Iskalnik

Letn. 80 = n.v. 45, št. 2/3

KAZALO - CONTENTS

 

  In memoriam
Marjan Žnidarič France Filipič (1919-200)
  Razprave - studies
Marjan Toš Dr. Fran (Franjo) Rosina - trden Slovenec in pošten rodoljub, pokončni sokol in Maistrova desna roka
(Fran (Franjo) Rosina, Ph.D. - A firm Slovene and an honest patriot , an uprigt sokol and Maister's right hand 
Aljoša Špelec Delovanje spodnještajerskih slovenskih poslancev v državnem zboru 1891-1907
(Activities of the Lower Styria Slovene members of Parliament between 1891 and 1907) 
Avgust Lešnik Prva ruska revolucija (1905-1907) v vočeh ruske in evropske socialne demokracije
(The first Russian revolution (1905-1907) in the eyes of the european social democracy) 
Miha Sluga Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni, II. del: Vrhunec velike vojne
(Slovene soldiers in world war I, part II: The pinnacle of the great war)
Marko Žuraj Diferenciacija liberalnega tabora z vidika njegovega delovanja na Štajerskem v letih 1919-1923
(Differentiation of the Liberal party from the point of view on its activities in Styria between 1919-1923)
Radovan Pulko Organizacije ruskih emigrantov na Slovenskem 1921-1941
(Organisations of Russian emigrants in Slovenia between 1921-1941) 
Aleksander Lorenčič Makroekonomski kazalci Slovenije v času tranzicije: od recesije in stabilizacije preko okrevanja do vstopa v Evropsko unijo
(Macroeconomic stabilization in the times of transition: from recession through recovery to entry into the European Union)
Mihaela Koletnik Poljedelsko izrazje v zgornjeprleških govorih
(Agricultuiral terminology in the Upper-Prlek dialects) 
  Ocene in poročila - Reviews and reports
Marjan Toš Klemen Jelinčič Boeta: Kratka zgodovina Judov 
Franc Kuzmič Alojz Jembrih: Stipan Konzul i "Biblijski zavod" u Urachu 
Franc Kuzmič Gene S. Whiting: Zrinksi, Međimurje i reformacija