študent UM s statusom, ob vaši izkazani želji na vaš računalnik namesti vaš fakultetni IKT koordinator, lahko pa vam ga namestimo tudi v UKM. Aktualen seznam in kontaktne podatke IKT koodinatorjev po članicah UM najdete tukaj.

Za namestitev programa v UKM se morate predhodno dogovoriti, tako da pošljete elektronsko sporočilo na naslov podpora.ukm@um.si. Navedite vrsto operacijskega sistema oz. računalnika (Windows ali Macintosh). Program se lahko namesti na do 3 uporabnikove  osebne naprave.

Ker gre za lokalno namestitev, morate imeti poln/administrativni dostop do vašega računalnika.

V UKM bomo redno izvajali izobraževanja za uporabo tega orodja. Prijavite se na spletni strani UKM https://ukm.libcal.com/calendar/izobrazevanja. Vabljeni!

Navodila za uporabo so dostopna na spletni strani pomoči uporabnikom.

Program EndNote X8 Site Licence je zakupljen do 30. novembra 2018.

Prosimo vas, da o dostopu obvestite tudi vaše kolege in študente. Vaša mnenja in odzive pošljite na naslov bojan.ostir@um.si.

 11.12.17

Glazerjeva dvorana

V okviru cikla Zasedanja s knjigami se bo z avtorjem pogovarjal glavni urednik založbe Beletrina Mitja Čander. Pogovoru bo sledilo sproščeno druženje.

Četrtek, 14. december, 17.00

Tone Partljič (1940, Maribor) je eden najbolj vsestranskih slovenskih literarnih ustvarjalcev. Napisal je številna odmevna prozna in dramska dela ter scenarije za televizijske in radijske igre in filme. Za svoja dela je bil večkrat nagrajen, med drugim z veliko Prešernovo nagrado. Partljičevo pisateljsko ustvarjanje je odsev življenja, ki ga živi in opazuje, temačnega in barvitega obenem. V preteklih desetletjih so se mu dogodili služba učitelja in poslanski stolček v Držanem zboru, pa predsednikovanje Društvu slovenskih pisateljev in vodenje festivala Borštnikovo srečanje. Ob vseh osebnih izkustvih Partljičev pisateljski opus preveva Maribor – pisateljevo ljubljeno, domače, tako dobro poznano, pa vendar vselej na novo odkrito mesto.

Naslov pričujoče zbirke novel Toneta Partljiča Ljudje iz Maribora je hkrati poveden in nekoliko zavajajoč. Bralec bi utegnil pričakovati, da zbirka prinaša zgodbe slavnih in slavljenih avtorjevih someščanov. Kar je zgolj delno res. V zbirki srečamo tako prepoznavne osebnosti, kot so Prežihov Voranc, režiser Jože Babič in Titova tašča Priska Haas, na drugi strani pa tudi napol mitske Mariborčane, kot sta pobreški Prezident in kneginja Obolenska, ki se ju zgodovina spominja zgolj v opombah h kakšnim na videz pomembnejšim zgodbam. Na videz zato, ker avtor v svoji zbirki zgodb mojstrsko pokaže, da veliki in mali ljudje ne obstajajo, da je človeška izkušnja univerzalna in da neopevani junaki v svojih dejanjih poguma in spopadanja z bolečimi platmi življenja velikokrat presegajo tiste, ki jim je zgodovina podelila nesmrtnost.
Literarni večer bo potekal v soorganizaciji založbe Beletrina in Univerzitetne knjižnice Maribor v okviru cikla Zasedanja s knjigami.
Prisrčno vabljeni!08.12.17

Avla

Razstava fotografij salezijanca Marka Suhoveršnika, ki je v svoj objektiv med delom v misijonih ujel poglede oči tretjega sveta.
Odprtje: sreda, 13. december 2017, po dogodku Najin pogled na tretji svet
Razstava bo na ogled do 18. decembra. 08.12.17

Glazerjeva dvorana

V okviru cikla Zasedanja s knjigami bosta štiri knjige, katerih soavtorja sta, predstavila prostovoljca Maja Žibert in Marko Suhoveršnik. Predstavitvi bo sledila otvoritev razstave Oči tretjega sveta.

Sreda, 13. december, 17.00

 04.12.17

Pogovor bo v četrtek, 7. decembra 2017, ob 17. uri v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor.
V knjigi so zbrani intervjuji, ki jih je Darka Zvonar Predan spisala za Večer, pretežno za prilogo V soboto, med letoma 2003 in 2012. V njih je v pogovorih s pisatelji, pesniki, igralci, profesorji … odstirala pogled na Trst in njegovo slovensko komponento. Avtorica je za knjigo izbrala 18 pogovorov (Dušan Jelinčič, Ivo Panjek, Adrijan Rustja, Marko Kravos, Evelina Umek, Zora Tavčar, Alojz Rebula, Sergij Pahor, Marij Maver, Miranda Caharija, Vladimir Jurc, Anton Petje, Miroslav Košuta, Darja Betocchi, Claudio Magris, Veit Heinichen, Maja Blagovič, Pavle Merkù ).
Z avtorico se bo pogovarjala Melita Forstnerič Hajnšek, odlomke iz knjige bosta brala igralca Maja Blagovič in Vladimir Jurc.

Veselimo se vaše prisotnosti!

ZASEDANJA S KNJIGAMI
predstavitve knjig v UKM04.12.17

Univerzitetna knjižnica Maribor vas z veseljem obvešča, da je na Univerzi v Mariboru za zaposlene in študente dostopno programske orodje
Endnote X8
Endnote X8 je program - orodje za upravljanje referenc in citiranje, ki omogoča bistveno lažje delo pri iskanju, organiziranju in deljenju referenc. Pisanje člankov in drugih del je udobnejše zaradi funkcionalnosti, ki jih ponuja:

 • zbiranje informacij iz elektronskih in tradicionalnih virov
 • organizacijo referenc po lastnih potrebah
 • iskanje primerne znanstvene revije za objavo vašega članka (Match)
 • oblikovanje referenc po svojih potrebah, bodisi za bibliografije, bodisi za citiranje med pisanjem naloge, članka,... (Cite while you write).

Natančnejše funkcionalnosti EndNote-a X8 so opredeljene na tej spletni strani, primerjavo z osnovno online verzijo (Endnote basic), ki nam je bila dosedaj na voljo v okviru dostopa do Web of Science, pa najdete tukaj. EndNote X8 je namizna (desktop) verzija programa in v primerjavi s spletno nudi številne dodatne možnosti za upravljanje referenc, medsebojno povezovanje in organizacijo dela.
Kje dobim Endnote X8?
Program Endnote X8 vam (če ste zaposleni na UM ali študent UM s statusom) ob vaši izkazani želji na vaš računalnik namestimo v UKM. Ker gre za lokalno namestitev, morate imeti poln/administrativni dostop do vašega računalnika. Za namestitev programa se predhodno dogovorite, tako da pošljete elektronsko sporočilo na naslov podpora.ukm@um.si. Navedite vrsto operacijskega sistema oz. računalnika (Windows ali Macintosh). Program se lahko namesti na do 3 uporabnikove osebne naprave.
V UKM bomo redno izvajali izobraževanja za uporabo tega orodja. V decembru smo pripravili dodatne predstavitve programa EndNote X8. Predstavitve se lahko udeležite v različnih terminih, in sicer 7., 14. in 21. decembra 2017, ob 11. uri v učilnici Brede Filo. Prijavite se na spletni strani UKM https://ukm.libcal.com/calendar/izobrazevanja. Vabljeni!
Navodila za uporabo so dostopna na spletni strani pomoči uporabnikom.
EndNote X8 Site Licence je zakupljen do 30. novembra 2018.
Prosimo vas, da o dostopu obvestite tudi vaše kolege in študente. Vaša mnenja in odzive pošljite na naslov bojan.ostir@um.si.30.11.17

Glazerjeva dvorana

V ciklu Zasedanja s knjigami se bo z avtorico pogovarjal Tone Partljič. Odlomke iz knjige bosta brala igralca Maja Blagovič in Vladimir Jurc.

