Iskalnik

Let. 88 = n.v. 53, zv.1

KAZALO - CONTENTS

  Razprave - studies
Tin Mudražija Uvodno poglavje celjske nogometne zgodovine (1900–1941)
(The Introductory Chapter in Celje Football History (1900–1941)
Klaudija Sedar Življenje bogojinskega duhovnika Jožefa Hauka (1890−1968) v primežu kolesja svetovnih vojn
(The Life of Jožef Hauko (1890–1968), a Priest from Bogojina, in the Grip of the World Wars)
Renato Podbersič Iskanje alternativ. Reševanje Judov v Gorici pred holokavstom
(Searching for Alternatives – Saving the Gorizia Jews From Holocaust)
Jure Maček Šolstvo v lendavskem okraju v letih 1945–1952 in začetki izobraževanja za madžarsko manjšino
(The Educational System in Lendava District between 1945 and 1952 and the Beginnings of Education for the Hungarian Minority)
Igor Žiberna O razgledu z razglednega stolpa na Mariborskem Pohorju
(On the Lookout Tower on Mariborsko Pohorje)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš Šoa – Spominjajmo se: Vsako leto eno ime – Ivan Breskvar
Marjan Toš Zbornik Slovenski lovci v vojni za Slovenijo
Majda Potrata Dan Primoža Trubarja in petstoletnica Lutrovih tez