Search form

Skuhala, Ivan

English

Osnovno šolo je obiskoval v Radgoni, nato se je vpisal na gimnazijo v Mariboru, kjer je leta 1867 opravil maturo. Šolanje je nadaljeval na bogoslovju. V mašnika je bil posvečen leta 1870. Do leta 1872 je delal kot kaplan v Žalcu in do leta 1975 v Slovenskih Konjicah, od koder je bil poklican za profesorja moralke na mariborsko bogoslovno učilišče. Tu je poučeval do marca 1886, ko je bil umeščen za župnika v Ljutomeru. 15. oktobra 1887 je bil imenovan za dekana.
Pod svoje pisanje se je podpisoval Gombar, Hujbersk ali I.S.-a. V 8. razredu je prevedel Vergilijeve Seljanke in dobil Schillerjevo nagrado. Kot kaplan v Žalcu je začel pisati Življenje in trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki ga je leta 1889 izdala Mohorjeva družba. V času, ko je bil kaplan v Slovenskih Konjicah je napisal Življenje Jožefa Rozmana, konjiškega nadžupnika. Svoje prispevke je objavljal v Slovenskem gospodarju, Slovencu, Vrtcu in Koledarju družbe sv. Mohorja.
 

Viri: 
Ivan Geršak, Ormoški spomini, Ormoška posojilnica, Ljubljana, 1902, str. 134-136.
Rokopisna zbirka UKM.