Iskalnik

Letn. 78 = n.v. 43, št. 4

KAZALO / CONTENT

  In memoriam
Jože Žontar Anton Leskovec (1928-2007) 
  Razprave - Studies
Nenad Plemeniti Loški grad, leto 1315 in bojna oprema posameznika
(The Loka Castle, the Year 1315 and the Individual's Battle Gear) 
Dejan Zadravec Ignac Marija grof Attems in gospostvo Podčetrtek do začetka 18. stoletja
(Ignac Marija Count Attems and the Podčertek Manor until the 18th Century)
Darko Štrafela Državnozborske volitve na slovenskem Štajerskem leta 1911
(The National Assembly Elections in the Slovene Styria in 1911)
Aleš Marđetko,
Hilda Bedrač
Po sledeh nekdanjih mlinov v občini Trnovska vas
(On the Track of Onetime Mills in the Trnovska vas Municipality)
Marjan Toš Pol stoletja organiziranega sladkovodnega ribištva na lenarškem območju
(Half a Century of Organised Fresh WaterFishing in the Lenart Area)
Matej Vranješ Ovčerejci, lovci, naravovarstveniki, podjetnik? Pogled na Triglavski narodni park in
dediščino iz doline Trente

(Breeders, Hunters, Nature Conservationsts, Businessmen? A Look at the Triglav
National Park and the Trenta Valley Heritage)
Božidar Jezernik Podoba Valentina Vodnika in razumevanje njegove ode Ilirija oživljena
(The image of Valentin Vodnik and his "Illyria Enlivened")
  Mnenja - Opinions
Bruno Hartman Protislovni navedek
  Ocene in poročila - Reviews and reports
Franc Rozman Fritz Fellner - Doris A. Corradini: österreichische Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. Ein biographisch - bibliographisches Lexikon 
Peter Wiesflecker Wolfram Dornik - Rudolf Grasmug - Stefan Karner (Hg.): Grenzenlos. Oesterreich. Slowenien und Ungarn 1914-2004. Beitragsband zur Austellung im Gerberhaus Fehring

Marjan Toš,
Tone Petek

Podvolovljek skozi čas 
Jerneja Ferlež, Ivanka Počkar Dve gasi, dva policaja, sto obrtnikov: življenje mestnih obrtnikov od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne na primeru Brežic 
Marija Makarovič, Mojca Ramšak Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji/Social and Cultural Imagery of Breast Cancer in Slovenia 
Marjan Toš Vsakdanjik v judovski tradiciji (Dokumentarna razstava v mariborski Sinagogi 2.9.-14.9.2007)