Iskalnik

Cenik

Knjižnične storitve

1.

Storitve izposoje

 

1.1.

Letna članarina

13,00

 

Članarina za 3 mesece

5,00

 

Letna članarina za študente UM in dijake nad 18. let (študenti UM plačajo članarino ob vpisu na UM)

7,50

 

Študenti drugih visokošolskih zavodov

11,00

 

Upokojenci (z ustreznim dokazilom)

11,00

 

Invalidi (z ustreznim dokazilom)

11,00

 

Brezposelni (z ustreznim dokazilom)

brezplačno

 

Prejemniki denarne socialne pomoči (z ustreznim dokazilom)

brezplačno

 

Mladina do 18. leta starosti

brezplačno

1.2.

Pravne osebe

30,00

1.3.

Članska izkaznica

5,00

1.4.

Varščina za omarico (za 3 mesece)

10,00

1.5.

Opomini (na enoto knjižničnega gradiva)

 

 

1. opomin (po 7-ih dneh od poteka roka izposoje)

2,15

 

2. opomin (po 7-ih dneh od prvega opomina)

5,00

 

3. opomin (po 7-ih dneh od drugega opomina)

8,50

 

opomin pred tožbo1

15,00

 

tožba1

dejanski stroški

1.6.

Izterjava (po 14 dneh od 3. opomina)2

25,00

1.7.

Izgubljeno ali uničeno gradivo

 

Gradivo, ki je izšlo po 1. 1. 2008

50,00 + 6,00 EUR
za stroške obdelave in opreme

 

Gradivo, ki je izšlo do 31. 12. 2007

80,00 + 6,00 EUR
za stroške obdelave in opreme

 


Tablični računalnik z opremo

strošek nabave + 12,00 EUR za stroške obdelave in opreme

1.8.

Poškodovano gradivo

 

Popravilo poškodovanega gradiva

15,00 + 6,00 EUR
za stroške obdelave in opreme

 

2.

Kopiranje in tiskanje

 

2.1.

Kopiranje in tiskanje na tiskalniškem sistemu

 

 

A4

0,05

 

A3

0,10

2.2.

Kopija iz mikrofilma ali mikrofiša

0,40

 

3.

Medknjižnična izposoja in posredovanje dokumentov

3.1.

Gradivo iz drugih slovenskih knjižnic

 

Knjiga (1 enota)

8,00 oz. cena dobavitelja

 

Članek (do 20 strani)

3,00 oz. cena dobavitelja

3.2.

Gradivo iz tujih knjižnic

 

knjiga (1 enota)

20,00 oz. cena dobavitelja

 

članek (do 10 strani)

9,00 oz. cena dobavitelja

 


Nakup gradiva neposredno pri založniku
(članki, ki jih ni mogoče dobiti medknjižnično)

cena dobavitelja + 1,50

3.3.

Gradivo iz UKM

 

knjige (1 enota)

5,00

 

članek (do 20 strani, nato zaračunamo stroške kopiranja)

3,00

V ceno storitev za druge uporabnike je vključen 22 % DDV.

4.

Informacijske storitve in izobraževanje

Študenti in zaposleni na UM

Drugi uporabniki

4.1.

Tematske poizvedbe in svetovanje

brezplačno

24,00 + stroški izpisa

4.2.

Tematsko izobraževanje (za skupine po dogovoru, 2 šolski uri)

brezplačno

72,00

V ceno storitev za druge uporabnike je vključen 22 % DDV.

5.

Storitve Enote za domoznanstvo

5.1.

Digitalni posnetek do formata A3 (stran)

0,10

5.2.

Digitalni posnetek raritetnega gradiva, do formata A3 (stran)

0,50

5.3.

Digitalni posnetek iz mikrofilmov/mikrofišev (stran)

0,20

5.4.

Prenos digitalnih posnetkov po e-pošti ali na fizični nosilec uporabnika

brezplačno

5.5. Prenos digitalnih posnetkov na fizične nosilce zapisov (CD, DVD)

1,50

5.5.

Barvni izpis digitalnega posnetka/stran

0,15

Domoznansko gradivo se skenira v srednji ločljivosti od 200 do 300 dpi ob predhodni odobritvi (priloga k Pravilniku o splošnih pogojih poslovanja UKM).

 

6.

Najem dvorane in učilnic

Kulturne ustanove in članice UM

Drugi uporabniki

6.1.

Glazerjeva dvorana (do 2 uri)

61,00

132,00

6.2.

Glazerjeva dvorana (nad 2 do 6 ur)

92,00

199,00

6.3.

Glazerjeva dvorana (nad 6 ur)

178,00

392,00

6.4.

