Iskalnik

Letn. 80 = n.v. 45, št. 1

KAZALO - CONTENTS

 

  Posebni dosežki in življenjska dela - Special achievements and life's works
  Marko Jesenšek, Mihaela Koletnik, Zaslužna red. prof. dr. Zinka Zorko - redna članica SAZU
  Razprave - Studies
Aljoša Špelec Brandstetterjeva afera in nadomestne volitve za državnega in deželnega poslanca
(Brandstette's affair and the By-elections for the state- and country member of parliament)
Franc Rozman Feldmaršallajtnant Julius Anton baron Schmigoz (1821-1889)
(Field Marshal Lieutenant Julius Josef Anton Baron Schmigoz (1821-1889) 
Miha Sluga Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni. I. del: Od sarajevskega atentata do vojne z Italijo
(The slovene soldiers in world war I. Part one: From the Sarajevo assassination till the war with Italy) 
Uroš Koštric Odporniško gibanje v Prekmurju in Prlekiji leta 1941
(Partisan fight in Prekmurje) 
Lea Kužnik Dediščina igrač na Slovenskem
(Toys in Slovenia) 
Marko Jesenšek Nastanek in razvoj vzhodnoštajerskega knjižnega jezika
(The origins and developments of the east Styria standard language)
  Kongresi in simpoziji - Congresses and symposia
Franc Rozman 38. mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Mogersdorf (Varaždin, 1.-4. julij 2008) 
  Ocene in poročila - Reviews and reports
Marjan Toš Samostani na Slovenskem do leta 1780
Marjan Toš Vergangen und vergessen - preteklo in pozabljeno. Fotografsko iskanje sledi izgonule kulture v Sloveniji - dokumentarna razstava v Pavlovi hiši v Potrni
Marko Jesenšek Panonsko lončarstvo in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave 
Natalija Ulčnik Slavia Centralis (SCN) - nova humanistična revija