Iskalnik

Letn.80 = n.v. 45, št. 4

KAZALO - CONTENTS

  In memoriam
Franc Rozman Akad. prof. dr. Vasilij Melik (17.1.1921-28.1.2009)
  Razprave - Studies
Martin Prašnički Prof. dr. Vladimir Prašnički - žlahtni trs haloških goric. Prispevek za biografijo ob 90-letnici njegovega rojstva (1919-1996)
(Prof. Vladimir Bračič Ph.D. - Precious vine from tha Haloze Vineyards. A contribution to the biography for his 90th birthday (1919-1996))
Žiga Oman "Mer schad als nuz" - vinograd betnavske evangeličanske cerkve v Slovnici po vinogradniških obračunskih zvežčičih iz let 1591 do 1597
("Mer schad als nuz" - The Betnava evangelical church vineyard in Slivnica according to the vineculture booklets  in the years between 1591 and 1597)
Elke Hammer-Luza Detomor v mariborskem in celjskem okrožju v 18. in 19. stoletju
(Child-murder in Maribor and Celje district in the 18th and 19th century)
Miha Sluga Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni. III. del: Poslednje leto vojne in monarhije
(Slovene soldiers in world war I, Part III., The last year of the war and the monarchy)
  Ocene in poročila - Reviews and reports
Marjan Toš Marjan Žnidarič: Na krilih junaštva in tovarištva - pregled zgodovine XIV. divizije
Vlasta Stavbar Spomin na dr. Vladimirja Bračiča