Iskalnik

Medknjižnična izposoja

KONTAKT

Vlasta Višić
Tel.: +386 2 25 07 421
Faks: +386 2 25 27 558
E-pošta: ill.ukm@um.si
vlasta.visic@um.si 

 

Medknjižnična izposoja je storitev, s katero UKM samo za svoje člane in za partnerske knjižnice naroča gradivo iz slovenskih in tujih knjižnic ter posreduje lastno gradivo drugim knjižnicam.
Storitev se zaračuna po veljavnem ceniku.

Izvleček iz cenika:
Gradivo iz slovenskih knjižnic: knjiga:  8,00 €;  članek: 3,00€ (do 20 str.)(oz. cena dobavitelja).
Gradivo iz tujine : knjiga: 20,00 € ( ob višji ceni kontaktiramo uporabnika), članek: 9,00 € (do 10 strani)  
Priprava članka iz gradiva UKM: 3,00 € (do 20 str. + vsaka naslednja stran 0,05€)
 

Posameznik, ki ni član in potrebuje gradivo iz UKM, se lahko obrne na svojo (najbližjo) knjižnico, ki nam bo posredovala zahtevek in odgovorili bomo v skladu z našimi možnostmi.

 


Sledimo naslednjim kriterijem:

 • naročamo samo gradivo, ki ga ni v fondu UKM;
 • periodičnih publikacij ne posredujemo -možen je nakup posameznih člankov;
 • naročilnico je mogoče oddati osebno v knjižnici, po elektronski pošti ill.ukm@um.si, ali v spletnih aplikacijah (Moja knjižnica, UM:NIK… )
 • naročilo mora vsebovati podatke o naročniku (priimek in ime, kontaktni podatki in številka članske izkaznice v UKM) ter čim več bibliografskih podatkov o naročenem gradivu;
 • rok dobave je predvidoma 2 dni za dobavo iz slovenskih knjižnic in 10-14 dni za dobavo iz tujine; odvisen je od knjižnice dobaviteljice in od vrste gradiva;
 • rok izposoje določi knjižnica dobaviteljica in se načeloma ne podaljšuje;
 • preklic ni možen za naročila poslana v tujino in za gradivo, ki je že v procesu pošiljanja;
 • osebni prevzem in vračilo gradiva sta možna v poslovalnem času knjižnice;
 • če uporabnik gradiva ne prevzame, ni oproščen plačila stroškov;
 • gradivo je dovoljeno uporabljati v čitalnicah knjižnice, izjemoma je možna izposoja na dom;
 • član ima lahko hkrati izposojenih 5 enot gradiva;
 • uporabnik je dolžan upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah;
 • knjižnica si pridržuje pravico do omejitev knjižnične in medknjižnične izposoje v primeru neupoštevanja izposojevalnega roka ali drugih pogojev izposoje;
 • stroške medknjižnične izposoje uporabnik poravna v izposojevalni službi UKM ob prevzemu gradiva. Plačilo je možno tudi z UPN obrazcem ali preko spletne banke;
 • slovenskim knjižnicam izstavimo e-račun, s tujimi knjižnicami poslujemo z IFLA vavčerji;
 • UKM za potrebe drugih knjižnic posreduje tudi lastno gradivo - naročilo je možno oddati na: ill.ukm@um.si
 • za potrebe drugih pravnih oseb posredujemo gradivo na osnovi celoletne ali enkratne naročilnice, kjer mora biti navedena ena kontaktna oseba za sodelovanje z UKM.

Brezplačno posredovanje člankov iz revij vključenih v slovenski konzorcij Wiley Online Library

http://onlinelibrary.wiley.com/
 

Člani konzorcija za nakup Wiley Online Library smo se dogovorili za vzajemno brezplačno posredovanje člankov iz servisa Wiley Online Library, kar pomeni, da si lahko pridobite v polnem besedilu tudi tiste članke, do katerih v vaši instituciji dostop ni možen. V uporabniškem vmesniku Wiley Online Library je nameščen poseben gumb Pridobi članek, ki vodi do openURL povezovalnika portala Metaiskalnik, kjer s klikom na ikono pri razdelku Posredovanje članka - Naročite dokument preko Centralne tehniške knjižnice UL. Če je dokument dostopen na katerikoli od drugih institucij – članic konzorcija Wiley Online Library – se bo odprl spletni obrazec za naročilo članka. Dokument boste prejeli v  roku 24-ih ur.

Če zahtevani članek ni dostopen na nobeni od drugih institucij – članic konzorcija Wiley Online Library – se na ekranu pojavi obvestilo in napotitev k nakupu dokumenta po običajni ceni za posredovanje članka preko komercialnih ponudnikov. Posredovanje dokumentov je plačljivo. Le-te je potrebno naročiti, najbolje preko medknjižnične izposoje matične knjižnice.

Za vse informacije v zvezi z novo storitvijo se lahko obrnete na Univerzitetno knjižnico Maribor, matične knjižnice vaših fakultet ter Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani.