Iskalnik

Let. 82 = n.v. 47, zv. 2/3

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - Studies
Andrej Rahten

Mednarodne okoliščine Maistrove akcije
(International Circumstances of Maister's Action)

Damijan Guštin

Strateško-operativna (za)misel Rudolfa Maistra o uporabi oboroženih sil v času gradnje nacionalne drzave 1918-1919
(The Strategic and Operative Idea (Thought) Rudolf Maister's to Use Armed Forces in the Times of Establishing the National State 1918-1919)

Vincenc Rajšp

General Maister in slovenska severna meja
(General Maister and the Slovene Northern Border)

Matjaž Klemenčič

Germanizacija slovenske Štajerske, ki jo je preprečil poseg generala Rudolfa Maistra
(Germanization of Slovene Styria which was prevented by the military intervention of general Rudolf Maister)

Tomaž Kladnik

General Maister in oblikovanje slovenskih oboroženih sil v letih 1990-1991 (General Maister and Formation of the Slovene Armed Forces in the Years 1990-1991)   

Radovan Pulko

Maistrovi sodelavci - borci za severna slovensko mejo z območja Ljutomera, Maribora in Ptuja
(Maister's Companions - Soldiers from Ljutomer, Maribor and Ptuj, Who fought for the Northern Slovene Border)

Lojze Penič

Veteranska organizacija borcev za slovensko severna mejo 1918-1919
(The Veterans' Organisation of the Soldiers Who Fought for the Slovene Northern Border 1918-1919)

Stane Kocutar

General Rudolf Maister in njegovi soborci v mariborskem časopisju 1918-1934
(General Rudolf Maister and his Soldiers in the Maribor Newspapers 1918-1934)

Marjan Toš

Davorin Polič, zamolčani Maistrov podpornik, sokolski vaditelj, narodno-politični in kulturni delavec pri Lenartu v Slovenskih goricah
(Davorin Polič, a Forgotten Maister's Supporter, "Sokol" Instructor, National, Political and Cultural Worker in Lenart v Slovenskih goricah)

Milan Lovrenčič

Smoter ustanavljanja in delovanja društev generala Maistra
(The Purpose of Establishing and Functioning of General Maister Societies)

Dragan Potočnik

General Rudolf Maister in domoljubje pri pouku zgodovine
(General Rudolf Maister and Patriotism in History Lessons)

Marjeta Ciglenečki

Upodobitve Rudolfa Maistra
(Rudolf Maister's Depictions)

Meta Kordiš

Oris začetkov slovenskega političnega plakata na primeru vizualne propagande za koroški plebiscit
(An Outline of the Beginnings of the Slovene Political Poster on the Basis of Visual Propaganda for the Koroska Plebiscite)

Jožica Čeh Steger

Rudolf Maister: ad anakreontskega do domovinskega in pokrajinskega pesnika
(Rudolf Maister: From Anacreontic to Patriotic and Local Poet)

Zinka Zorko

Završki slovenskogoriški govor
(The Speech in Zavrh in Slovenske gorice)

Marko Jesenšek

Položaj slovenskega jezika v Maistrovem času
(The Situation of the Slovene Language in Maister's Times)

  Zapisi - Notes
Vlasta Stavbar Maistrova knjižnica
Alenka Šelih, Andrej Rosina Spominski utrinki na deda, dr. Franja Rosina
  Kongresi in simpoziji - Congresses and symposia
Marko Jesenšek General Maister in njegovi sodelavci