Iskalnik

Let. 90 = n.v. 55, zv.3/4

KAZALO - CONTENTS

 

 

Jubileji - Anniversaries

Marjan Žnidarič Vladimir Bračič 1919–1996
(Ob stoletnici rojstva)
  Razprave - Studies
Filip Čuček Spodnještajerski deželnozborski slovenski poslanci za časa Taaffejeve vlade
(Lower Styrian Slovene Provincial Assembly Members in the Times of Taaffe’s Government)
Andrej Rahten Vzpostavitev slovensko-avstrijskih odnosov po razpadu habsburške monarhije
(The Establishment of the Slovene-Austrian Relations after the Break-up of the Habsburg Monarchy)
Marjan Toš Fran/Franjo Voglar, tajnik Narodnega sveta za Štajersko, šolnik in narodnopolitični delavec
(Fran (Franjo) Voglar, a Secretary of the National Council, a Teacher, and
a National-Political Worker)
Irena Mavrič-Žižek Usoda ptujskih Nemcev ob koncu druge svetovne vojne
(The Destiny of Germans in Ptuj at the End of World War II)
Fanika Krajnc-Vrečko Gašper (Kaspar) Rojko (1744–1819) rektor praške univerze in prezrti cerkveni zgodovinar
(Gašper (Kaspar) Rojko (1744–1819) – Rector of the University in Prague and an Overlooked Church Historian)
Marjeta Ciglenečki »Delo hvali kiparskega mojstra, g. Ivana Sojč.« Arhivski viri, časopisna poročila in umetnostnozgodovinska besedila o kiparju Ivanu Sojču (1879–1951)
(“The Work Praises the Sculpture Master, Mr. Ivan Sojč.” Archival Materials,
Newspaper Reports, and Art History Texts about the Sculptor Ivan Sojč (1879–1951))
Damir Globočnik Spomenik kralju Aleksandru I. v Mariboru
(The King Alexander I of Yugoslavia Memorial in Maribor)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš Judovska država (Temeljni dokumenti političnega sionizma)