Učilnica Brede Filo (do 2 uri)

61,00

132,00

6.5.

Učilnica Brede Filo (nad 2 do 6 ur)

92,00

199,00

6.6.

Učilnica Brede Filo (nad 6 ur)

178,00

392,00

6.7.

Velika sejna soba (do 2 uri)

30,50

66,00

6.8.

Velika sejna soba (nad 2 do 6 ur)

46,00

99,50

6.9.

Velika sejna soba (nad 6 ur)

89,00

196,00

6.10.

Mala sejna soba (do 2 uri)

21,00

44,00

6.11.

Mala sejna soba (nad 2 do 6 ur)

31,00

67,00

6.12.

Mala sejna soba (nad 6 ur)

60,00

131,00

6.13.

Soba za skupinsko delo (do 2 uri)

21,00

44,00

6.14.

Soba za skupinsko delo (nad 2 do 6 ur)

31,00

67,00

6.15.

Soba za skupinsko delo (nad 6 ur)

60,00

131,00

6.16.

Razstavni prostor (na dan)

178,00

392,00


6.17.


Čitalnica UKM – ČUK (do 2 uri)

30,50 (članice UM brezplačno)

66,00


6.18.


Čitalnica UKM – ČUK (nad 2 do 6 ur)

46,00 (članice UM brezplačno)

99,50


6.19


Čitalnica UKM – ČUK (nad 6 ur)

89,00 (članice UM brezplačno)

196,00

V ceno najema je vključen 22 % DDV.

 

7.

Najem prostora za promocijo

Kulturne ustanove (članice UM)

Drugi uporabniki

7.1.

Notranji prostor (enota 1 m2/dan)

45,00 (članice UM brezplačno)

90,00

7.2.

Zunanji prostor (enota 1 m2/dan)

30,00 (članice UM brezplačno)

60,00

7.3.

Delitev gradiva v režiji UKM (na dan)

108,00

108,00

V ceno najema je vključen 22 % DDV.

 

8.

Publikacije UKM

8.1.

Publikacije iz zbirke Osebnosti in Dogodki ter katalogi

5,00

8.2.

Zborniki

13,00

8.3.

Zgoščenke

3,00

8.5.

Plakati

5,00

8.6.

Priložnostne znamke in razglednice

1,00

V ceno tiskanih publikacij UKM je vključen 9,5 % DDV, v ceno zgoščenke pa 22 % DDV.

 

9.

Bibliografska obdelava gradiva

Študenti in zaposleni na UM

Drugi uporabniki

9.1.

Bibliografija (vpis in vrednotenje) – 1 ura

brezplačno

24,00

9.2.

Katalogizacija – 1 ura

brezplačno

24,00

V ceno za druge uporabnike je vključen 22 % DDV.

 

10.

Knjigoveške storitve

10.1.


Vezava knjig

 

Z mehkimi platnicami

10,00

 

S trdimi platnicami - lepljen knjižni blok

15,00

 

S trdimi platnicami - šivan knjižni blok

18,00

10.2.

Vezava revij - šivane knjižne pole in trda platnica

20,00

10.3.

Izdelava zaščitne škatle po meri

25,00

10.4.

Knjigoveška ura

12,00

10.5.

Zahtevnejše vezave

po knjigoveški uri

 

V ceno je vključen 22 % DDV.

 

 

11.

Druge storitve UKM

11.1.


Prodaja odpisanih knjig

 

Knjige I. kategorije

1,00

 

Knjige II. kategorije

5,00

 

Knjige III. kategorije

10,00

V ceno je vključen 9,5 % DDV.

11.2.

Nosilna vrečka

1,00

V ceno je vključen 22 % DDV.


1 Velja za visokošolske knjižnice Univerze v Mariboru.
2 Velja za Univerzitetno knjižnico Maribor
Plačilo DDV: Kjer ni izrecno navedeno, da je v ceno vključen DDV, se le-ta ne plačuje v skladu z 42. členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3, Ur. l. RS 13/2011 s sprem. in dop. do 90/2015).

Cenik je priloga Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Univerzitetne knjižnice Maribor; posamezne storitve se izvajajo na podlagi določil tega pravilnika.

Cenik knjižničnih storitev Univerze v Mariboru za študijsko leto 2018/2019 je sprejel Strokovni svet UKM na 4. redni seji dne 28. 3. 2018 in UO UM na 5. izredni seji dne 29. 5. 2018.

Ravnateljica UKM
dr. Zdenka Petermanec

Predsednik UO UM
prof. dr. Gorazd Meško


 


Cenik v PDF datoteki