Iskalnik

Let. 84 = n.v. 49, zv. 4

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - Studies
Peter Wieseflecker Mit in arhetip o koncu sveta. Podor Dobrača leta 1348 v kolektivnem spominu v Spodnji Ziljski dolini
(The Myth and the Archetype of the End of the World – the Rockslide of Dobratsch in 1348 and its Position in Within the Collective Memory of the Gailtal)
Borivoj Breže Josip Hutter z vidika družbene odgovornosti
(Josip Hutter from the Social Responsibility Perspective)
Mateja Ratej Drugi jugoslovanski gasilski kongres v Ljubljani – zadnja velika manifestacija katoliške politične misli pred začetkom druge svetovne vojne
(The second Yugoslav Firefighter Congress in Ljubljana – the last great Manifestation of the Catholic Political Thought before the Beginning of the World War II)
Karel Gržan O ženski in moškem ter njunem poslanstvu v dramatiki Stanka Majcna
(On a woman and a man and their mission in Stanko Majcen’s plays)
Mateja Hadler Značilni elementi v romski mladinski književnosti
(Typical Features of the Romani Youth Literature)
Tjaša Markežič Raba priimkovnih feminativov nekoč in danes
(The Use of Surname Feminatives in the Past and Today)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Oskar Habjanič Obrt na Ptujskem: Zbornik ob 40-letnici OOZ Ptuj
Marjan Toš Slovenski judje in holokavst: zgodovina in posledice. Zbornik referatov in prispevkov z znanstvenih srečanj Šoa ‒ Spominjajmo se 2012/2013