Četrtek, 7. december, 17.0030.11.17

Likovno razstavišče

Sprehod v sklopu projekta Stičišča slovenske in češke kulture … v mariborski arhitekturi

Ogled delčka obsežnega opusa Maksa Czeikeja na sprehodu Iz knjižnice v mesto pod vodstvom Eve Dvorakove, odlične poznavalke arhitekta, ki je zapustil v mariborski arhitekturi številne odtise.

Ponedeljek, 4. december, 16.0029.11.17

Glazerjeva dvorana

V sklopu Avstrijske čitalnice Maribor v sodelovanju z Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana bosta ob 300. obletnici rojstva Marije Terezije predavanje z naslovom »Marija Terezija – ženska moč in volja do življenja« dr. Monice Kurzel-Runtscheiner ter predstavitev bibliografije »Marija Terezija v izbranih slovenskih in tujih znanstvenih ter strokovnih objavah« Sare Hašaj. Predavanje bo v nemščini, predstavitev bibliografije pa v slovenščini.

Četrtek, 30. november, 10.0027.11.17

Učilnica Brede Filo

Predstavitev informacijskega opismenjevanja ter vsebin za dijake v Univerzitetni knjižnici Maribor ob organigramu v izvedbi Kristine Šrot.

Sreda, 29. november, 16.0027.11.17

Glazerjeva dvorana

Študentski inovativni projekt za družbeno korist bo predstavila njegova vodja, dr. Dragica Haramija, profesorica na Pedagoški in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ter predsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.

Sreda, 29. november, 16.0027.11.17

Učilnica Brede Filo

Predstavitev programa informacijskega opismenjevanja za osnovnošolce Kako nastane knjiga ter pogovor s pesnikom, pisateljem, dramatikom in knjižničarjem Borutom Gombačem o nastanku knjige.

Sreda, 29. november, 15.0027.11.17

Glazerjeva dvorana
 
Predstavitev partnerskega raziskovalno-razvojnega projekta na področju bralne pismenosti in njegovih najpomembnejših rezultatov bo izvedla njegova vodja, dr. Dragica Haramija, profesorica na Pedagoški in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ter predsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS. 
 
Sreda, 29. november 2017, 15.0023.11.17

Glazerjeva dvorana

V ciklu Zasedanja s knjigami bosta knjigo predstavila urednik Jure Gašparič in urednik založbe INZ dr. Aleš Gabrič.

Torek, 28. november, 17.00

 23.11.17

Glazerjeva dvorana

Pogovor bo povezoval mag. Tomaž Kancler. Sledilo mu bo odprtje dveh razstav avtoric dr. Jerneje Ferlež, Renate Močnik in dr. Karmen Salmič Kovačič, po dogodku pa bo druženje ob glasbi Dejan Pečenko tria a due.

Ponedeljek, 27. november, 18.0021.11.17

V okviru projekta Stičišča slovenske in češke kulture … v mariborski ARHITEKTURI

vas v ponedeljek, 27. 11. 2017, ob 18. uri vabimo v Glazerjevo dvorano UKM na pogovor z naslovom Mariborska arhitektura nekoč in danes ter odprtje razstav Prejemniki Plečnikovih odličij, Plečnikovi učenci v Mariboru in Maks Czeike – načrti, v okviru katere bo na ogled dokumentarni film Friedriger & Czeike: pozabljena arhitekta. Pogovor bo povezoval mag. Tomaž Kancler. Po dogodku bo druženje ob glasbi Dejan Pečenko tria a due (Dejan Pečenko, klavir, Manč Kovačič, kontrabas).

V ponedeljek, 4. 12. 2017, ob 16. uri pa vas vabimo v Likovno razstavišče, kjer se bo začel sprehod Iz knjižnice v mesto, Czeikejevi odtisi.

Razstavi sta na ogled v Knjižnem in Likovnem razstavišču UKM od 20. 11.–16. 12. 2017.

Avtorice: dr. Jerneja Ferlež, Renata Močnik, dr. Karmen Salmič Kovačič16.11.17

Glazerjeva dvorana

V ciklu Zasedanja s knjigami bosta knjigo in avtorja predstavila dr. Oto Luthar, urednik in direktor ZRC SAZU in dr. Mateja Ratej, vodja Raziskovalne postaje ZRC SAZU Maribor.

Sreda, 22. november, 17.0010.11.17

Na Univerzi v Mariboru je od novembra 2017 dostopen nov e-vir PressReader.

Vir prinaša online dostop do svežih časnikov in raznolikih strokovnih revij (moda, računalništvo, fotografija …) iz več kot 120 držav širom po svetu, v več kot 60 jezikih, v polno-stranskem in polno-barvnem formatu. Zbirka trenutno obsega več kot 7.000 naslovov!

Vključeni so tudi trije slovenski časniki: Večer, Dnevnik in Nedeljski Dnevnik.

Kot pri branju tiskanih edicij lahko uporabnik brska po člankih, oglasih, komentarjih, slikah … Iskati je mogoče tudi po ključnih besedah čez vse naslove in celoten 90-dnevni arhiv. Uporaba ustrezne mobilne aplikacije ob predhodni registraciji omogoča veliko fleksibilnost pri uporabi.

Dodatne informacije in nasvete za uporabo najdete v centru za pomoč uporabnikom.

Dostop do e-vira je mogoč znotraj računalniškega omrežja UM (IPv4 območja), prek oddaljenega  dostopa, ki ga ponuja UKM ali prek ustrezne mobilne aplikacije.

Vstopni povezavi:

https://www.pressreader.com/catalog ali

http://www.ukm.um.si/elektronski-viri#p

Prosimo vas, da o dostopu obvestite tudi vaše kolege in študente.

Vaša mnenja in odzive pošljite na naslov: bojan.ostir@um.si.

 10.11.17

Pogovor bo v četrtek, 16. novembra 2017, ob 17. uri v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor.

Fototeka Muzeja novejše zgodovine Slovenije je bila ustanovljena leta 1952. V obdobju svojega delovanja je vseskozi pridobivala za slovensko ozemlje pomembno fotografsko gradivo, ki danes obsega preko dva milijona fotografskih enot. Fotografske podobe, ujete na različne nosilce, ilustrirajo vse pomembne dogodke v življenju Slovencev od začetka prve svetovne vojne do današnjih dni in so pomembno gradivo za preučevanje in slikovno ilustracijo slovenske zgodovine.

V pregledni monografiji je tako predstavljen del te zares bogate zapuščine. Na 400 straneh je objavljenih 438 fotografij iz kar dvaintrideset različnih fotografskih zbirk in fondov. Ustvarilo jih je več kot sto poklicnih in amaterskih fotografov / fotoreporterjev, zbornik pa dodatno bogati še seznam 292 fotografov in fotografinj, katerih dela hranimo v muzejski fototeki.

