Iskalnik

Let. 89 = n.v. 54, zv. 3

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Stane Granda Ženski samostani na Slovenskem
(Women Monasteries in Slovenia)
Aleš Maver Časi Margarete Puhar: cerkveno in kulturno ozračje na Štajerskem v 19. stoletju
(Times of Margareta Puhar: Ecclesiastical and Cultural Atmosphere in Styria in the 19th Century)
Sonja Bezjak V kakšnih družbenih okoliščinah je živela in delovala Margareta Puhar
(Social Circumstances of Margareta Puhar’s Life and Work)
Vinko Škafar Mariborske šolske sestre in sv. Frančišek Asiški
(School Sisters of Maribor and St. Francis of Assisi)
Avguštin Lah Teološka in duhovna obnebja konstitucij šolskih sester
(Theological and Spiritual Skies of the School Sisters Constitutions)
Karel Gržan Po Jezusovem zgledu naklonjene/sklonjene k ljudem v stiskah življenja
(Following Jesus’ Example and Inclining to/Bowing Down to People in Need)
Marko Jesenšek Margareta Puhar in slovenski (učni) jezik
(Margareta Puhar and Slovene (as a Teaching) Language)
Fanika Krajnc-Vrečko Margareta Puhar in šolstvo v Mariboru med obema vojnama
(Margareta Puhar and Education in Maribor between the Two Wars)
Matjaž Klemenčič Etnično šolstvo med Slovenci v ZDA s posebnim ozirom na delovanje slovenskih šolskih sester
(Ethnic Education among Slovenes in the United States, with Special Emphasis on the Work of Slovene School Sisters of St. Francis of Christ
the King)
Bogdan Kolar Šolske sestre med slovenskimi izseljenci v Egiptu
(The School Sisters among the Slovene Emigrants in Egypt
Nina Ditmajer Frančiškanska knjižnica in knjižnica šolskih sester
v Mariboru (The Franciscan Library and the Library of the
School Sisters in Maribor)
Polonca Majcenovič Spomini šolskih sester
(Memoirs of the School Sisters)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marko Jesenšek Mati Margareta in šolske sestre; 200-letnica rojstva matere Margarete Puhar. Znanstveni simpozij. Maribor, 14. 3. 2018.