Iskalnik

Letn. 78 = n.v. 43, št. 1

KAZALO / CONTENT

 

  Im memoriam
Marjan Žnidarič Milan Ževart 1927-2006 
  Razprave - studies
Matjaž Ravbar Politično delovanje karpatskih Nemcev
(Political activities on the part of carpathian Germans)
Matejka Križan Katoliško politično društvo v Mariboru v luči Slovenskega gospodarja
(The catholic political society in Maribor as viewed by Slovenski gospodar)
Marjan Toš Franc Robič (1841-1913), Profesor, slovenski javni in narodnobuditeljski delavec, deželni in državni poslanec, umni gospodar
(Franc Robič (1841-1913), teacher, slovenian public and national renaissance promotor, provincial and state deputy, wise master)
Boris Mlakar Tragično srečanje z revolucijo: primer Narteja Velikonje
(A tragic meeting with the revolution: the case of Narte Velikonja)
Aleksander Lorenčič Gospodarstvo v ptujski občini v osemdesetih
(The economy in the Ptuj municipality during the eighties)
Borut Zidar Pojmi pri zgodovini v osnovni šoli
(Concepts in the subject of history in elementary school)
Irena Stramljič Breznik Historiat poimenovalne in pojmovne raznolikosti za leksemske združbe v slovenistiki
(The history of the denominational and conceptual variety for leximic associations in slovenian linguistic studies)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Peter Wiesflecker Miha Preinfalk: Po sledeh mogočnega tura
Franc Rozman Štefan Kočevar - rodoljub slovenski
Marjan Toš Ptuj in leto 1991, Spominski zbornik pričevanj, spominov ion dokumentov
Emil Tokarz Marko Jesenšek: The slovene language in the alpine and pannonian language area: the history of the slovene language