O monografiji bodo spregovorili njeni uredniki: dr. Kaja Širok, direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije, Ivo Vraničar, kustos in vodja Fototeke Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Andreja Zupanec Bajželj, kustosinja Fototeke Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

 10.11.17

Glazerjeva dvorana

KOLUMBOVA HČI ALMA M. KARLIN: predavanje z diaprojekcijo

V organizaciji Humanitarnega Soroptimist kluba Maribor bo predavala antropologinja Barbara Trnovec, kustosinja Pokrajinskega muzeja Celje ter avtorica monografije in razstave o Almi Karlin.

Sreda, 15. november, 17.00

Kolumbova hči Alma M. Karlin
Celjanka Alma M. Karlin (1889-1950), svetovna popotnica, pisateljica, ljubiteljska raziskovalka, poliglotka in teozofinja je v letih 1919-1927 prepotovala svet. Potovala je sama, neprekinjeno osem let in se po poti preživljala z lastnim delom. Narava njenega potovanja jo umešča med največje popotnike vseh časov.

Preden je 24. novembra 1919 na celjski železniški postaji sedla na vlak in se podala na pot, je na mamino vprašanje zakaj gre, odgovorila: »Moram. Nekaj v meni me priganja in ne bom našla miru, če ne bom sledila temu vzgibu.« Po vrnitvi domov je s predavanji o potovanju v tridesetih letih prejšnjega stoletja gostovala po vsej Evropi, slavo in uspeh, o katerih je sanjarila kot mlado dekle, so ji prinesli potopisi, ki so izšli v letih 1929-1933.

Letos obeležujemo 90-letnico Almine vrnitve s poti okoli sveta, v Cankarjevem domu v Ljubljani je na ogled izjemno odmevna razstava Kolumbova hči Alma M. Karlin, ki je nastala v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje.

Alma je na svoji osupljivi življenjski poti presegla vse mogoče meje; meje telesnih omejitev, meje svojega spola, meje družbenega sloja, ki mu je pripadala, meje svoje skonstruirane nacionalne identitete, meje fizičnih razdalj, presegla je tudi meje duha časa. Še danes so zato njene ideje sveže in aktualne – pravzaprav so brezčasne – ter nagovarjajo in navdihujejo vedno večji krog ljudi.

Alma je preživela nekaj dni/tednov tudi v Mariboru. Leta 1941 so jo nacisti zaprli. V Meljski kasarni je čakala na transport ali v Srbijo ali v Dachau. Vplivni prijatelji so jo rešili. Te dneve opisuje v svojem literarnem delu »Moji izgubljeni topoli«.

 10.11.17

Razstava članov Fotografskega društva TOTIFOTO

Razstava štirinajstih avtorjev, ki so v objektiv ujeli različne motive, povezuje pa jih črno-bela fotografska tehnika.

Odprtje: ponedeljek, 13. november, 17.00

Razstava bo na ogled do 27. novembra 
 

Predstavitev Fotografskega društva Totifoto je v razstavišču Univerzitetne knjižnice Maribor že stalnica, saj se člani kluba tukaj predstavljajo že 8 let. Prvi dve leti kot izbor fotografij natečaja društva na določeno temo, od leta 2010 pa v okviru društvenih razstav, na katerih člani kluba nagovarjajo občinstvo, vsak s svojo fotografsko govorico. V društvu beležijo že 157 članov, aktivneje se jih udejstvuje okoli 35. Nekateri člani delujejo zgolj na lokalnem nivoju, kar nekaj članov pa svoje fotografije razstavlja preko naše meje.

Fotografiranje je eden najlepših hobijev. Danes je fotografija zelo razširjena dejavnost, saj nam je fotografiranje bližje kot kadarkoli prej. Sodobne tehnologije nam omogočajo zabeležiti vsak trenutek, ki pritegne našo pozornost. Seveda pa je poleg fotoaparata, v kakršnikoli obliki, potrebno občutiti željo po ujetem trenutku, izostriti oko in obvladati nekaj klasičnega fotografskega znanja. Vse to lahko odkrijemo v delih fotografov, ki so predstavljena na tokratni razstavi. Vsi razstavljalci se s fotografijo ukvarjajo v svojem prostem času in jim fotografiranje ne predstavlja osnovne zaposlitve. Na razstavi se predstavlja 14 avtorjev. Vsak se predstavlja z dvema fotografijama. Da je fotografija danes prisotna med vsemi generacijami, dokazujeta najmlajša fotografinja Katja Zrinski (15 let) in najstarejši fotograf Edvard Weis (73 let).

Naslov razstave NE SPOMINJAMO SE DNI, SPOMINJAMO SE TRENUTKOV, sicer naslovni verz pesnika Cesara Pavese, konkretno opiše eno glavnih lastnosti umetnosti fotografije: ujeti trenutek in ga obdržati v vizualni podobi. Skupna točka razstavljenih del je črno-bela fotografska tehnika, same fotografije pa nas nagovarjajo z raznolikostjo motivov in premišljenimi kompozicijami uporabljenimi za izražanje danega razpoloženja.

Motivno raznoliki fotografski zapisi avtorjev težijo k horizontalnemu formatu, ki ugajajo vajenemu načinu gledanja, in poudarjajo umirjeno gibanje. Pokončni format, ki vzbuja napetost, se pojavi pri portretirankah, ki napetost zmanjšajo s sproščenim pogledom v ali mimo objektiva (Zavernik) in spominjajo na dopustniško vzdušje. Ustvarjena napetost pokončnega formata pojenja tudi pri sproščeni postavitvi akta v kuliso notranjega prostora (Kresnik), kjer prostor igra enako pomemben element fotografije kot silhueta ženskega telesa. Prostor pa igra pomembno vlogo tudi pri fotografijah aktov, ki si nasprotujeta v svojem sporočilu (Frangež). Na eni strani stoječa figura v nežnem valovanju narave in na drugi sproščena poza v urbanem, nekoliko ruralnem, trdnem okolju. Avtor ne zanemarja premišljene izbire kompozicije, ko enkrat akt postavi na sredino in drugič na desno stran usmerjeno proti sredini. Golo ali oblečeno žensko telo pa najdemo postavljeno tudi v gozd, kjer svetlobe in sence ustvarjajo neke vrste grafično delujoč okvir podobe izbranega trenutka (Mežnar).

Likovne umetnike je vedno zanimal človek, njegova podoba ali trenutni izraz. Zato je portret eden najpogosteje upodobljen motiv v likovni umetnosti. Ujeto razpoloženje posameznika (Zrinski), kjer dominira izrazito svetlo-temno nasprotje; glasbeni zanos skupinskega portreta (Neral), kompozicijsko diagonalno usmerjenega z izrazito pozitivno vrednostjo; dogajanje na ulici (Brezovnik), ko avtor drzno poseže v rez figur in s tem poudari ter smiselno izbere naslov fotografije, ob čemer ne zanemari izrazitega kontrasta med črnim in belim; počitek v delovnem okolju ali skrivnosten pogled mimoidočega (Kobal), s premišljeno odmerjeno svetlobo na mestu portretirancev; zamišljen ali radoveden pogled ljudi s potovanj (Pomer, Zrinski) ... Bolj kot osebe pa so pomembni trenutki akcije v športni fotografiji (Makoter, Weiss). Športniki, postavljeni v center fotografije, poudarjajo zgodbo, ki jo je zabeležil fotoaparat, ali pa odločno korakajo v smeri, kamor gledalčevo oko ne seže in s tem fotografija vzbuja radovednost. Poleg človeka pa se na fotografijah članov Fotografskega društva Totifoto pojavlja tudi (po)krajina, ki najverjetneje fotografom predstavlja odmik od vsakdanjega vrveža, kamor se zatečejo in skozi objektiv iščejo umirjene trenutke. Ponekod je krajina prikazana minimalistično, poudarjene so velike površine, na katerih odseva svetloba in oblikuje raznolikost površin (Žiberna), hkrati pa s simetrično umeščenim objektom pogled gledalca orientira v sredino. Nasprotno pa na levo polovico formata umeščena cerkev, ki zasanjano (sramežljivo) pogleduje skozi meglico, ustvarja mističnost in lahkost (Mlakar). Gibanje vode, ki je kompozicijsko umeščeno v sredino formata (Neral, Pomer), daje občutek gibanja slike same. Ujeta igra svetlobe in sence ustvarja bogato svetlostno lestvico sivin. Učinek, ki v črno-beli fotografiji posebej zaživi. Čarobni svet bližinskega območja pa nam približa kakovostna makrofotografija, ki zahteva tankočutno opazovanje detajlov nežne narave, iskanje živalskega ali rastlinskega makro sveta, pri čemer je zanimivo stojišče snemanja (Bračič Nemec, Mlakar).

