Search form

Subject specialists

Subject specialists take care of the choice of materials and their subject headings, we provide information from a specific professional field, cooperate with faculties and libraries of the University of Maribor, provide help for the research and study process and organize courses in information literacy.


The University of Maribor Library subject specialist and their subject fields:

       
  Mateja Pongrac
B. A., Head of the Subject Specialists Department and the Austrian Reading Room
Kontakt:
(02) 25 07 471
mateja.pongrac@um.si

Področja dela:
Jezikoslovje

Književnosti

Avstrijska čitalnica

Germanistika

Medjezikovne študije-angleščina

Medjezikovne študije-nemščina
Psihologija

Pedagogika

Etnologija

Umetnost

Fotografija

Gledališče

Šport

  Boža Janžekovič
B. Sc., subject specialist and librarian
Kontakt:
(02) 25 07 441
boza.janzekovic@um.si

Področja dela:
Naravoslovje

Geologija

Biologija

Medicina

Kmetijstvo

Živilstvo

Biotehnologije

  Dejan Kac
B. A., subject specialist and librarian
Kontakt:
(02) 25 07 437
dejan.kac@um.si

Področja dela:
Geografija

  Nina Lončar
B. A., subject specialist and librarian
Kontakt:
(02) 25 07 433
nina.loncar@um.si

Področja dela:
Arheologija

Biografika

Zgodovina

 

Renata Močnik

B. A., subject specialist and librarian

Kontakt:
(02) 25 07 440
renata.mocnik@um.si

Področja dela:
Računalništvo
Standardizacija
Matematika
Fizika
Kemija
Inženirstvo
Gastronomija
Promet
Industrije in obrti
Oblikovanje

Arhitektura
Gradbeništvo

Strojništvo

  Miloš Petrovič
B. A., subject specialist and librarian
Kontakt:
Tel.: (02) 25 07 432
milos.petrovic@um.si

Področja dela:
Ekonomija
Pravo
Sociologija
Filozofija
Vojaške vede
Družbene vede

Logistika
Evropski dokumentacijski center

Sociološke teorije

Socialno delo
Socialna politika

  dr. Karmen Salmič Kovačič
univ. dipl. muz., bibliotekarka-skrbnica Glasbene in filmske zbirke
Kontakt:
(02) 25 07 472
karmen.salmic@um.si

Področja dela:
Glasba

Glasbeno gledališče

Film

Kinematografija in videoprodukcija

Glasbena in filmska zbirka

Glasbeni tiski

Rokopisi

Glasbeni zvočni posnetki

Videoposnetki

  Nataša Stadler
univ. dipl. rus. in bibl., bibliotekarka
Kontakt:
(02) 25 07 464
natasa.stadler@um.si

Področja dela:
Bibliotekarstvo

Tiskarstvo

Založništvo

  dr. Vlasta Stavbar
prof. geogr. in zgod., bibliotekarka
Kontakt:
(02) 25 07 434
vlasta.stavbar@um.si
Področja dela:
Domoznanstvo