Iskalnik

Let. 85 = n.v. 50, zv. 4

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Marjan Toš Ob 200-letnici rojstva in 140-letnici smrti Oroslava (Jurija) Cafa, slovenskogoriškega rojaka od Svete Trojice
(The 200th Birth and the 140th Death Anniversary of Oroslav (Jurij) Caf, a Compatriot from Sveta Trojica in Slovenske gorice)
Jure Gašparič Parlamentarna zgradba v prvi Jugoslaviji
(The Parliamentary Building in the First Yugoslavia)
Marija Mojca Peternel Maribor ali ‘Marburg an der Drau’? Spreminjanje nacionalne identitete mesta v prvi polovici 20. stoletja
(Maribor or ‘Marburg an der Drau’? Changing of the City’s National Identity in the First Half of the 20th Century)
  Ocene in poročila - reviews and reports
Marjan Toš Janez Premk, Mihaela Hudelja: Tracing Jewish heritage: a guidebook to Slovenia
Marjan Toš Carl Lutz in steklena hiša v mariborski Sinagogi