Razstavljene fotografije odsevajo svežino in poglobljen odnos do dela. Avtorji izbirajo premišljene kompozicije in kvalitetne odnose med svetlobo in sneco. Tako statičnost kot razgibanost motivov vzbujajo pri gledalcu zanimanje. Vsekakor so pred nami dela, ki si zaslužijo predstavitve v javnosti.

mag. Katja Kozjek Varl

6. november 201702.11.17

Vljudno vas vabimo na literarno branje Otta Leopolda Tremetzbergerja, ki bo v sredo, 8. novembra 2017, ob 11. uri v Glazerjevi dvorani UKM.

Literarno branje bo moderiral Johann Georg Lughofer.

 27.10.17

Glazerjeva dvorana

V sklopu dogodkov ob stoletnici oktobrske revolucije – srečanje organizirata Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor in Univerzitetna knjižnica Maribor.

Torek, 7. november, 9.00−14.3027.10.17

Univerzitetna knjižnica Maribor v novembru 2017 ponuja in koordinira testni dostop do informacijskega vira

EBONITETE – zakladnica poslovnih informacij

EBONITETE.SI je aplikacija, ki ponuja množico informacij o poslovanju podjetij, ki so potrebne za učinkovito sprejemanje odločitev in obvladovanje tveganj, predvsem na področju nabave, prodaje, financ, računovodstva in kontrolinga. Na enem samem mestu lahko pridobite splošne, računovodske in ostale finančne podatke o izbranem podjetju, ki so primerni za poglobljene analize in študije.

V času testiranja je na voljo najboljši paket NAPREDNI+, ki ponuja vse razpoložljive vsebine in funkcionalnosti brez omejitev.

Vir je v celoti dostopen znotraj univerzitetnega računalniškega omrežja, omogočen je tudi oddaljen dostop.

Testno obdobje se zaključi konec leta 2017.

Vstopni povezavi na iskanje: http://www.ebonitete.si/default.aspx ali http://www.ukm.um.si/elektronski-viri#e

Prosimo vas, da o dostopu obvestite tudi vaše kolege in študente. Vaša mnenja in odzive glede testiranja pošljite na naslov bojan.ostir@um.si.

 23.10.17

Čitalnica ČUK bo zaradi poškodbe drsnih vrat do nadaljnjega zaprta.20.10.17

Glazerjeva dvorana

Predavanje Darka Špelca v okviru Študentskega oktobra v UKM 2017.
Petek, 27. oktober, 16.0020.10.17

Ob mednarodnem tednu odprtega dostopa vas  od 23. do 26. oktobra 2017 vabimo k ogledu spletnih seminarjev na temo odprte znanosti, ki jih ponujajo na portalu OpenAIRE, prav tako pa k obisku portala Odprimo:UM.

Seminarji so ob razpisanih urah. Za ogled spletnih seminarjev ni potrebna predhodna registracija. Lahko jih spremljate preko svojih računalnikov ali pa se nam pridružite v Učilnici Brede Filo v UKM.

ponedeljek, 23. 10. 2017  

14.00      Natural sciences and open science: workflows and tools for publishing, licensing, versioning, identifiers, archiving, software… Ivo Grigorov and Jon Tennant

 

torek, 24. 10. 2017            

11.00      Refreshment on Open Access, Open Science and H2020 requirements. How can OpenAIRE help researchers and projects to comply with Open Access mandates?  Eloy Rodrigues and Najla Rettberg

14.00     Life sciences and open science: workflows and tools for publishing, licensing, versioning, identifiers, archiving,  software… Toni Hermoso and Guillaume Fillon

 

sreda, 25. 10. 2017            

11.00     General introduction to open data policies in horizon 2020, influence of od policies on open science workflows.  Nancy Pontika and  Najla Rettberg

 

četrtek, 26. 10. 2017         

                 11.00     Legal aspects of Open Science.  Prodromos Tsiavos and Thomas Margoni

14.00     Humanities and open science: workflows and tools  for publishing, licensing, versioning, identifiers, archiving, software. Laurent Romary and  Marie Puren

 

 

                                  16.10.17

Univerzitetna knjižnica Maribor v okviru »Študentskega oktobra 2017« vabi vse ljubitelje šaha, da se  v petek, 27. 10. 2017, udeležijo 6. šahovskega turnirja UKM, ki bo potekal  od 17. ure naprej v avli UKM!

 Igralo se bo  v 10 minutnih hitro poteznih partijah!
Udeležba na turnirju je brezplačna.
Zmagovalci turnirja bodo dobili priznanja in knjižne nagrade.

Prav tako vabljeni ob 16.00 uri v Glazerjevo dvorano na predavanje Darka Špelca: Od šatrandža do šaha

Prijava na šahovski turnir13.10.17

Časopisna čitalnica

Priložnostno razstavo ob svetovnem dnevu standardizacije je pripravila Renata Močnik.

Razstava bo na ogled do 23. oktobra13.10.17

Avla

Razstava, posvečena dirigentu Pihalnega orkestra Pošta Maribor

Mariborčan Ervin Hartman ml. je v Pihalnem orkestru Pošta Maribor igral od otroštva in leta 1967 nasledil svojega očeta Ervina Hartmana st., takrat kot najmlajši slovenski dirigent. S svojim profesionalnim odnosom, z željo po preizkušanju novega, s spoštovanjem tradicionalnega, ter s pristno ljubeznijo do glasbe in godbeništva, je Ervin Hartman v 50 letih pripeljal Pihalni orkester Pošta Maribor do izjemnih uspehov, slovensko godbeništvo pa je postalo prepoznavno in priznano tudi v mednarodnem prostoru. Ervin Hartman letos praznuje 50-letnico dirigiranja Pihalnem orkestru Pošta Maribor, kar je svojevrsten dosežek v evropskem merilu. Dirigenta, umetniškega vodjo, soustanovitelja Zveze slovenskih godb, žiranta, kulturnika in ljubiteljskega slikarja bosta  predstavila predsednica Kulturno umetniškega društva Pošta Maribor mag. Karmen Lebe Grajf in predsednik Zveze kulturnih društev Maribor, mag. Franci Pivec. Kot pritiče dogodku, bo za glasbeno uverturo pred otvoritvijo poskrbel Pihalni orkester Pošta Maribor.

Odprtje: sreda, 18. oktober, 17.00

Razstava bo na ogled do 11. novembra13.10.17

Avla

Prodaja odpisanega gradiva po simboličnih cenah, druženje s knjižničarji UKM.

