Iskalnik

Let. 84 = n.v. 49, zv. 1

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Norbert Allmer Puščavniki in puščavnice na Spodjem Štajerskem v 18. stoletju
(The Eremites in Lower Styria in the 18th Century)
Marija Mojca Peternel Klagenfurter Zeitung in Slovenci v revolucionarnem letu 1848/49
(Klagenfurter Zeitung and Slovenes in the Revolutionary Year 1848/49)
Aljoša Špelec Volitve v okrajne zastope na Spodnjem Štajerskem v letih 1873 in 1876
(The Elections of County Representative Bodies in Lower Styria in 1873 and 1876)
Franc Rozman Slovenci v burski vojni
(Slovenes in the Boer War)
Tomaž Ivešić Delovanje dr. Franca Kulovca na čelu SLS in ključni dogodki pred vojno
(The Activities of Franc Kulovec, Ph.D., the Head of the Slovene People’s Party and the Key Events before the War)
Bernard Rajh Prispevki za slovensko kulturno zgodovino
(Contributions to the Slovene Cultural History)
Polonca Šek Mertük Obdobja preučevanja trpnega glagolskega načina v slovnicah slovenskega jezika (od A. Bohoriča, 1584, do J. Toporišiča, 2004)
(The Periods of Passive Voice Research in Grammars of the Slovene Language /From A. Bohorič, 1584, to J. Toporišič, 2004/)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš, Oto Luthar: Po robovih spomina. Antisemitizem in uničenje prekmurske judovske skupnosti
Marjan Toš Kako je biti Jud v Mariboru in v Lendavi.
Projekt o dunajski judovski identiteti skozi objektiv Petra Rigauda na dokumentarni razstavi v mariborski Sinagogi (24. 1.–26. 2. 2013) in v domu kulture Lendava (1. 3.–31. 3. 2013)