Iskalnik

Znanstveno raziskovanje


A guide to argumentative research writing and thinking : overcoming challenges

Wentzel, Arnold

Knjiga je namenjena zlasti novincem na področju znanstvenega objavljanja in opozarja na posebnosti, značilne za znanstveno pisanje.

COBISS.SI-ID: 24355046


Assembling the pieces of a systematic review : guide for librarians

edited by Margaret J. Foster, Sarah T. Jewell

Sistematičen pregled literature je metoda, s katero celovito osvetlimo področje raziskovanja in pridobimo pregled najnovejših raziskav na določenem področju, kar je podlaga za nadaljnje raziskovanje izbranega področja. Metoda sistematičnega pregleda literature je področje, na katerem lahko prav knjižničarji s svojim znanjem odigrajo ključno vlogo v poplavi informacij.

COBISS.SI-ID: 2679931