Torek, sreda, četrtek, 17.−19. oktober, 11.00−16.0013.10.17

Čitalnica ČUK

Delavnico bodo ob Evropskem dnevu oživljanja izvedli študenti Medicinske fakultete UM, člani Društva študentov medicine Maribor.

Ponedeljek, 16. oktober, 10.0009.10.17

Pod arkadami UKM

Glasbeno literarni nastop najglasnejših grl glasbene skupine MI2 s predstavitvijo knjige Jerneja Dirnbeka Pevci pozabljenih pesmi.

Četrtek, 12. oktober, 18.0009.10.17

Glazerjeva dvorana

Predstavitev knjige Umetniškega kabineta Primož Premzl
O monografiji bosta spregovorila dr. Maja Godina-Golija, avtorica osrednjega besedila in Primož Premzl, založnik, urednik in avtor dodatnih besedil. Predstavitvi monografije bo sledilo odprtje razstave.

Četrtek, 12. oktober, 17.0009.10.17

Glazerjeva dvorana

Seminar v okviru sklopa dogodkov Kult-Štajerska II
Predavala bosta doc. dr. Andrej Hozjan, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru in prof. dr. Rüdiger Mally, Univerza Karla in Franza, Gradec. Organizirata Društvo slovensko-avstrijsko prijateljstvo Maribor in UKM.
Četrtek, 12. oktober, 11.0009.10.17

Likovno razstavišče

Razstavo ob 25-letnici delovanja založbe Umetniški kabinet Primož Premzl sta pripravila dr. Vlasta Stavbar in Primož Premzl.
Odprtje: četrtek, 12. oktober, 18.00 - po predstavitvi monografije.
Prireditev bo obogatil kantavtor Bojan Sedmak.

Razstava bo na ogled do 18. novembra.

 05.10.17

Avla

Skupno branje brezdomcev in knjižničarjev.

Torek, 10. oktober, 10.0005.10.17

Izposoja

Knjižničarjem se bo za pultom izposoje pridružila humanitarka Beba Ščap.

Ponedeljek, 9. oktober, 12.00−13.00

 04.10.17

Glazerjeva dvorana

Pogovarjali se bodo dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof RKC, mag. Geza Erniša, škof EC Slovenije, prof. dr. Vinko Potočnik, teolog in sociolog in mag. Violeta Vladimira Mesarič, evang. duhovnica, namestnica vojaškega vikarja v Slov. vojski. Pogovor bo vodil mag. Franci Pivec.

Četrtek, 5. oktober, 16.0004.10.17

Avla
Razstava Trenutek nekega časa (Trenutak jednog vremena) predstavlja opus 29 fotografij dvanajstih avtorjev, članov Foto kluba Leskovac, ki so zabeležili življenje in duh nekega časa v Leskovcu in okolici.

Razstava bo na ogled do 10. oktobra.04.10.17

V četrtek, 5. oktobra 2017, bo čitalnica ČUK zaradi vzdrževalnih del odprta od 15. ure dalje.28.09.17

Pod arkadami UKM

Predstavili se bodo Univerzitetna knjižnica Maribor, študentska društva, Karierni center UM in eNefiks.

Torek, sreda, četrtek, 3.−5. oktober, 11.00−16.0028.09.17

Glazerjeva dvorana
O knjigi, ki želi prispevati k ohranjanju zgodovinskega spomina na italijanska taborišča, se bo z avtoricami v Zasedanjih s knjigami pogovarjala dr. Mateja Ratej, Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor.

Sreda, 4. oktober, 17.00

 27.09.17

Vabimo vas na dogodke, ki jih v sklopu Evropske noči raziskovalcev organiziramo v UKM22.09.17

Avla

Razstava Trenutek nekega časa (Trenutak jednog vremena) predstavlja opus 29 fotografij dvanajstih avtorjev, članov Foto kluba Leskovac, ki so zabeležili življenje in duh nekega časa v Leskovcu in okolici.

Razstava bo na ogled do 30. septembra.22.09.17

Likovno razstavišče

Razstava mikrobiologinje dr. Maje Rupnik in fotografa Matjaža Wenzla bo odprta v okviru dogodkov Znanost za življenje – Evropska noč raziskovalcev 2017.
Odprtje: petek, 29. 9., 17.00, razstavi bo odprla Lučka Kajfež-Bogataj

Razstava bo na ogled do 10. oktobra.18.09.17

Univerzitetna knjižnica Maribor v sodelovanju s Kulturnim inkubatorjem MKC Maribor vabi k vpisu v šolo igre, sproščenega nastopa in pozitivne komunikacije – IZRAZI.SE

Namen šole, ki poteka uspešno že tretje leto, je omogočiti udeležencem, da bodo s pomočjo
treninga igre (1x tedensko) raziskovali in spoznavali svoje potenciale na področju izražanja
človekovih čustev in psihičnih stanj, zavedanja omejujočih predsodkov o sebi ter v interakciji
s soustvarjalci in gledalci ustvarili njim lasten izraz odnosa do sebe in okolice. V šolo so vabljeni
tudi tisti, ki si na odru ne želijo igrati, temveč se zgolj znebiti strahu pred javnim nastopanjem
(glasbeniki, učitelji, vodstveni delavci, predavatelji …) in jasnim posredovanjem svojih misli ter
čustev ali izboljšali komunikacijo z drugimi ljudmi.

Cilj šole je ustvariti pogoje, v katerih bodo njeni udeleženci mogli sistematično razvijati svojo
igralsko ustvarjalnost, na način, ki zahteva njihovo iskrenost, pogum in predanost. Prek
treninga igre bodo dosegli usklajeno delovanje obeh možganskih polovic in s tem danes
prepotrebno občutljivost do sveta okrog nas. Omenjene vrednote so tudi temelj današnjega
"renesančnega" človeka, ne le takšnega, kot ga je sanjal in živel Leonardo da Vinci.
Potencialni dolgoročni cilj projekta je Gledališče IZRAZI.SE, ki je navzven skromno in
preprosto (brez velikih scenografij), navznoter pa bogato (po domišljiji, iskrenosti, pogumno
izraženi misli ter pristni emociji).

Izvajalec: igralec Iztok Bevk
Kje in kdaj bo potekala šola?
Univerzitetna knjižnica Maribor (Gospejna 10): vsak torek od 17.00 do 19.00 (nadaljevalna
skupina)
MKC Maribor – Kulturni inkubator (Koroška cesta 18): vsak ponedeljek od 18.00 do 19.30
(začetna skupina)
Mesečna kotizacija: 45 evrov (cena vsebuje DDV in dodatne priprave na predstave)
Starostna omejitev: od 12 do 112 let 
Trajanje in rok vpisa: do konca šolskega leta, do zapolnitve prostih mest
O začetku šole: september 2017, o datumu boste obveščeni

O izvajalcu šole
Iztok Bevk je l. 1996 diplomiral iz igre na Ruski akademiji za gledališke umetnosti v Moskvi.
Dvanajst let je bil član ansambla Drame SNG Maribor. V Mariboru je začasno ustanovil
gledališče Kavazu (www.kavazu.si), pa tudi neformalno študentsko gledališko skupino. Deluje
kot trener za ustvarjanje pristnih medosebnih odnosov, igro, vodenje in komunikacijo.
Informacije in prijave: iztok.bevk@korak.org, 031 671 28015.09.17

Univerzitetna knjižnica Maribor v septembru 2017 ponuja in koordinira testni dostop do informacijskega vira De Gruyter Online – znanstvene revije v polnem besedilu

De Gruyter Online je multidisciplinarni informacijski vir, ki ponuja več kot 400 revij v polnem besedilu. Nekaj manj kot 200 teh revij je indeksiranih v najpomembnejših indeksih citiranja (IF, SNIP..), kar priča o kvaliteti tega e-vira.
Posebnost vira je, da je vsebuje razmeroma velik delež revij v nemškem jeziku. Dostopne so tudi revije združenj, ki so plod sodelovanja z mednarodnimi društvi. Pokrita so različna tematska področja: biologija, kemija, zgodovina, pravo, bibliotekarstvo in informacijska znanost, jezikoslovje, literatura, matematika, fizika, medicina, filozofija, teologija, politika, ekonomija in sociologija.

