Iskalnik

Bibliotekarstvo


Libraries : a design manual

Lushington, Nolan, Rudorf, Wolfgang, Wong, Liliane

Knjiga prinaša pregled knjižničnih zgradb s celega sveta. Poudarjen je pomen arhitekturnega načrtovanja glede na posamezen tip knjižnice s ciljem doseči čim boljšo funkcionalnost prostorov in opreme za uporabnike.  COBISS.SI ID 91304961