Iskalnik

Oddaja doktorskih del

KONTAKTI
 

Bernarda Korez
Tel: (02) 25 07 447
bernarda.korez@um.si
bibliografije.ukm@um.si

Dosegljiva vsak delovni dan
od 8.00 do 14.30,
razen v soboto, oz. po dogovoru.

mag. Dunja Legat
Tel: (02) 25 07 478
dunja.legat@um.si


Dosegljiva vsak delovni dan
od 8.00 do 14.30,
razen v soboto, oz. po dogovoru.

 

Oddaja doktorske disertacije v podatkovno zbirko Dissertations and Theses

S študijskim letom 2012/2013 je Univerza v Mariboru uvedla oddajo doktorskih del Univerze v Mariboru tudi v mednarodno bibliografsko bazo Dissertations and Theses. Tako se Univerza v Mariboru uvršča v skupino univerz, ki sistematično združujejo izvirno znanstveno delo pod okriljem podatkovne zbirke, ki je mednarodno uveljavljena kot primarni vir iskanja tovrstnih informacij.

Podatkovna zbirka Dissertations and Theses:

 • je mednarodna bibliografska baza doktorskih disertacij in magistrskih diplom z vsega sveta;
 • vključuje več kot 3000 univerz in drugih visokošolskih ustanov z vsega sveta;
 • Univerza v Mariboru je prva univerza v Sloveniji, ki v to zbirko sistemsko vključuje svoja doktorska dela.


Prednosti vključitve doktorske disertacije v podatkovno zbirko Dissertations and Theses:

 • vključitev doktorskih disertacij v največjo mednarodno podatkovno zbirko doktorskih disertacij;
 • večja prepoznavnost znanstvenoraziskovalnega dela Univerze v Mariboru in posameznega avtorja v svetu;
 • zagotovljeno trajno arhiviranje v Library of Congress (Univerza v Mariboru bo imela dostop do svojih doktoratov tudi, če ne bi imeli več dostopa do celotne zbirke);
 • ob prodaji izvoda doktorske naloge v elektronski ali tiskani obliki avtorju pripada delež dohodka.


Obveznosti avtorja:

 • po sklepu Senata Univerze v Mariboru je oddaja doktorske disertacije v podatkovno zbirko Dissertations and Theses obvezna;
 • storitev je brezplačna;
 • doktorska disertacija se odda v formatu PDF prek portala Proquest v bazo Dissertations & Theses, ki je dosegljiv prek Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru, zavihek PQDT – Oddaja doktorskih nalog;
 • avtor se pri oddaji naloge v bazo Dissertations and Theses odreče materialni avtorski pravici samo za oddan izvod doktorske naloge; Proquest ima tako neekskluzivno materialno avtorsko pravico le do oddanega izvoda naloge v formatu PDF, pri tem pa avtorju pripadajo tantieme ob prodaji;
 • avtor odda celotno besedilo naloge v obliki PDF, vendar je v podatkovni zbirki vidnih le prvih 20 strani. Uporabnikom podatkovne zbirke so tako brezplačno vidni samo povzetek, bibliografski podatki in nekaj prvih strani naloge;
 • avtor ima proti plačilu možnost objaviti doktorsko nalogo tudi kot prosto dostopno besedilo, kar je svetovni trend v sodobnem znanstvenem komuniciranju (PQDT Open).

Postopek oddaje naloge v bazo ProQuest Dissertations and Theses

Informativna zloženka