Dodatno je  na voljo še 565 revij v odprtem dostopu, od katerih jih je približno 180 indeksiranih v najpomembnejših indeksih citiranja.

Na voljo so tudi arhivske številke revij do leta 1995 naprej. Testno obdobje se zaključi konec novembra 2017.

Vstopni povezavi na iskanje: https://www.degruyter.com/browse?type_0=journals ali http://www.ukm.um.si/elektronski-viri#d.

Prosimo vas, da o dostopu obvestite tudi vaše kolege in študente. Vaša mnenja in odzive glede testiranja pošljite na naslov bojan.ostir@um.si

 14.09.17

Zaradi strokovnega izobraževanja bo UKM v petek 15. 9. 2017 odprta krajši čas.
 14.09.17

Osnovni princip odprtega dostopa je dostopnost celotne vsebine na svetovnem spletu – brez naročniških ali avtorskopravnih omejitev.

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Odprti_dostop/Akcijski_nacrt_-_POTRJENA_VERZIJA.pdf

 

https://www.openaccess.si/zakaj-me-mora-odprti-dostop-zanimati/

 

(povzeto iz spletne strani Openaccess.si)

 11.09.17

V okviru Erasmus+ projekta »European network of academic integrity« (http://www.academicintegrity.eu/wp/)  vas vabimo 13. in 14. septembra na različne dogodke, ki so povezani s tematiko akademske integritete, etike in plagiatorstva. Za več informacij o dogodkih in za registracijo obiščite spletno stran  http://enai-jste.um.si/.

Vljudno vabljeni!

 11.09.17

Knjižno razstavišče

Avtorici pregledne razstave o pomembnih znanstvenicah s področja naravoslovja in tehnike, ki bo odprta v okviru dogodkov Znanost za življenje – Evropska noč raziskovalcev 2017, sta Renata Močnik in Boža Janžekovič.

Odprtje: petek, 29. 9., 17.00

Razstava bo na ogled od 18. septembra do 10. oktobra.11.09.17

Likovno razstavišče

Fotografska razstava mariborske avtorice Almire Ćatović je povezana s temo prebolevanja raka in je del Festivala fotografije.

Odprtje: petek, 22. 9., 17.00

Razstava bo na ogled od 18. do 26. septembra.06.09.17

Vljudno vas vabimo na predstavitev knjige Matjaža Brojana: Dr. Franjo Rosina

Predstavitev bo v torek, 12. septembra 2017, ob 17. uri v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor.

Z avtorjem se bosta pogovarjala zgodovinarja dr. Marjan Toš in Aleš Arih.

 06.09.17

Pred vami je začetek Uvajalnega tedna UM, v katerega smo knjižnice vključene z namenom,
da vas informiramo, kako in kje pridobite informacije, ki so pomembne za uspešen študij.
Uvajalni teden bo potekal od ponedeljka, 25. septembra 2017 do petka, 29. septembra 2017.

Vabljeni!

Program najdete tukaj:

https://kc.um.si/media/dokumenti/Uvajalni_teden_2017-18_-_predlog_programa_-_poslan_članicam.pdf05.09.17

Razstava fotografij geografa in popotnika Marka Lozinška o nemirni pokrajini v osrčju Himalaje.

Razstava bo v Avli na ogled do 20. septembra.05.09.17

Likovna razstava mariborskega slikarja, ki je leta 1997 zaključil magistrski študij na Akademiji za likovne umetnosti v Ljubljani.

Razstava bo na ogled v Likovnem razstavišču do 11. septembra.25.08.17

Univerzitetna knjižnica Maribor objavlja prosto delovno mesto za ravnatelja knjižnice:
razpis01.08.17

Top znanstvene objave - julij 2017:

 https://metinalista.si/top-objave-julij-2017/

 (povzeto iz fb strani Cobiss - poti do znanja, IZUM)

 

 13.07.17

Si želiš, da bi prav tvoja oblikovalska ideja krasila majico vseh bruck in brucev Univerze v Mariboru generacije 2017/2018? Prijavi se na natečaj in z grafično predlogo izrazi svoja razmišljanja in opažanja, povezana z Univerzo v Mariboru.

 03.07.17

Od naslednjega tedna dalje velja za poslovanje UKM poletni delovni čas.12.06.17

Izid aplikacije mCOBISS za Windows

#mCOBISS je odslej na voljo tudi za mobilne telefone, ki delujejo na platformi #WindowsPhone.

Poleg tega je mCOBISS mogoče uporabljati tudi kot namizno aplikacijo na računalnikih, na katerih je nameščen operacijski sistem #Windows 8.1 ali #Windows10.

https://www.youtube.com/watch?v=D2dPGqDCYrY (povzeto iz fb strani COBISS - poti do znanja, IZUM, Maribor)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 08.06.17

Predavateljica bo osvetlila svoje raziskovalne ugotovitve in razmišljanja o staroselski skupnosti, ki se je ohranila v odročnih predelih Posočja.

Glazerjeva dvorana, torek, 13. junij, 17.00

 02.06.17

Vljudno vas vabimo na prireditev
DAN PRIMOŽA TRUBARJA 2017
»Pisanje in branje našega jezika je najbolj odvisno od vaje in rabe«
(Primož Trubar 1557)
Domnevni rojstni dan Primoža Trubarja, to je 8. junij, je od leta 2010 državni praznik, zato so tokratna
Spominjanja posvečena počastitvi prazničnega dne in utrditvi zavedanja o delu in pomenu Primoža Trubarja za naš narod in tudi širši evropski prostor.
Naslov za počastitev letošnjega državnega praznika je navedek iz nemškega posvetila h knjigi Ta prvi dejl tiga noviga testamenta iz leta 1557. Primož Trubar je v predgovorih ali posvetilih, bodisi slovenskih bodisi nemških, pojasnjeval svoje premisleke in odločitve, povezane s slovenščino. Znanje slovenščine je razumel kot posebno božjo milost, kot dar, zato se je zaradi tega daru in zaradi poklica lotil prevajanja.
Navedek – presenetljivo sodoben v vseh pogledih – vabi k premisleku tudi vse nas, ki se moramo v
globaliziranem svetu in prevladujoči jezikovni uniformiranosti ponovno izprašati o temeljnih vprašanjih svojega odnosa do slovenščine.
Prireditev bo v četrtek, 8. junija 2017, ob 17. uri v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor.02.06.17

Z dr. Matejo Ratej, zgodovinarko, predstojnico mariborske Raziskovalne postaje ZRC SAZU, se bo o knjigi pogovarjala Kristina Božič.

Glazerjeva dvorana, sreda, 7. junij, 17.0002.06.17

Med 14. in 17. uro bo v Avli UKM potekala tiskarska delavnica Mojstra Janeza.

