Iskalnik

Let. 90 = n.v. 55, zv.2

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Filip Čuček Slovenski poslanci v štajerskem deželnem zboru 1848–1878
(Slovene Members of the Styria Provincial Assembly in the Period between 1848 and 1878)
Mateja Ratej Hitlerizem v širši okolici Maribora v tridesetih letih 20. stoletja
(Hitlerism in the Wider Maribor Surroundings in the 1930s)
Borivoj Breže Vilko Čižmek, borec za pravico ne glede na družbeno-politični sistem
(Vilko Čižmek, a Fighter for Justice Regardless of the Socio-political System)
Mojca Ramšak Znanstveni opus zdravnice, zgodovinarke medicine in medicinske humanistke, prof. dr. Zvonke Zupanič Slavec
(The Scientific Opus of a Medical Doctor, Medical Historian and Medical Humanist, Professor Zvonka Zupanič Slavec, PhD)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš Zdenko Kodrič: Pet ljubezni
Mojca Ramšak Zgodbe iz Celja (Urh Ferlež: Štiri zgodbe Celjske zgodovine)
Marjan Toš Učna ura spominjanja na dunajski Ringstrasse … Dokumentarna razstava maj – junij 2019, Dunaj