Iskalnik

Letn. 81 = n.v. 46, št. 2/3

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - Studies
Boris Golec Komaj znano in še neznano vplivno meščansko sorodstvo PrimožaTrubarja
(The hardly known and the unknown influential middle-class relatives of Primož Trubar)
Irena Marković Odkrivanje zahodnega dela Severne Amerike v začetku 19. stoletja. Ekspedicija Lewisa in Clarka (1804-1806). I. del: Pomen političnega in ekonomskega razvoja Združenih držav Amerike od 1776 do 1809 za ekspedicijo Lewisa in Clarka
(Discoverin g the West part of the North America in the beginning of the 19th century. The Lewis and Clark expedition (1804-1806). Part I.: The importance of the political and economic development of the United States of America between 1776 and 1809 for the Lewis and Clark expedition)
Franc Rozman Dogodki v revolucionarnem letu 1848 po podatkih iz ptujskega Zgodovinskega arhiva
(Events in the revolutionary year 1848 according to the records of the Ptuj historical archives)
Nina Hriberšek Vuk Mariborsko olepševalno društvo in mestna turistična ponudba v zadnjih desetletjih pred prvo svetovno vojno
(The Maribor euphemistic society and the city's Tourist offer in the last decades before the world war I) 
Aljaž Mejal Delovanje dr. Miroslava Ploja na Dunaju po I. svetovni vojni (1919-1920)
(The activities of Miroslav Ploj, Ph.D. in Vienna after the World war I. (1919-1920)) 
Peter Simonič Prostorske in časovne prilagoditve slovenske politične mitologije in rituala
(The spatial and chronological adjustments of the slovene political mythology and ritual)