Odprtje: četrtek, 8. 6. 2017, ob 18.15

Ob odprtju bo od 14.00 do 17.00 potekala tiskarska delavnica v izvedbi Manufakture Mojstra Janeza.

Razstava bo v Avli na ogled do 2. septembra.02.06.17

Avtor razstave risb je dr. h. c. Vojko Pogačar, akad. slikar
Odprtje: četrtek, 8. 6. 2017, ob 18.15
Razstava v Likovnem razstavišču bo na ogled do 2. septembra.02.06.17

Avtorici razstave v sklopu prireditev Spominjanja, Dan Primoža Trubarja 2017 z naslovom »Pisanje in branje našega jezika je najbolj odvisno od vaje in rabe« sta mag. Majda Potrata in Silva Belšak.

Odprtje: četrtek, 8. 6. 2017 ob 18.15

Razstavo bo odprl mag. Geza Erniša, častni škof; kulturni program – Sara Mitić, Julijan Škraban, Konservatorij za glasbo in balet Maribor.

 

Razstava bo v Knjižnem razstavišču na ogled do 2. septembra.26.05.17

Podaljšan odpiralni čas ČUK-a od ponedeljka do sobote.

 26.05.17

Pisateljica bo predstavila svoj zadnji roman »In die Transitzone« ter svojo raznoliko raziskovalno dejavnost. Z njo se bo pogovarjala Urška P. Černe. Organizacija Avstrijska čitalnica UKM in Avstrijski kulturni forum.

Glazerjeva dvorana, četrtek, 1. junij, 17.0018.05.17

Z avtorjem se bo o knjigi, ki je izšla pri založbi Kulturni center Maribor, pogovarjala Danaja Lorenčič. Dogodek bodo z uglasbeno Lainščkovo poezijo popestrili Marko Grobler in romska glasbena skupina Del Tuha.

Glazerjeva dvorana, četrtek, 25. maj, 17.0018.05.17

Izbor razglednic iz Zbirke drobnih tiskov UKM je pripravila Gabrijela Kolbič.

Razstava bo v Avli na ogled do. 5. junija.18.05.17

Razstava je del sklopa dogodkov ob proslavitvi 100-letnice Majniške deklaracije, ki  bo v Svetem Juriju ob Ščavnici. Avtorica je dr. Vlasta Stavbar, v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom Maribor.

Tiskovna konferenca in odprtje razstave: sreda, 24. maj, 11.00, Glazerjeva dvorana

Razstava bo na ogled v Knjižnem razstavišču do 5. junija.17.05.17

3 nujni koraki, ko vam vdrejo v FB profil

https://www.varninainternetu.si/2013/3-nujni-koraki-ko-vam-vdrejo-v-facebook-profil/

(povzeto iz spletne strani Varni na internetu)17.05.17

Pri pisanju raznih del in nalog, pri pripravi predstavitev, spletnih vsebin ipd. se velikokrat soočamo z uporabo e-vsebin, katerih avtorstvo ni naše ali pa za njihovo uporabo nimamo pravic.

Možna rešitev je uporaba vsebin z licencami Creative Commons.

http://www.arnes.si/kaj-so-in-cemu-sluzijo-licence-creative-commons/

 

(povzeto iz FB strani COBISS - POTI DO ZNANJA, IZUM - MARIBOR)17.05.17

Razstavljeni stoli so dela uveljavljenih oblikovalcev in študentov oblikovanja tekstilij in oblačil (OTGO, NTF, Univerza v Ljubljani).
Nastajali so v kovaški delavnici Mihe Krištofa v Vinarjih pri Mariboru in v sodelovanju z idrijskimi klekljaricami v okviru projekta Razvoj sodobne klekljane čipke.

Odprtje bo 22. maja 2017, ob 17. uri v Likovnem razstavišču Univerzitetne knjižnice Maribor.
Glasbena točka: Katja Veronika Novak, kitara, dijakinja 4. letnika umetniške gimnazije Konservatorija za glasbo in balet Maribor, mentor prof. Vojko Vešligaj.
Recitacija pesmi Kovač Antona Aškerca: Silvo Safran.
Razstavo bo odprla Marjeta Ciglenečki.

Likovno razstavišče UKM, 17. 5. 2017—3. 6. 201712.05.17

Univerzitetna knjižnica Maribor v maju in juniju 2017 ponuja in koordinira testni dostop do e-vira Oxford Journal Collection, ki je dostopen prek vmesnika Oxford Academic Journals – online znanstvene revije v e-obliki.
Oxford Journal Collection je zbirka 324 prestižnih multidisciplinarnih znanstvenih časopisov. V mesecu maju in juniju 2017 je na voljo za testiranje Univerzi v Mariboru. Producent zbirke je založba Oxford University Press, ki je del Univerze v Oxfordu.
Vsebinsko zbirka pokriva različna področja medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja. Številne revije iz zbirke so indeksirane v najpomembnejših citatnih zbirkah.
Vstopni povezavi na iskanje:
https://academic.oup.com/journals
https://www.ukm.um.si/elektronski-viri#o

Testno obdobje se predvidoma zaključi junija 2017.
Prosimo vas, da o dostopu obvestite tudi vaše kolege in študente.
Vaša mnenja in odzive glede testiranja pošljite na naslov bojan.ostir@um.si.12.05.17

Branje iz Rozmanove literature ob razstavi ter sprehod Iz knjižnice v mesto v sodelovanju s Knjižnico Velenje in Šaleškim literarnim društvom Hotenja - ob prisotnosti svojcev Smiljana Rozmana.

Avla, mesto, četrtek, 18. maj, 16.0012.05.17

V ŽIVI ROB – RED IN KAOS: debata ob razstavi

Debato ob razstavi »In ne zaradi bibliografskih podatkov, ampak«  vodi  Goran Potočnik Černe.

Knjižno razstavišče, sreda, 17. maj, 18.0012.05.17

Dogodek v sklopu prireditev Avstrijske čitalnice v UKM in v soorganizaciji Avstrijskega kulturnega foruma bo moderirala Urška P. Černe.

Glazerjeva dvorana, torek, 16. maj, 17.0009.05.17

Vljudno vas  vabi na predstavitev/delavnico informacijskih servisov
Oxford Music Online in Oxford Art Online
ter zbirke e-časopisov OXFORD JOURNALS COLLECTION za podporo pedagoškemu in znanstveno-raziskovalnemu delu

Kdaj:  11. maja 2017 ob 13:00 uri, predvidoma do 14:30 ure
Kje:                v prostorih UKM, v Glazerjevi dvorani, na Gospejni 10 v Mariboru

Povzetek:    Oxford Music Online je temeljna enciklopedija muzikologije in glasbe nasploh.
Oxford Art Online je temeljna enciklopedija umetnosti - slikarstva, kiparstva, arhitekture ter tudi dekorativnih umentosti. Obe zbirki sta dostopni celotni akademski skupnosti Univerze v Mariboru že nekaj časa. Namen delavnice je spodbuditi uporabo zbirk. Zbirka e-časopisov OXFORD JOURNALS COLLECTION (324 prestižnih znanstvenih časopisov) bo v mesecu maju in juniju na voljo za testiranje.

Prestavitve, ki bodo v angleškem jeziku, bo izvedla ga. Marzena Giers-Fidler, predstavnica založbe Oxford University Press.

 04.05.17

Debato ob razstavi »In ne zaradi bibliografskih podatkov, ampak«  vodi Borut Gombač, koncept Goran Potočnik Černe.

