Iskalnik

Komisija za knjižnični sistem

Za obravnavanje in proučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj ima UKM stalno Komisijo za knjižnični sistem. Komisijo za knjižnični sistem sestavljajo ravnateljica UKM, ki ji predseduje, predstavniki članic, ki jih imenujejo senati članic, ter petina študentov, ki jih imenuje študentski svet univerze. Komisija na sejah obravnava in sklepa o vprašanjih s svojega področja.


V študijskem letu 2017/2018 so člani  KOMISIJE ZA KNJIŽNIČNI SISTEM PRI UKM

- Dr. Zdenka Petermanec, UKM, zdenka.petermanec@um.si
- Pred. dr. Blaž Markelj, FVV, blaz.markelj@fvv.uni-mb.si
- Ines Gusel, EPF, ines.gusel@uni-mb.si
- Prof. dr. Irena Ban, FKKT, irena.ban@um.si
- Doc. dr. Janja Batič, PeF, janja.batic@um.si
- Mag. Jerneja Prostor, PF, jerneja.prostor@um.si
- Mag. Ksenija Škorjanc, FKBV, ksenija.skorjanc@um.si
- Doc. dr. Marjan Senegačnik, FOV, marjan.senegacnik@fov.uni-mb.si
- Mojca Garantini, FF, mojca.garantini@um.si
- Mojca Markovič, FERI, mojca.markovic@um.si
- Nevenka Balun, FZV, nevenka.balun@um.si
- Doc. dr. Peter Šenk, FGPA, peter.senk@um.si
- Doc. dr. Simon Špacapan; FS, simon.spacapan@um.si
- Prof. dr. Uroš Milutinovič, FNM, uros.milutinovic@um.si
- Dr. Vesna Mia Ipavec FL; vesnamia.ipavec@um.si
- Zdravko Praunseis, FE, zdravko.praunseis@um.si
- Zorica Milinović, MF, zorica.milinovic@um.si
- Nina Malovrh, nina.malovrh@um.si
- David Borlinič Gačnik, PF
- Jure Pirc, PF
- Aljaž Sekolovnik, PF

Poslovnik komisije za knjižnični sistem


Zapisniki sej Komisije za knjižnični sistem:

Zapisnik 1. seje Komisije za knjižnični sistem_24_9_2009
Zapisnik 2. seje Komisije za knjižnični sistem_18_2010
Zapisnik 3. seje Komisije za knjižnični sistem_12_4_2010
Zapisnik 4. seje Komisije za knjižnični sistem_30_9_2010
Zapisnik 5. seje Komisije za knjižnični sistem_16_12_2010
Zapisnik 6. seje Komisije za knjižnični sistem_12_4_2011
Zapisnik 7. seje Komisije za knjižnični sistem_22_9_2011
Zapisnik 8. seje Komisije za knjižnični sistem_26_1_2012
Zapisnik 1. korespondenčne seje Komisije za knjižnični sistem_16_4_2012
Zapisnik 9. seje Komisije za knjižnični sistem_31_5_2012
Zapisnik 10. seje Komisije za knjižnični sistem_25_9_2012
Zapisnik 11. seje Komisije za knjižnični sistem_13_12_2012

Zapisnik_1._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_27_3_2014.docx
Zapisnik_12._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_14_2_2013.docx
Zapisnik_13._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_25_4_2013.docx
Zapisnik_14._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_26_9_2013.docx
Zapisnik_2_korespondencne_seje_kisum_19_6_2012.docx
Zapisnik_15._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_27_11_2013.docx
Zapisnik_3._korespondencne_seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_6_5_2013.docx
Zapisnik_3._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_11_9_2014.docx
Zapisnik_4._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_4_12_2014.docx
Zapisnik_5._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_19_3_2015.docx
Zapisnik 6. seje komisije za knjiznicni sistem
Zapisnik 7. seje komisije za knjiznicni sistem
Zapisnik 8. seje komisije za knjižnični sistem (9. 6. 2016)
Zapisnik 9. seje komisije za knjižnični sistem (27. 10. 2016)
Zapisnik 10. seje komisije za knjižnični sistem (8. 12. 2016)
Zapisnik 11. seje komisije za knjižnični sistem (23. 2. 2017)
Zapisnik 4. korespondenčne seje komisije za knjižnični sistem (23. 2. 2017)