Iskalnik

Vpis

Vpis v Univerzitetno knjižnico Maribor lahko opravite vsak dan v izposoji v prvem nadstropju, ob delavnikih med 8. in 19. uro ter ob sobotah med 9. in 13. uro.

V Univerzitetno knjižnico Maribor se lahko včlanijo državljani Republike Slovenije in tuji državljani, stari nad 15 let. Tuji državljani brez stalnega bivališča v Republiki Sloveniji potrebujejo za izposojo gradiva na dom poroka. Porok je lahko polnoletni državljan Republike Slovenije, ki je sam član knjižnice, ali pravna oseba, registrirana v Sloveniji. Poroka ne potrebujejo tuji državljani, ki so študenti Univerze v Mariboru, ter državljani EU, ki so vpisani na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji in to izkažejo z ustreznim dokumentom.


Za vpis potrebujete:

- osebno fotografijo v klasični obliki 3,5 x 4,5 cm (študenti UM je ne potrebujejo),
- veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje),
- člani nad 18. let starosti ob vpisu plačajo še članarino (glej cenik).

Poleg navedenega potrebujete za vpis:
- študenti UM študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu (članarino so poravnali ob vpisu na fakulteto UM),
- študenti drugih visokošolskih zavodov študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu (ob vpisu plačajo članarino po ceniku),
- dijaki dijaško izkaznico ali potrdilo o vpisu (do 18. leta so članarine oproščeni),
- brezposelni predložijo potrdilo Zavoda za zaposlovanje (članarine so oproščeni).

Ob vpisu vsi člani (razen študentov UM) plačajo še strošek izdelave nove članske izkaznice (glej cenik).

Z vpisom v UKM ali v katero koli visokošolsko knjižnico Univerze v Mariboru si pridobite članstvo v vseh knjižnicah v tem sistemu.


ČLANSKA IZKAZNICA

S 1. 10. 2014 je Univerzitetna knjižnica Maribor uvedla novo člansko izkaznico s fotografijo, ki je opremljena s čipom in bo omogočala nekatere nove storitve v knjižnici.

Člansko izkaznico proti plačilu pridobijo vsi novovpisani člani in člani, ki to želijo. Stare članske izkaznice (papirnate s fotografijo in plastične brez fotografije) bodo v veljavi do 30. 9. 2016.

Študenti UM kot člansko izkaznico uporabljajo študentsko izkaznico.

Članska izkaznica ni prenosljiva. Član knjižnice je odgovoren za njeno uporabo.

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja UKM

Dobrodošli v Univerzitetni knjižnici Maribor!