Knjižno razstavišče, sreda, 10. maj, 18.0018.04.17

V četrtek, 20. aprila 2017, ob 16. uri vas vabimo na sprehod ZELENI KOTIČKI MARIBORA Od Stare trte do Mestnega parka

Vodita: mag. Niko Stare in Klementina Tement
Zbirno mesto: Stara trta na Lentu
Sprehod v okviru Meseca krajinske arhitekture organizirata
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije in
Univerzitetna knjižnica Maribor, ki ga uvršča v serijo sprehodov Iz knjižnice v mesto.13.04.17

Knjigo, ki je izšla pri Založbi Pivec, bodo v Zasedanjih s knjigami predstavili urednici Breda Ilich Klančnik in Zala Stanonik, etnolog prof. dr. Janez Bogataj in oblikovalec Sašo Urukalo.

Glazerjeva dvorana, sreda, 19. april, 12.0013.04.17

V organizaciji Mladinskega kulturnega centra Maribor in Univerzitetne knjižnice Maribor.

Glazerjeva dvorana, torek, 18. april, 13.0012.04.17

Royal Society of Chemistry iz Velike Britanije in Univerzitetna knjižnica Maribor
vljudno vabita na predstavitev novega informacijskega vira dostopnega na UM in možnosti objavljanja v odprtem dostopu
Royal Society of Chemistry (RSC) – Gold
Predstavitev bo v sredo, 19. aprila 2017, ob 11. uri
v prostorih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17,
Maribor v predavalnici A - 105.
 

Zaradi lažje organizacije vas naprošamo za predhodno prijavo udeležbe na e-pošto
tajništvo.ukm@um.si.12.04.17

Gostujoča razstava iz Knjižnice Velenje avtorjev Bernarde Lukanc in Vlada Vrbiča – o pisatelju, ki je del življenja preživel v Mariboru.

Odprtje: Avla, torek, 18. april, 13.00

Razstava bo na ogled do 20. maja.12.04.17

Razstava ob izidu knjige fotografij Bojana Golčarja s spremnimi besedili dr. Bojane Kunst – knjiga je izšla pri založbi Litera.

Odprtje: Likovno razstavišče, torek, 18. april, 13.00

Razstava bo na ogled do 15. maja.12.04.17

Pregledna razstava s poudarkom na osrednjih temah festivala v dvajsetih letih obstoja, avtorja Borut Gombač in dr. Jerneja Ferlež.

Odprtje: Knjižno razstavišče, torek, 18. april, 13.00

Razstava bo na ogled do 20. maja.

 06.04.17

Predavanje sodi v sklop dogodkov Meseca krajinske arhitekture, ki ga organizira Društvo krajinskih arhitektov Slovenije.

Glazerjeva dvorana, torek, 11. april, 17.00

 30.03.17

Bralni klub vodi Milena Avsec.

Glazerjeva dvorana, četrtek, 6. april, 17.0030.03.17

Bralni klub vodi Milena Avsec.
Glazerjeva dvorana, četrtek, 6. april, 17.0030.03.17

V Zasedanjih s knjigami se bosta pogovarjala avtorica dr. Eva Škobalj in dr. Edvard Protner, z avtorsko glasbo bo nastopil Bojan Sedmak.

Glazerjeva dvorana, torek, 4. april, 17.0030.03.17

Spoštovani uporabniki,
zaradi nadaljevanja sanacije tal v knjižničnem skladišču bo del gradiva (nekateri časniki in časopisi, revije od signature P1 do P 2371 ter gradivo iz Zbirke drobnih tiskov) nedostopen do 13. 4. 2017.

Hvala za razumevanje23.03.17

Redna letna skupščina Kluba prijateljev UKM in predavanje Petre Vidali: Marijan Kramberger – pesnik, esejist, pisatelj.

Glazerjeva dvorana, sreda, 29. marec, 17.0023.03.17

Prispevki šestnajstih avtorjev o Mariborčanih iz različnih obdobij. Srečanje organizirata Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor in Univerzitetna knjižnica Maribor.

Glazerjeva dvorana, sreda, 29. marec, 9.00‒16.0016.03.17

Vljudno vas vabimo, da se v počastitev rojstnega dneva Janka Glazerja v torek, 21. marca 2017, ob 9.00 v Knjižnici Janka Glazerja Ruše udeležite odprtja razstave in posveta o Antonu Jehartu, duhovniku, teologu, prevajalcu, leta 1881 rojenem v Lovrencu na Pohorju.16.03.17

Pred zgradbo rektorata

POEZIJA POVEZUJE: javno branje poezije

Berejo: dr. Igor Tičar, dr. Andraž Stožer, Liljana Jarh, Mojca Simonič, Nina Medved, dr. Miran Pustoslemšek, Martina Magdič, Jaša Lorenčič, Niko Kutleša, Milena Avsec, dr. Karolina Babič; povezuje: Alenka Cilenšek, glasba: Bojan Sedmak. Organizirajo: Založba Pivec, Mariborska knjižnica, Univerzitetna knjižnica Maribor.

Torek, 21. marec, 12.0010.03.17

Dear colleagues, dear Erasmus Coordinators, dear librarians,
we are delighted to announce that the University of Maribor Library will be hosting an Erasmus Staff Training Week for Librarians. The programme is scheduled from Monday 29th May to Friday 2nd June 2017.
The University of Maribor Library is organizing the Erasmus Staff Training Week for Librarians together with the University of Maribor. Please find enclosed a detailed programme.
The focus of the week is to present the Slovene library and information system and to introduce the University of Maribor Library services, user education, open access, LibGuides, DKUM, UM:NIK, repository and other specific librarianship topics. Participant will also give short presentation of their home libraries. A visit to a faculty library and a trip to the oldest Slovene town of Ptuj will also be organised.
The call is open till 18th April 2017. The number of participants is limited to 10. The selection procedure will be finished till 21st April 2017. We will inform you about your application.
We are looking forward to meeting you in Maribor,
Application form: https://goo.gl/forms/WfPyiLalztg9aMYz1
Contact: Mateja Škofljanec, E: Mateja.skofljanec@um.si10.03.17

Predstavitev knjige Mojce Štuhec

V Zasedanjih s knjigami bodo knjigo predstavili avtorica mag. Mojca Štuhec in recenzenta dr. Igor Sapač in dr. Franci Lazarini.

Glazerjeva dvorana, sreda, 15. marec, 17.0003.03.17

Mariborski fotograf Teodor Veingerl se predstavlja s fotografijami ujetih podob uličnih predstav.
Odprtje razstave: torek, 7. marca 2017, ob 18. uri
Razstava v Avli bo na ogled do 1. aprila 201723.02.17

Glazerjeva dvorana

BRALNI IZZIV: Srečko Kosovel

Bralni klub vodi Milena Avsec.

Četrtek, 2. marec, 17.0023.02.17

Glazerjeva dvorana

MEDIJI IN NEOLIBERALNA KULTURA: predstavitev treh knjig založbe Aristej

V Zasedanjih s knjigami bodo predstavljene  knjige: Melita Zajc - Medijski pojmovnik, Zoran Medved - Naša televizija in Jim McGuigan - Neoliberalna kultura.

Sreda, 1. marec, 17.0021.02.17

Spoštovani uporabniki, zaradi prehoda na novo aplikacijo COBISS3/Izposoja od sobote, 25. 2., od 13. ure, do ponedeljka, 27. 2. 2017, do 8. ure ne bosta delovala lokalni katalog knjižnice COBISS/OPAC (iskanje, podaljšanje, rezervacije …) in oddaljeni dostop do elektronskih virov UM.

Prosimo za razumevanje.