Iskalnik

Let. 87 = n.v. 52, zv. 3

KAZALO - CONTENTS

 

  Jubileji - Anniversaries
Irena Mavrič-Žižek Dr. Marjan Žnidarič sedemdesetletnik
  Razprave - studies
Martin Bele Posesti Krške škofije na Kranjskem v 12. in 13. stoletju
(The Diocese of Gurk Estates in Carniola in the 12th and 13th Century)
Marjan Toš Prekletstvo judovske skupnosti v Mariboru – 520 let po izgonu Judov iz mesta
(The Curse of the Jewish Community in Maribor – 520 Years after the Deportation of Jews from Maribor)
Mateja Čoh Kladnik Ozadje sodnih procesov proti kmetom v severovzhodni Sloveniji po sporu z informbirojem (1948–1951)
(Background of Legal Proceedings against Farmers in Northeast Slovenia after the Dispute with Cominform (1948–1951))
Martin Marič Otto von Habsburg in Slovenci
(Otto von Habsburg and Slovenes)
Borivoj Breže Razgledni stolp na Mariborskem Pohorju
(The Lookout Tower on Mariborsko Pohorje)
Mojca Štuhec Baroničina hiša in historistični slogi v mariborski arhitekturi
(The Baroness’ House and the Historical Styles in Maribor Architecture)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš Johannes Sachslehner: Dva milijona smo jih pospravili. Odilo Globočnik – Hitlerjev menedžer
Marjan Toš Richard J. B. Bosworth: Mussolini
Majda Potrata Spominjanja ob dnevu Primoža Trubarja v Univerzitetni knjižnici Maribor