Iskalnik

Let. 85 = n.v. 50, zv. 2/3

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Boris Golec Potomci J. V. Valvasorja v Gradcu in Mariboru ter njihov odnos do slovenstva
(Janez Vajkard Valvasor’s Offspring in Graz and Maribor and their Attitude towards the Slovenehood)
Miran Aplinc Mit o obstoju velikih družin v obdobju 1869 do 1924 na primeru župnije sv. Mihaela v Šaleški dolini
(The Myth of the Existence of large Families in the Period from 1869 to 1924 in the Case of the Parish St. Michael in Šaleška dolina)
Mateja Ratej Vojna po vojni – vrnitev vojnega ujetnika Štefana Murka leta 1920
(A War after the War – the Return of Prisoner of War, Štefan Murko, in 1920)
Rok Šuligoj Ali je bila vojna ob razpadu SFRJ v Republiki Sloveniji državljanska vojna?
(Was the War in the Republic of Slovenia during the Disintegration of the Social Federal Republic of Yugoslavia (SFRJ) a Civil War?)
Zinka Zorko, Anja Benko Pravljice Avgusta Pavla v prekmurskem cankovskem govoru
(Fairytales by Avgust Pavel in the Prekmurje Cankova speech)
  Replika - Reply
Bojan Godeša Ob članku Tomaža Ivešića Delovanje dr. Franca Kulovca na čelu SLS in ključni dogodki pred vojno
  Ocene in poročila - reviews and reports
Marjan Toš Slovenski Judje: Zgodovina in holokavst III
Marjan Toš Novi pripomoček za ozaveščanje in učenje o holokavstu. Neznane sledi (judovstvo, antisemitizem in holokavst v slovenski zgodovini)