Iskalnik

Let. 86 = n.v. 51, zv. 2/3

KAZALO - CONTENTS

 

  Jubileji – anniversaries
Irena Marković, Maruša Verbič Koprivšek 60 let red. prof. dr. Matjaža Klemenčiča
  Razprave - studies
Rajmund Lampreht Izvor in razvoj gospodov Mariborskih
(The Origins and the Development of the Maribor Nobility)
Andrej Pastar Primerjava cenzurnih sistemov v prvi polovici 19. stoletja v celinski Evropi
(Comparison of Censorship Systems in the First Half of the 19th Century Continental Europe)
Damjan Hančič Revolucionarno nasilje v Ljubljani v letih 1941 in 1942
(The Interwar Revolutionary Violence in Ljubljana in the Years 1941 and 1942)
Jedert Vodopivec Tomažič, Žiga Šmit, Helena Fajfar Ptujski izvod Gratae posteritati: poškodbe in analiza barvnih snovi z metodo
PIXE
(The Ptuj Copy of Gratae Posteritati: Damages and the Analysis of Colouring Materials with the Use of the PIXE Method)
David Bedrač Poezija osrednjih štajerskih in prekmurskih pesnikov, rojenih po letu 1970
(Poetry by the Central Styria and Prekmurje Poets Born After 1970)
Martina Potisk Medkulturnost in avtoetnografski diskurz v romanu Lojzeta Kovačiča Otroške stvari
(Interculturality and the Autoethnographic Discourse in the Novel Otroške stvari by Lojze Kovačič)
  Replika - Reply
Tomaž Ivešić Odgovor na odgovor
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš, Dr. Božo Repe: S puško in knjigo
Borivoj Breže Sašo Radovanovič, Senka Dreu: Maribor
pod točo bomb – Taborišče smrti
Marjan Toš Mednarodno znanstveno srečanje vsako leto eno ime: Marko Rosner. Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta Šoa – Spominjajmo se 2015
Marjan Toš Judje na Slovaškem