Iskalnik

Let. 83 = n.v. 48, zv. 2/3

KAZALO - CONTENTS
 

  In memoriam
Lojze Penič Mirko Fajdiga (1922–2012)
  Razprave - studies
Elke Hammer - Luza Zdravilišče Rimske Toplice v prvi polovici 19. stoletja
((The Spa Roman Bath / Rimske Toplice in the First Half of the 19th Century)
Jure Maček Oris šolstva v Mariboru in okolici v letih 1918–1941
(An Outline of the Educational System in Maribor and its Surroundings in the Period between 1918 and 1941)
Boris Mlakar Obveščevalna služba Slovenskega domobranstva
(The Slovene Home Guard Intelligence Service)
Peter Wiesflecker Posnemanje, iniciacija, predpisovanje. Pripombe k podeželski kulturi praznikov z zgodo­vinskega vidika na primeru Spodnje Ziljske doline (Imitation, Initiation and Prescription. Comments on the Rural Feasts from
a Historical Point of View and on the Case of the Lower Gail River Valley)
Mojca Ramšak Slovenske vinske kraljice: dokumentarno-vizualna razlaga identitetnih simbolov
(The Slovene Wine Queens: a Documentary-Visual Description of Identity Symbols)
  Kongresi in simpoziji - Congresses and Symposia
Franc Rozman 41. mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci/Mogersdorf (Avstrija, Fürstenfeld od 5. do 8. julija 2011)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš, Oto Luthar – Martin Pogačar Dežela senc (spomin na izgon in izginotje judovske skupnosti v Prekmurju)