Iskalnik

Let. 83 = n.v. 48, zv. 1

KAZALO - CONTENTS
 

  Razprave - studies
Tomaž Ivešić Volitve v mariborsko-celjskem volilnem okrožju za Narodno skupščino 8. februarja 1925. Programi, agitacija in propaganda, izid volitev in potrditev mandatov
(The Elections for the National Assembly on 8th February 1925 in the
Maribor-Celje Electoral District. Programmes, Agitation
and Propaganda, Election Results and Mandates)
Miroslav Stiplovšek Uspešno delovanje samouprave mariborske oblasti (1927–1929) pod predsedstvom dr. Josipa Leskovarja in njegova prizadevanja za avtonomijo Slovenije v banskem svetu Dravske banovine v drugi polovici tridesetih let
(The Successful Activities of the Maribor Self-Government (1927–1929) under the Presidency of Josip Leskovar, Ph.D., and his Endeavours for the Slovene Autonomy in the Banovina Council of the
Drava-Banovina in the Second Half of the 1930s)
Mateja Habinc Kurentovanje kot sopomenka za pustovanje
(Kurentovanje as a Synonim for a Carnival)
Karel Gržan Kartuzija Jurklošter v ljubezenski zgodbi Friderika in Veronike
(The Jurklošter Carthusian Monastery in the Frederic and Veronika Love Story)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Franc Kuzmič, Andrej Pančur Judovska skupnost v Sloveniji na predvečer holokavsta
Marjan Toš, Bojan Godeša Čas odlo­čitev: katoliški tabor in začetek okupacije
Franc Kuzmič Zgodovinski spomin na prekmurske Jude
Marjan Toš Vsako leto eno ime ‒ preganjanje Judov na območju okupirane Jugoslavije 1941–1945 (Slovenija, Srbija) in slovenski pravičnik Andrej Tumpej. Znanstveno srečanje o raznarodovanju in holokavstu ob dnevu spomina na žrtve holokavsta
Katarína Kovácsová Praznovanja ob 90-letnici začetka poučevanja etnologije na Slovaškem
Alenka Valh Lopert, Melita Zemljak Jontes 22. Slovenski slavistični kongres, Slavistika v regijah – Maribor, Univerza v Mariboru, 29. 9.–1. 10. 2011