Iskalnik

Let. 88 = n.v. 53, zv. 4

KAZALO - CONTENTS

 
 

Razprave - studies

Miha Šimac Upor 2. gorskega strelskega polka v Codroipu 1918
(The Revolt of the 2nd Imperial-Royal State Alpine Rifles in Codroipo in 1918)
Irena Mavrič-Žižek Slovenizacija nemškega šolstva na Ptuju po koncu prve svetovne vojne
(“Slovenisation” of the German Education in Ptuj after World War I)
Milan Mrđenović Odziv ameriških Slovencev na dogodke v Evropi leta 1938 in splošen prikaz političnega stanja na pragu druge svetovne vojne
(Feedbacks of American Slovenes on Events in Europe in 1938 and Presentation of Political Situation at the Outbreak of World War II)
Dušan Tomažič Herta Gabrijele Schindler (Haas, Krstev) »Vera Savić«. Predniki in potomci (1914–2010)
(Herta Gabrijele Schindler (Haas, Krstev) “Vera Savić”. Ancestors and Descendants (1914–2010)) .  .  .  .  .  .  .
Rado Podgorelec Ferdinand Lupša. Žrtev dveh režimov
(Ferdinand Lupša: A Victim of two Regimes)
Polonca Šek Mertük Trpne konstrukcije v Knižici spitavanja teh pet glavnih štükov keršanskoga navüka (1777)
(Passive Constructions in Knižica spitavanja teh pet glavnih štükov
keršanskoga navüka (1777))
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marija Mojca Peternel Niko Hudelja: Nemško-slovenski zgodovinski slovar