Iskalnik

Zbirka modelov organov

KONTAKT
 

Boža Janžekovič
Tel.: (02) 25 07 441
E-mail: boza.janzekovic@um.si  

Dosegljiva vsak delovni dan, razen sobote, od 8.00 do 14.30
oz. po dogovoru

Odprtost zbirke
vsak delovni dan od 8.00 do 19.00,
v soboto od 9.00 do 13.00

 


Zbirko modelov organov človeškega telesa sestavljajo modeli posameznih organov človeškega telesa, izdelani iz umetne snovi v naravni ali povečani velikosti. V zbirki je 31 modelov. Vsi so sestavljeni iz manjših delov in jih je možno sestavljati in razstavljati, da je nazorneje prikazana struktura posameznega organa. Vsak model je dopolnjen s seznamom imen anatomskih struktur v strokovni terminologiji in v različnih tujih jezikih. Zbirko postopoma obnavljamo. V letu 2012 smo zbirko dopolnili z novim skeletom. 2013 pa smo dokupili dvojnice petih modelov.Zbirka je namenjena uporabnikom, ki jih zanima anatomija človeškega telesa. Zbirka modelov organov človeškega telesa je hranjena in dostopna v Študijski sobi za anatomijo, ki je v drugem nadstropju knjižnice. Zbirko modelov organov človeškega telesa v študijski sobi dopolnjuje priročna zbirka učbenikov, atlasov in priročnikov za študij anatomije človeka. Uporaba zbirke je možna le v Študijski sobi za anatomijo. Študijsko sobo lahko uporablja posameznik ali skupina največ štirih uporabnikov. Za uporabo študijske sobe in s tem zbirke modelov organov se uporabniki dogovorijo z nadzornikom prostega pristopa ali s strokovno referentko. Uporabniki si sami poiščejo podatke (ime modela in signaturo) o modelu, ki ga bodo potrebovali za študij. Podatki so dostopni v lokalnem katalogu UKM COBISS/OPAC in v Katalogu modelov organov človeškega telesa. Za dodatna pojasnila in morebitno pomoč se dogovorite s strokovno referentko.