Iskalnik

MODULI INFORMACIJSKEGA OPISMENJEVANJA ZA ŠTUDENTE, DIJAKE IN DRUGE UPORABNIKE


29. September 2018

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite modulov informacijskega opismenjevanja, ki so namenjeni podpori študiju in pridobivanju kompetenc.

Moduli so  namenjeni:

1. osnovam informacijskega opismenjevanja: COBISS/OPAC, mCOBISS, Kje je kaj v UKM? E-viri dostopni na UM;

2. iskanju, vrednotenju in etični rabi temeljnih študijskih virov in literature;

3. znanstvenemu komuniciranju: Kako napisati znanstveni članek? Načela znanstvenega komuniciranja in vrednotenje bibliografij, Povečajte svoj raziskovalni vpliv, Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov, Uporaba orodij za citiranje …

3. 1 tujim študentom: Library Service for International Students;

3. 2 individualni pomoči pri pripravi dispozicije: relevantnost, disertabilnost: http://libguides.ukm.um.si/content.php?pid=597490 ;

4. brucem: Uvajalni teden za bruce;

5. študentom ob začetku študijskega leta: Študentski oktober v UKM: https://www.ukm.um.si/sites/default/files/u6/program_so_2015.pdf ;

6. drugim oblikam podpore študiju in raziskovanju: vabljena predavanja, prireditve, razstave …

Seznam modulov in prijava: http://libguides.ukm.um.si/content.php?pid=597254&sid=4924831 .

Prva pomoč:

Dodatne informacije vam bo posredovala koordinatorica izobraževanja ga. Kristina Šrot:  tina.srot@um.si.