Iskalnik

Jezikoslovje


Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo

Marko Jesenšek (ur.)

Jožef Lipnik se je rodil 28. 2. 1935 v Rogaški Slatini. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je študiral slovenščino in ruščino, na Filozofski fakulteti v Zagrebu pa je magistriral in doktoriral iz filologije/jezikoslovja in pridobil naziv doktor znanosti. Od leta 1958 do 1970 je poučeval slovenščino
in druge predmete na I. osnovni šoli, na obrtni šoli in na steklarski šoli v Rogaški Slatini. V letih 1970–1975 je bil pedagoški svetovalec za slovenski jezik na Zavodu za šolstvo Slovenije, enota Celje. Od leta 1975 do upokojitve 2002 je predaval na Univerzi v Mariboru, predvsem metodiko ter didaktiko slovenskega jezika in književnosti, občasno tudi nekatere druge predmete. Bil je gostujoči profesor na
Univerzi na Dunaju in na Univerzi v Olomucu na Češkem. Udeležil se je številnih znanstvenih srečanj in konferenc v Barceloni, Berlinu, Bernu, Bratislavi, Budimpešti, Debrecenu, Drinovcih, Jeni, Kaunasu, Kijevu, Klaipedi, Limeriku, Ljubljani, Olomoucu, Opolu, Oslu, Nitri, Pecsi, Pragi, na Reki, v Sombotelu, Trenčinu, Trnavi, Tuluzu, Ustju nad Labo in Zagrebu. Štiri leta je bil član slovenske ministrske komisije za CEEPUS (Central european Exchange Program for University Studies) in koordinator CEEPUS mreže SI-4. Bil je izvedenec za pedagoško področje pri Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in šport. Leta 2002 se je upokojil na Univerzi v Mariboru kot izredni profesor za področje didaktike slovenskega jezika in književnosti.
Med Lipnikovimi strokovnimi knjigami so znane: Metodika književne vzgoje (prirejeni prevod), Metoda branja in dela z besedilom, Metodika govorne vzgoje, Leksikon domačih in tujih književnikov, Stoji učilna zidana, Ulice in trgi Rogaške Slatine, Deset jezikov, 550 let osnovne šole Pilštanj – Lesično.
Vodil je več znanstvenih konferenc in kot urednik izdal zbornike teh konferenc o Leopoldu Volkmerju, Francu Simoniču in Francetu Kidriču; pomembna je tudi monografija več avtorjev Stimmen zur Lehrerbildung und zur Schulbuchproduktion aus Tschechien, der Slowakei und Slowenien, pri kateri je bil redaktor slovenskega dela.
Jože Lipnik je tudi literarni ustvarjalec, predvsem pesnik – izdal je zbirko za otroke Mali čvek ter samostojne pesniške zbirke Lepo zaradi tebe je živeti, Sedem križev (skupaj z Erno Ferjanič), Pogovori v samoti, Molitve za mojo muzo in Morje in obala.
Jože Lipnik je znan tudi med planinci. Vodil je ekspedicijo na Kilimandžaro in je na najvišjem vrhu Afrike izobesil občinsko in državno zastavo. Vodil je Klub 4000+ in je osvojil več kot deset štiritisočakov, med njimi tudi Mont Blanc.
Za svoje delo je prejel številna odlikovanja, npr.: Red dela s srebrnim vencem, Zlato plaketo Univerze Maribor, plaketo Pedagoške fakultete Univerze Olomuc, plaketo Univerze Pecs, priznanje šlezijske univerze v Opolu, Zlati javorjev list Zveze tabornikov Jugoslavije; je častni občan Občine Rogaška Slatina in častni član senata (akademskega sveta) Pedagoške fakultete Univerze Palackega v Olomucu. COBISS ID=89979649


Einführung in die Lexikologie

Harm, Volker

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50300&rid=82121985&fmt=11&lani=si   Der Wortschatz einer Sprache eröffnet einen einzigartigen Zugang zur geistigen Welt ihrer Sprecher. Der Lexikologie, die sich mit Wörtern und Wortschätzen befasst, kommt daher eine Schlüsselstellung in der Sprachwissenschaft zu. Dieser Band macht Studierende, Dozenten und Lehrer mit dem gesamten Forschungsfeld vertraut. Im Zentrum steht dabei die linguistische Beschreibung von Wortbedeutung: Wie und warum verändern sich Wortbedeutungen im Laufe der Sprachgeschichte? Wie hängen die Bedeutungen verschiedener Wörter zusammen? Wie werden Wörter von Kindern erlernt, im Gedächtnis gespeichert und abgerufen? Die verständlich geschriebene Einführung bietet eine gute Grundlage für Seminare und ist auch zur Vorbereitung von Prüfungen sowie zum Selbststudium bestens geeignet. Mit zahlreichen Beispielen, Übungsaufgaben und Lösungsvorschlägen.


Einführung in die Lexikologie

Harm, Volker

http://cobiss6.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50300&rid=82121985&fmt=11&lani=si

 

Der Wortschatz einer Sprache eröffnet einen einzigartigen Zugang zur geistigen Welt ihrer Sprecher. Der Lexikologie, die sich mit Wörtern und Wortschätzen befasst, kommt daher eine Schlüsselstellung in der Sprachwissenschaft zu. Dieser Band macht Studierende, Dozenten und Lehrer mit dem gesamten Forschungsfeld vertraut. Im Zentrum steht dabei die linguistische Beschreibung von Wortbedeutung: Wie und warum verändern sich Wortbedeutungen im Laufe der Sprachgeschichte? Wie hängen die Bedeutungen verschiedener Wörter zusammen? Wie werden Wörter von Kindern erlernt, im Gedächtnis gespeichert und abgerufen? Die verständlich geschriebene Einführung bietet eine gute Grundlage für Seminare und ist auch zur Vorbereitung von Prüfungen sowie zum Selbststudium bestens geeignet. Mit zahlreichen Beispielen, Übungsaufgaben und Lösungsvorschlägen.