Iskalnik

Dogodki

14 September 201714.09.17

Zaradi strokovnega izobraževanja bo UKM v petek 15. 9. 2017 odprta krajši čas.
 14.09.17

Osnovni princip odprtega dostopa je dostopnost celotne vsebine na svetovnem spletu – brez naročniških ali avtorskopravnih omejitev.

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Odprti_dostop/Akcijski_nacrt_-_POTRJENA_VERZIJA.pdf

 

https://www.openaccess.si/zakaj-me-mora-odprti-dostop-zanimati/

 

(povzeto iz spletne strani Openaccess.si)