Iskalnik

Politika


Politična kultura v postjugoslovanskih družbah

Andrej Kirbiš

V knjigi Politična kultura v postjugoslovanskih družbah se analizira strukturo in makrodejavnike politične kulture, tj. politične in
družbene orientacije državljanov v postjugoslovanskih družbah. Rezultati kažejo, da so v socioekonomsko manj razvitih okoljih (Kosovo,
BIH in Makedonija) v večji meri prisotni elementi nedemokratičen politične kulture, vključno z avtoritarnostjo, tradicionalizmom,
tradicionalnim pogledom na spolne vloge in nacionalizmom. meddržavne razlikena merah ekonomske kulture - ekonomskega egalitarizma
in državnega paternalizma - so majhne, saj imajo vse postjugoslovanske družbe na obeh kazalnikih visoke povprečne vrednosti.


Affluence&influence

Gilens, Martin

V idealni demokraciji bi morali imeti državljani enak vpliv na vladno politiko.  Kot ugotavlja avtor knjige pa vladni politiki v ZDA upoštevajo v glavnem bogatejše sloje.  Knjiga prikazuje kako se je politična neenakost razvila v zadnjih desetletjih.