Iskalnik

Ekonomika podjetja

Rebernik, Miroslav
Širec, Karin
Z novo industrijsko revolucijo, ki jo ženejo digitalizacija in novi modeli poslovanja, se je dokončno uveljavila globalna konkurenčnost, ki zahteva premišljeno pridobivanje proizvodnih virov in skrbno gospodarjenje z njimi. Temu sledi tudi nova knjiga avtorjev prof. dr. Miroslava Rebernika in prof. dr. Karin Širec, ki upošteva tesno prepletenost teorije in prakse in uveljavlja sodoben pogled na podjetje in obvladovanje njegove ekonomike.   COBISS ID=287270144
Založba: 
GV
Letnica: 
2017
Področje: