Iskalnik

Let. 82 = n.v. 47, zv. 4

KAZALO - CONTENTS

 

  Jubileji – Anniversaries
Irena Gantar Godina Dr. Franc Rozman
  Razprave - Studies
Maksimiljan Fras Po sledeh mariborskega župana dr. Alojzija Juvana
(On the Trace of the Mayor of Maribor, Alojzij Juvan, PhD)
Radovan Pulko Ruska realna gimnazija v Slovenskih goricah
(The Russian Secondary Modern School in Slovenske gorice)
Boris Mlakar Odiseja primorskega slovenskega pisatelja Cirila Kosmača v 30. in 40. letih preteklega stoletja
(The Odyssey of the Slovene Costal Writer, Ciril Kosmač, in the 30ies and 40ies of the Last Century)
 Maruša Verbič Pregled zgodovine Zapadne slovanske zveze (Western Slavonic Association) v letih 1908–1950
(The Historic Overview of the Western Slavonic Association in the Years
between 1908 and 1950)
Rajmund Lampreht
Jernej Kirbiš
KLO Hotinja vas od osvoboditve leta 1945 do 1947. Potek obnove in dogodkov na ravni male kmečke vasi
(The Local Peoples’ Committee Hotinja vas From the Liberation in 1945 until 1947. The Reconstructions and Events on the Small Provincial Village Level)
Peter Wiesflecker Hiša kot »sveti kraj« v ljudskem verovanju in običajih pri koroških Slovencih
(The House as »Sacred Place« in Folk Belief and Customs of Slovenes Living in Koroška)
  Zapisi - Notes
Marjan Toš  Po Maistru ga bomo poimenovali
  Ocene in poročila – Reviews and reports
Marjan Žnidarič Tomaž Teropšič, Mitja Teropšič: Zmagovito Posavje
Marjan Toš Snježka Knežević in Aleksander Laslo: Židovski Zagreb – kulturnozgodovinski vodnik
Marjan Žnidarič Mirko Munda: Ob Muri in daleč čez. Korespondenca dr. Vaneka Šiftarja z nekaterimi pomurskimi rojaki
Ines Voršič Irena Stramljič Breznik: Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom