Iskalnik

Let. 87 = n.v. 52, zv. 4

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Dejan Kac Mariborski železniški most 1846–1866–2016
(The Maribor Railway Bridge 1846-1866-2016)
Tin Mudražija Pionirska vloga Nemcev pri organiziranem igranju nogometa v Mariboru in mariborsko-nemški nogometni klubi
(The Pioneering Role of Germans in Organized Football and German Football Clubs in Maribor) .
Irena Mavrič-Žižek Kulturno življenje na Ptuju med okupacijo
(The Cultural Life in Ptuj during the Occupation)
Irena Mavrič-Žižek Okupatorjevo šolstvo v ptujskem okrožju 1941–1945
(The Educational System of the Occupying Forces in the Ptuj District in the period between 1941 and 1945)
Franci Pivec Vekoslav Grmič za življenje brez strahu
(Vekoslav Grmič for Life without Fear)
  Pogledi - Perspectives
Marjan Žnidarič Škof Grmič in NOB . Odnos katoliškega škofa in teologa do slovenskega osvobodilnega boja v letih 1941–1945
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Nina Ditmajer Marko Jesenšek: Poglavja iz zgodovine vzhodnoštajerskega jezika
Marjan Toš Prišo je glas – Prekmurci v vojni 1914–1918