Iskalnik

Letn. 78 = n.v. 43, št. 2/3

KAZALO - CONTENTS
 

  Razprave - studies
Stanislav Južnič Plovba proti toku
(Upstream navigation)
Andrej Studen "Ne pij več in bodi srečen!" Poročila dunajskega Gesundheits-Zeitung o protialkoholnem gibanju v Ameriki in Evropi v 30-ih letih 19. stoletja
("Do not drink nad be merry!" Reports by the Vienna Gesundheits-Zeitung on the anti-alcohol movement in America and in Europe during the 30s of the 19th century)
Jerneja Pavlič Kulturno življenje celjskih Nemcev med prvo svetovno vojno
(Cultural life of the Celje Germans during the first world war)
Bruno Hartman Mariborsko filharmonično društvo
(The Maribor philharmonic society)
Marko Žuraj Ustanovitev in delovanje Jugoslovanske demokratske stranke na Štajerskem v letih 1918-1920
(The establishment and the development of the Yugoslav democratic party in Styria, 1918-1920)
Ljubica Šuligoj Primorski begunci med svetovnima vojnama na ptujskem območju
(Littoral refugess between between the two world wars in the Ptuj area)
Aleksander Lorenčič Stečaji in usoda večjih podjetij na Ptujskem v tranzicijskem obdobju
(Bankruptcies and the fate of major enterprises in the Ptuj region during the transition period)
Tanja Hohnec "Muzealizacija" kulturnega spomenika na primeru celjske regije
(The "musealization" of a cultural monument, the case of the Celje region)
Mojca Tomišić Obravnava glagolov s se v vzhodnoštajerskih slovnicah
(The treatment of verbs with se in Eastern slovene grammars)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Franc Rozman Darko Friš, Mateja Matjašič Friš: Turner Pavel: Objava arhivskih dokumentov  
Marjan Toš Valentina Varl: Pohorsko steklo - steklo z dušo 
Nada Šabec Thomas F. Magner, Dunja Jutronić: Rječnik splitskog govora - A dictionary of Split dialect
Jožica Čeh Prvi slovenski narečni roman. Jože Ftičar: Za napršnjek vedrine I,II